DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Metin BOSNAK
Metin BOSNAK
Giriş Tarihi : 26-04-2022 01:49

"ADAMLARIN" PLANI HER ZAMAN TUTAR MI?

 

 

Neredeyse vecize olmuştur bu söylem…

"Adamların" planları vardır.

Londra ve Siyonizm’in asırlık planları vardır.

Beyaz Saray’ın da öyle…

Uzun devlet ve strateji hafızaları vardır.

“Adamların” dâhiyane hesapları, kılı kırk yaran bir hesapla hazırlanmıştır.

 

Doğrudur…

Dünya’da enerji türü, üretim araçları, savaş araçları ve sistem değişikliklerin olduğu zamanlarda oturtulan bir gelenek var. Buckingham’ın 17. Yüzyıldan beri biriktirdiği, tarih, coğrafya, antropoloji, dilbilim haritaları var. Bu harita, hafıza ve arşivleri Buckingham Sarayı Beyaz Saray’la paylaştı. Buna fiziki coğrafyalardaki ziraat ve maden haritalarını da eklerseniz, başarının sırrı ortaya çıkacaktır.

 

Dahası…

Roma genel olarak karada hâkimdi; Osmanlı Devleti--dönem dönem Akdeniz’de hâkimiyet kursa da—karada hâkimdi. ABD, hem denize daldı, hem de gökyüzüne. Bereketli ve geniş topraklara kuruldu; milletini teşvik eden bir devletler topluluğu kurdu; kömürden petrole de geçince rençper kasketini astronot kaskına çevirdi. İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Rusya savaşta bitmişti, Ortadoğu uykudaydı; Orta Asya esniyordu; Çin kendi içindeki devrim sancılarıyla uğraşıyordu.

 

Yirminci yüzyıl Amerika için her yönüyle uygundu. Hele ikinci yarısı! ABD de bundan azami ölçüde yararlandı: İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyanın sistemini, ekonomik, siyasal, hukuki ve askeri sistemini kendi çıkarlarının koruyacak tarzda tesis etti; BM, NATO, IMF gibi örgütlerin amacı buydu. Almanya ve Japonya’nın siyasal arenadan tamamen çekilmesi sağlandı. Ekonomik güçleri bakımından üst klasmanda olmalarına rağmen, BM’de Japonya ve Almanya’nın veto hakkının olmaması bu nedenledir. Amerika bunları yaparken, iki yüzyıl boyunca lanetlediği Buckingham’ın aklını, hafıza çiplerini ve stratejik arşivlerini kullandı. Başarının temel sırları, aldığı mirası, kendi tarihsel hafızasına ve stratejik pusulaya dönüştürmek oldu. Dolar’ın “dünya parası” olmasıyla da sistemin finansmanı sağlanmış oldu. “Welcome to the real World!”

 

Ancak “Her plan tutar mı?” derseniz…

Elbette ki hayır! Bu küresel oyuncuları “kadir-i mutlak” yerine koymaktır. Bu planların tutmamasında karşı planların etkisi olduğu kadar, bu planların hesap hataları da yatmaktadır. Asıl sorun, bu planların mutlak isabetleri değil, planlardan etkilenen milletlerin ya planlarının olmaması ya da planlarını bile yine egemen güçlerin yapmasıdır.

 

“Neler tutmadı?” derseniz…

 

Çanakkale Savaşında tutmadı.

1917’de Bolşevik Devrimi patladı. (Gidişatı yönlendirmek için Kapitalizm finansı olduysa da.)

1929’de Amerikan borsasının çökmesi.

Kennedy’nin iktidara gelişi ve suikasta kurban gitmesi.

Vietnam’da hesaplar tutmadı.

Aslında Afganistan’da da tutmadı.

Irak’taki hesaplar katliamlara rağmen tutmadı.

İsrail’in kurulması tuttu, ama maliyeti tutmadı.

Türkiye’nin Kıbrıs çıkarmasında tutmadı.

Rusya’ya karşı Çin’le flört etti, ama Çin’i tutamadı.

Darbelerin gerçekleşmesinde tuttu, sonuçlarında tutmadı.

“Arap Baharı” süreci medya-propaganda aracıyla fena gitmedi, ancak oturmadı.

 

Dahası…

9/11’den sonra ABD ekonomisindeki çakılma, Amerika'nın bütçe açıklarının büyük oranda artması, dış borçlarının on altı trilyon dolara dayanması, New York Borsasında göçen şirketler ve akabinde trilyonlarca dolar değerindeki şirketlerin çok ucuza el değiştirmesi, bu şirketlerin hisselerinin o dönemde Çin ve Arap sermayesinin emrine girmesi, Çin’in elindeki nakit parayı tekrar dolaşıma sokmak yerine elinde tutması, altın fiyