DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Metin BOSNAK
Metin BOSNAK
Giriş Tarihi : 26-04-2022 01:49

AŞK'A DAİR YAKLAŞIMLAR

 

Aşk’a dair çok yazıldı.

Aslında Aşk’tan başka yazılan olmadı.

İnsan Aşk’ı yazdı; Aşk insanı yazdı. Aşk insana yazıldı.

Aşk’ı yaşayan, aşkı yazandan kutlu varlık oldu.

Aşk’ı yaşayan ve yazan ise, hem yaşarken yaşadı, hem yazarken gözlerinde.

 

Kutsal kitaplarda yazıldı aşk, kutsallaştırılan kitaplarda yazıldı.

Hiyerogliflere yazıldı, kabartmalara işlendi, sinemalara aktarıldı.

Aşkın dışında yazılan aslında Aşk’tan uzak kalmaktan olan acılardı.

 

Aşk’a yakın olanların acıları da ayrı yazıldı.

Aşk “acı” olunca, onu tarif etmek, tanımlamak, reçete yazmak gereği ortaya çıktı.

Aşk’ı tarife çalışmak, irrasyonel bir şeyi, yani akıl ötesini, aklın kapsamına almak çabasıdır.

O nedenledir ki, herkes kapsam alanı kadar Aşk’ı anlar, yaşar oldu, Aşk’tan bihaber.

O nedenledir ki Aşk’a farklı yaklaşımlar, Aşk’tan uzaklaşmalar anlamına da gelir.

Aşk’ın farklı tanımları, onu çoklu evrene sokmaz, teklik içindeki çoklu tezahürler demektir.

 

Aşk ise tanımlardan bağımsız olarak kendi hükümranlığını sürdürür evrende.

Kimi onu tanımlayarak, eksikliklerini tanımlar.

Kimi onu tanımlarayıp, fazlalıklarını anlatmak ister.

Kimi onunla tamamlanmak ister.

Kimi onunla eksilmenin hazzını yaşar.

Kimi onda olur, kimi onunla olur.

İlim nasıl bir nokta idi ve sonradan bir çoğalttıysak Aşk da öyle oldu.

Bir olan Aşk’ın insanda tecelli ve tezahürleri farklı olunca, biz de onu farklı farklı kostümlerde algıladık, farklı farklı sandık. Aşağıdaki yaklaşımların her biri, Aşk’a bir cepheden yaklaşırken, aslında diğer cephelerden uzaklaşmaları da içermektedir.

 

Hâsılı, Aşk aslında bir keşfetme sürecidir. Aşk kendimizi keşfetmektir evvela. Keşfimiz kadar nasiplerimiz vardır. Keşfetmenin özünde aklın ötesindeki keşfin esrarı vardır. Biz, Aşk’ı tanımlayarak zapt u rapt altına almak isterken, Aşk bizim içimizdekini keşfe başlamıştır. Aşk’ı tanım zincirlerine vurmak isterken, yaptığımız onu kontrol altına almakken, aslında o bizi çoktan nurlu mahbesine sokmuştur.

 

Kuması olmaz Aşk’ın. Öylesine kıskançtır, öylesine kendi başına buyruk ve bütün. Aşkın matematiğinde sadece “1” ve “0” vardır. “1” nasıl kendi başına var ise, Aşk da öyledir. Gerisi sıfırdır ve ancak “1” ile anlam kazanır. Herhangi bir ortamda, kendinden başka ve hatta kendince bir özgürlük vaadi de olmaz Aşk’ın.

 

Aşk kendi mahbesini cennetten güzel bir ışıl ışıl, coşkun bir hürriyet ile donatmıştır aniden. Belki de cennettekinden farklı irade ile sandığımız, ama irademizi derinliklerinden muhasara altına alması ve yine de irademizin bir yansıması gibi görünmesidir. Aşk, anlamda özgürlüğün mutlağını, esaretin muttasılını temsil eder. “Rahim” ve rahim arasındaki köprü bizler “merhum” olana kadardır. Nasıl bilirdiniz sorusu Aşk’a dair sorulmaz. Ölen âşıkla beraber Aşk’ın tarifi de gömülür. Âşık dahi, “nasıl bilirdiniz?” sorusuna anlamlı cevap veremez. Aşk’ın imamı olmaz, imamesi de olmaz. Gasilhanede görülen Aşk’ın sadece bir tezahürüdür.

 

Yani Aşk, bir anlamda Aşkın olmaktır. Aşkınlığın farkında olmadığı esaret, Aşk’ın verdiği cesarettir. Ve Aşk, “Eros” gibi erkek yanılsaması değildir. Eros, olsa olsa Aşk olan “dişil”in bir ufak tezahürü, uzantısıdır. Ataerkil kafanın algılama sıkıntısı “erkek” ile “eril” olanı karıştırmak olduğu için aslında “Eril” olan Aşk’ın en iyi dişil olan kadında tezahür ettiğini anlamaz. Eril olanla varlığı buluşan dişil, dişil olanla varlığı buluşan eril Aşk’ı en iyi idrak eden ve yaşayandır. Bir kalem, bir kelam ve bir âlemdir Aşk.

 

“Erkek” aklı, “eril” olan akıldan farklıdır. Erkek aklı “iktidar” takıntısı ve sınırlar koyma, kurallarla algılama özelliğinden dolayı, kadındaki “dişil” ruhun dişil cevherini anlamaz; onun “dişi” özelliğinde takılır kalır. Erkek olmak “IQ” ile özdeş olunca, aklın tek tip yaklaşımı “IQ” kadar “EQ” ile de donanmış olan dişil varlığı anlamakta sıkıntı çeker. Aşk’ın anlaşılmazlığı ile “kadınların” anlaşılmazlığı safsatası bundandır.

 

Dişil olan ile eril olanın vahdeti Aşk’ın eriyiği iken, erkek ile dişi olanın varlıklarında hâlâ ikilik vardır. Dişil olan, eril olan kadar cesaretli, erkek olandan ise daha erildir. “Erkek”in “eril” kadından korkması onu “tekinsiz” görmesi, kendinde olmayan ya da kendinden üstün olandan korkmasıdır aslında. Lilith’in “Leyla” olması, Havva’nın anne olmasından daha önemli bir süreçtir. Havva’yı erkek ararken, eril olan Leyla’dan geçmez; Leyla olur. Tevrat'taki Âdem erkek, Kuran'daki Âdem "eril" bir varlıktır. Ondan dolayı ikincisi kendiyle barışıktır. Kur'an-ı Kerim’deki Âdem, “nefsimize zulmettik” derken, Tevrat’taki “benim olsun diye verdiğin “kadın” var ya, meyveyi o verdi, ben yedim!” der.

 

Gelelim “yaklaşımlara”:

Mitolojik yaklaşım: Aşk, kaybettiğin “yarı”nı aramaktır. Sokrat’ın ifadesi, Eflatun’un “Şölen” diyalogunda geçer. Mantinea’lı Diotima adındaki tek kadın muhatabıyla konuşurken bu tanımlamaya gider. Bu anlamda diğer “yarı”yı aramak bir tür ceza uygulamasıdır. Ömür boyu insanlar diğer yarısını” bu nedenle ararlar. Öte yandan, Sokrat, Eros’u anlatırken, erkekler arasındaki “aşkı” anlatır. Sokrat’ın çıkmazlarından birisi budur.

 

Yusufi yaklaşım: Aşk, kuyudan kuyuya düşmek, lakin yine de onun Mısır'a Sultan olmaktan güzel olduğunu anlamaktır. Kuyu ile zirve arasında zindan ve ölüm vardır. Ancak gömleğe sinen kokuyu bir babası bilir, bir de gömleği arkadan yırtan Züleyha. Gömlek ikisinin de gözünü bir başka âleme açmıştır. Yusuf’un gözleri kuyu kuyudur. Ve o kuyuya düşen Züleyha onu da zindana düşürmek ister.  

 

Fuzuli yaklaşım: Aşk, benden ayrı değil, aşk benim.  O nedenle, çöl olmuştur aşk. Aşkın çölünde eriyen iki varlığın isimleri hariç varlıkları birleşmiştir. İsimleri dahi çok gelmektedir ayrı ayrı olunca. İsimde gizli sır, Aşk’ın aynasıdır. Çöl ve cinnet, Kays ve Leyla, Leyla ve gece, gece ve ölüm, ölürken dirilişin sırrıdır. Cinnet, cenin halinde Leyla ve Mecnunu bir varlığa dönüştürürken, cennete ramak mesafede sadece Mecnun kalır. İstiğrak makamında bir üst bende gark oluş ve onda yeniden cenin şeklinde var oluştur.

 

Holistik yaklaşım: Varlığın hakikati, hüznü, güzelliği Aşktır. Güzellik dahi aynadır Güzele. Aynaya düşen bir aksin varlığı güzelliği ikiletmez, sadece algılanmasına yardımcı olur. İnsanla gölgesi nasıl iki insan yapmaz ise, güzelliğin yansıması da onu bölmez. Aşk’a duyulan ihtiyaç, muhtaçlık değil, bizzat kendini keşfetme sürecidir. Güzeli güzel olanda anlamak, Aşk’ı maşuktaki tecelli ise anlama çabasıdır. Ve asıl özne yine aşktır. Âşık’ın fail, maşukun meful olması, Aşk’ı asıl fail olmaktan alıkoymaz. Güzellik ve hakikat O’dur; O’ndandır.

 

Melami yaklaşımı: Âşık’a değil, maşuka değil, Aşk'adır tüm övgüler.

 

Pedagojik yaklaşım: Aşk, öğrendiğini sandığın şeylerin aslında hiçbir şeye tekabül etmediğini, aslında bildiklerini bir anda unuttuğunun işaretidir. Öğrenmek, hatırlamaktır diyen Sokrat ile taklitle öğreniriz diyen Aristo arasındaki uçurum burada da kendini gösterir.

 

Jurnalistik yaklaşım: Aşk, dört çeker arabada “kazara” verilen "firikik"lerden ibarettir. Arabanın sahibi, muhabir ve görüntü veren kadın teslisi bir vahdete götürmez. Her biri kendi içinde parçalı zihniyeti yansıtır. Adam, kadına, kadın arabaya, muhabir hepsine birden teşnedir. Arabanın dört-çeker olması, olayı görüntüleyen muhabirin üst kasta olan iştahını, frikik verenin kendini frikik noktasından ibaret görmesini, bedenle varlık arasındaki takılmayı, zarf ve mazruf arasındaki bağlantıyı kopardığını anlatır.  Arabanın sahibi de frikik noktalarına talebin pazarlama uzmanlığını yansıtır. Gazete sahibi ise, uzaktan “başarıları” izler. Pazar içinde pazarın adıdır bu. İzleyenler izlenirken, iz bırakmaya özel gayret ederler. İz biter, Aşk da.

 

Ekonomik yaklaşım: Aşk, sende olmayanın başkasında olanla telafisidir. Bu anlamda aşk bir üst sınıfa intikal ya da terfi etmek için vizedir. Bu yaklaşım erkeklerin üst kastına olduğu kadar, erkeklerin sahip olduğu ataerkilliğe erişimi de içerir. Mantıklar bir araya gelir, nutuk ortada kalır.

 

Estetik yaklaşım: Aşk, Allah'ın güzellik ve hakikatinin insanda tecellisidir. Tasavvufun temel doktrini.  Göremediğini tezahürlerinden anlayarak, bazen kendine bilen kızan insanın kendiyle vahdet bilincinden başlar ve evrenin içindeki vahdetin sırrına ulaşmaya çabalar. Vücud’u bedenden ayrı olarak görür. Aşk’ı da öyle.

 

Kozmetik yaklaşım: Aşk, hiçbir değişikliği ve değiştirmeyi ön görmeden, gerekli görmeden maşuku kabullenme, maşukta bir görürken, kendini sıfırlamaktır.

 

Ontolojik yaklaşım: Aşk, kendini çok bir var sanırken, aslında birliğin sancılı olduğunu fark etmektir. İnsan kalma yaklaşımıdır. "La" boyutuna vurgu yapar, İlla…Allah’a doğru emekler. Allah’ın yapacağını, onun yaptıklarından yola çıkarak hüzünlenme halidir. “Hüzünlenme!” emrine kadar gider. “Bizimle beraber” olduğunu fark edince, beyhude giden zamanı ve asil bir mücahedeyi ifade eder.  

 

Aşkın (transandantal) yaklaşım: Aşk, gölge olan insanın, gölge varlıktan ötesini yakalama arzusudur. IQ ve EQ vasıflarını tanır, ama sezgiye doğru yelken açar. 

 

Matematiksel yaklaşım: Aşk, özündeki fazlalıkları yok sayıp eksiklikleri fark etmek bilincidir. Bilincin eksikliği de buna dâhildir. Zaman aşımına tabi olmayan bir Aşk algısıdır. Mevcut davaları ve açılacak olan yenilerini bir tarafa iter… İblis’i tanır, ama insan olarak kalır.

 

Meteorolojik yaklaşım: Aşk, sisi oluşturan bulutlara çekincesiz olarak atlamak hissidir. Yer çekimini yar çekimiyle yok etmek ister. Düşerse yeryüzüne gözyaşı olarak düşer. Ancak bulutlardaki doğumunu, yeniden doğumunu hiç unutmaz.  

 

Teolojik yaklaşım: Aşk, Şeytana uğramadan, meleklere selam çakmak ve ona rağmen insan kalmaktır.

 

Havacılık yaklaşımı: Aşk, yamuk iklim ve coğrafyaya rağmen dosdoğru rotada navigasyon yeteneğidir.

 

Kimyasal yaklaşım: Aşk, iki unsurun bir eriyikte, kendini tanımaz derecede yok olmasıdır. Bir ruh, iki beden. Ta ki eriyiğe giren ikiden ikisi de başka bir şey olmuştur. Bazı yaklaşımlarla ortaklıkları mevcuttur. Vücud’u Vahdet’le beraber algılar.

 

Karamsar yaklaşım: "Aşk kaldı mı?" diye sorar. Asıl sorunu âşıkladır. “Aşk var mı?”demek, insan kaldı mı demektir? Mahşere dek var olacaktır. Ondan sonrasında da vardır.  Aslında insan öncesinde de vardı.

 

Bağımsız, anti-kapitalist yaklaşım: Aşk, THY bürosuna uğramadan da uçmayı bilmektir.

Endüstriyel yaklaşım: Aşk insan ruhunu, dünyadan arındıran rafineri gibidir. Arınma oranında Aşk’ı idrak ederiz.

 

Kafkacı yaklaşım: Değişen Aşk olmaz, ancak aşkın değiştirmediği yoktur.

 

Anti-mazoşist yaklaşım: Aşk değildir ıstırap veren; onun karşılığını beklemektir.

Seyahatname’ci yaklaşım: Aşkın asıl etkisi onunla kendimizi bir daha ve daha derinden keşfetmektir. Seyreden zaman içinde hem seyirlik hem seyreden olmak. “ta’neyleyen gafile” bakmadan, menzile doğru seyretmektir.

 

Psikolojik yaklaşım: Aşk, onun yanında olmak değil, yanında olmadığında da varlığını hissetmektir. Vücud’un birliği zaten, ayrılığı imkânsız kılar. Ruh, ikmal ünitesidir.

 

Anarşist yaklaşım: Dışarıda aradığımız içimizdekinin tezahürü, tecellisidir. Neyin karşılığını bekler gafiller? Aşkın romantik ataktan, soluk yataktan öte keşif bilinci olduğunu hatırlamak lazım.

 

Dersaneci yaklaşım: Aşk, aboneliktir.

Tersaneci yaklaşım: Aşk, deniz altını bilinçaltı gibi görmektir.

Pragmatik yaklaşım: Aşk, evliliktir. Evlendiğinde bulamadığını, çocuğunda bulmak çabasıdır.

 

Epistemolojik yaklaşım: Aşk nedir, bilmiyorum. Kimine göre kimya, kimine fizik. Ben Agnostik’im.

 

Edison’cu yaklaşım: Aşk, elektriktir.

 

Gastronomik yaklaşım: Aşk, mide ile kalp arasında bir üst-geçittir. Zamanı gelince detoks lazımdır.

Astronomik yaklaşım: Aşk, Bodrum’da açılmaktır.

Astrolojik yaklaşım: Aşk, parçalanan gezegenlerden kalan yıldızların ışığında burçları eşleştirmektir.

 

Bitiren-bitirim yaklaşım: Aşk, bitmez. Biten keşfetme bilincidir. Varlığımızı anlamlandıran keşiftir. Keşif bitince anlam biter. Aşk, dediğimiz aslında kendimizi arayıştır. Aşk,  Ben'cilliğe saplanan herkesi "bencileyin" kılmak olmasın? Benzemek bu anlamda, varlığını diğer "ben"de eritmek demek. Benzemek çabası kökünde, "ben" imsemek yatar.

 

Mekanik yaklaşım: Aşk, romantik ataktan, kırmızı güllerle solan yataktan ibarettir.

Hâsılı hiç aklıma yokken bunları yazdıran da Aşk idi. Aşk olsun!

 

Arkeolojik yaklaşım: Hangi çağı kazsam, Aşk’ı buluyorum.

 

Freudçu yaklaşım: Aşk, nature’l olanın kendini kültür’el kılma çabasıdır. Libido, id’in itekler; ego kendini topluma enjekte etmek ister, superego, “hey, bir Dakka!” der. “Men Dakka dukka” diye ilave eder, iki ego çatışır, süper olan kazanır. Bir buna Aşk deriz. J Bir kısmında iktidar vardır. Baba-oğul, ana-kız arasındaki iktidar savaşımı olmaz, kız başkasına, oğlan başkasına aktarır enerjisini. Ancak kızın hıncı, annesine; oğlanın ki babasınadır…

 

Metolojik yaklaşım: Aşk, yarımların bir olması değil, tümlerin birleştiği ruh bilincidir.

 

Bilinci boş verelim, Aşk olsun!

Aşkın bilinci olsun!

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Metin BOSNAK

Metin BOSNAK

DİĞER YAZILARI MUHSİN BAŞKAN Mum Titrer Hanemizde Ülkücülük CHP'yi Ne Zaman Sevdim İSLAMCILIKLA MÜSLÜMANI, TÜRKÇÜLÜKLE TÜRKÜ YABANCILAMAK SOSYAL MEDYANIN SOS'LARI PARALEL YAPI Bosna'daki Türk Üniversitesi: IUS DER SPİEGEL "BOYUN EĞME" DİYOR DEVRİM Mİ DEDİNİZ? BİRLİK VE BERABERLİK NEDİR? DİL TARİH VE İDEOLOJİ AYNAYI ARAMAK... MAKULLER AKİLLERE KARŞI VEDA HUTBESİNİ OKURKEN HİNLİK VE HAİNLİK ÖTESİNDE TARİHE BAKMAK ALPEREN OLMAK BİR HİLAL BİR İHTİLALDİR DELİLİĞE ÖVGÜ BİLİM, İDEOLOJİ VE DARVİNİZME DAİR YALAN DÜNYADA GERÇEK TARİH OLUR MU? DELİ DUMRUL'UN KÖPRÜSÜ ORTAYA KARIŞIK HALLERİMİZ EFKAR VE HERZELER YUSUF, ŞEHİR VE TABUYA DAİR EĞİTİME NEDEN HAYIR? EFKAR VE HERZELER "ADAMLARIN" PLANI HER ZAMAN TUTAR MI? İNGİLİZ'CE KONUŞMAK... BEN ÖLÜNCE KİM KALIR? BİLMENİN MALİYETİ NEDİR? BU ÜLKEYİ ANLAMAK... NİYET TAVŞANLARI VE TARİH ŞERİF MARDİN VE CUMHURİYETİN GETTOLARI FERMAN VE FETVA BAYRAMLARDAN BAYRAM BEĞENMEK AŞKIN BAR/KODU MEVSİM SONU İNDİRİMLİ LİBERALCİLİK YOL DA İÇİMİZDE SEYYAH DA! OSMANLI NE ZAMAN ÖLDÜ? SÜRGÜN KAYIP MEDENİYETİ ARARKEN... KÜRDİSTANA DAHA NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ? İKİNCİ YEŞİL KUŞAK PROJESİ MHP NEREYE GİDİYOR? NASIL BİR GENÇLİK? KİM KORKAR EBU ZER'DEN? MEHDİ NE ZAMAN GELECEK? "GÜZEL VE YALNIZ ÜLKE"YE Milliyetçilik ve Kürtler İLETİŞİM VE PROPAGANDA BATILILAŞMAK TWITTER'DA KENDİMİZİ OKUMAK "DANIMARKA ÜLKESİNDE KOKUŞAN ŞEYLER" BİSİKLETİN İSLAMİ OLANI FİRAVUN VE HİÇ'LİK KAMUSAL ALAN DÖNÜŞTÜ MÜ? KADIN, ŞEYTAN VE ÖLÜM ÇEVRİM İÇİ AHLAK ÖLÜM VE YAŞAMA KORKUSU KISKANÇLIĞIN KISKAÇLARI 11 Eylül ve ABD YA 12 EYLÜL SONRASI? Korku ve alkışlar arasında Ortadoğu AYDIN, MÜNEVVER VE ENTELEKTÜEL ORTADOĞU'DA OLANLARI ANLAMAK KAVGA NEREDE? KAVGA NEREDE? ORTADOĞU'NUN YENİDEN TASARIMI SUSMAK, PUSMAK VE BİRLİK DİL VE TARİH KAVGAMIZ HOLİGARŞİ Said Nursi ve Cemaat algısı Size “İslamî alt-çevre” diyebilir miyim, “abi”? MUHAFAZAKÂRLIK NEDİR? TÜRK LİBERALİZMİ AŞK MI MAŞUK OLAN? DİN'ERCİLİK SİVİL İTAATSİZLİK NEDİR? NEDEN KÜRT ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ? DEĞİŞİM İDEOLOJİSİ VE LİBERAL PROPAGANDA 12 EYLÜL SONRASI UZLAŞMA LİBERAL STATÜKOCULUK UYKUYU ÖLDÜRMEK "EKSİK ETEK" BABİL, DİL VE PROPAGANDA DENKTAŞ'IN ÖLÜMÜ AİKİDO VE "KÜRDİSTAN" DEĞİŞİM TÜRKÇE VE İDEOLOJİ "KASIMPAŞALI" BAŞBAKAN "İBRAHİMİ DİNLER" BİLİMLE DİNİ UYUŞTURMAK KOLTUĞA OTURAN VE KOLTUĞUN OTURDUĞU İNSAN TEMCİT PİLAVI VE YENİ OSMANLI RODRİGEZ NEDEN LİBERAL OLAMAZ? BEN'SİZLİĞE ŞİİR TOPKAPI'DAN DOLMABAHÇE'YE DÜŞERKEN ERBAKAN'I ÖZLERKEN MÜSLÜMAN VE İSLAMCI İSLAM VE FEMİNİZM KAÇIRILAN GÜNDEM BIDEN NOTLARI DEMOKRASİDE KİM KİM ÖPÜYOR ARAF'TA TARİHLERDEN TARİH BEĞENMEK İKİNCİ YEŞİL KUŞAK PROJESİ ARAFTAKİNİ ÖZLEMEK Hayatta Sürgün Olmak AKADEMİSYENLİK KÜRESEL KARADUL TEFRİKALARI GÜNCELLENEN MESİHİ BEKLERKEN TÜRKİYE KOLTUK, TURNUSOL VE KİMLİK BOSNA'DA BİR TÜRK ÜNİVERSİTESİ KOVBOY MEHTERANLA JAZZ ÇALARKEN Amerika ve Anti-Amerikan Kimlikler AMERİKAN KİMLİĞİ VE ŞEYTANLARI DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDAYIZ KUTLU VEDA DEĞİŞİMİN TÜRKÇESİ VE UYANIŞ TANRI, İNSAN VE TAKVİM ÖDLEK ÖCÜNÜ ALDI MI? Millet Olabildik mi? Zaman, medeniyet ve din Zaman, medeniyet ve din Mehdi’yi beklerken ORTADOĞU VE YENİ İNSAN Kediler, Fareler ve Vatan Kürşat olma vaktidir Gülün Adı, Kadın ve Takva İslamo-Amerikancılık EBCET, CİFR VE TARİH SÜBJEKTİF OLMANIN FAZİLETİ DİPLOMASİMİZ NEREYE? İSTİKLAL MARŞI YENİDEN YAZILABİLİR Mİ? KOKUŞAN BİR ŞEYLER VAR! KÜRESEL KARADULUN AĞLARINDA "Yeni Osmanlı"nın Yeni Haçlılara Yardım Tezkeresi KATLİAMERİKA MAHALLE, BASKILAŞIM VE FİKİR NAMUSU YARASANIN ÇIĞLIĞI VE DİPLOMASİ Ay lav yu, Cani! AŞKIN HALLERİ DOKUZ HECELİLER FİRAVUN... Kadın'ım... 28 Şubat ve Erbakan KADDAFİ'DEN KESESİ Ve Yine Karşınızda Renan, Sykes ve Picot Democoupracy mübarek olsun! FULL'er Yapalım mı, Abi? Ortadoğu'da Sezaryen Mısır'da Karaoke Devrimi Mısır'ı Okurken Obama ve ikinci yeşil kuşak projesi (I) Bir Ortadoğu Masalı Mutlu Oligarşiden Kutlu Oligarşiye Ey zahit, şaraba eyle ihtiram! Bilinç ve Sürgün İbrahim, devir içimdeki putları! İdeolojik dil ve Teolojik Tarih Pardon, Size Demokrasi Diyebilir miyim? Paralel Evren, Küresel İslamcılık Erkekler ne zaman "adam" olur? "Millî" Küreselleşme? AK'Kışşş Kimliklerin Kurdu “Hiç” i öğrenmek GELENEK VE MANKURT Küresel tapınak, yerel rahipler ve Hipnoz Çift-düşün, yeni-konuş! Batı'yı ararken... Aforoz’malar… Halife Ömer Hayek’i ne zaman okumuştu? AĞLAMAKTAN ÇAĞLAMAYA DOĞRU KÜRT'AJ Shalom, Kürdistan! İstiklal marşını yeniden yazmak İslam, Millet, Hilafet ve Siyaset Amerika düşmansız olabilir mi? Mustafa Reşit Paşa'ya Mektup Keşif... Babil’in dil’beri Medeniyetlerin neyi çatışıyordu? Tarihi hangi hikâyeci yazar? Zihin Kontrolü ve Kült YUMURTANIN AK'I, SARISI Ebu Zer’in günlüğü Her şey zıddı ile mi kaim? Melamilik “marka” mıdır? Melâmilik Bir ayrılık, bir yalnızlık, bir ölüm AŞKA DAİR NE VARSA Medya medyumluğu ve wikisızmalar Türkiye, İran ve Dünya Barışı Muhafazakârlık “marka”sı? Füze ümütz! “Van münütz!” Çin'in hafızası ve küresel sistem Kutlu veda Öznellik Öz’neliktir! Hz. İnsan, Hz. Peygamber ve emanet Said Nursi ve tesettür İmam, Örtünme ve Nur Suresi Din duble “yol” mu demekti? Gelenek, mankurt ve reform Aylardan şubat günlerden cuma Alaturkalıktan Kolaturkalığa gelenek Gelenek mürtedi ve kimlik Namus, Kanun ve Fazilete Dair İman "terakkiye" destek midir? Yılmayacağız... ÜÇ TARZ-I MAHALLE VE HAL Hoş geldin, Şeytan! OSMANLI VE NEO-OSMANLI DAYILAR VE DAYILANMALAR Türkiye’de muhafazakârlık ve Dr. Faustus Tesettür neyi örtüyor? Milat oluşturmak Yahudilik bir din mi yoksa ırk mıdır? Tarih satrancını asıl kim oynuyor? Mahalle ve getto Tanrı, totem ve muta nikahı Orta Doğu’mların ebesi ŞOFÖR MAHALLİ BASKISI KÜRESEL İSLAMCILIK RENAN'I VE KENDİMİZİ AŞMAK Medine Vesikası Türk solculuğu ve İslamcılığı Batı’k düşüncelerin Doğu’şu BATI'NIN DEĞERLERİ EVRENSEL MİDİR? NEO-MUHAFAZAKÂRLIK VE YİN-YANG Karadul KEDİLER VE FARELER “Erkekliğin” yasası, “kadınlığın” tasası ON ADIMDA LİBERAL OLMA TÜYOLARI Neden Federasyon? Kaburga kemiklerimdeki sızı? Ortadoğu ve Darbeler "Küreselleşme "millet"e neden karşıdır? TURNUSOL Ya 12 Eylül sonrası? (II) Ya 12 Eylül sonrası? 12 Eylül darbesine nasıl gelmiştik? (II) 12 Eylül darbesine nasıl gelmiştik? (I) Kim ne der? Ne zaman ki…
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA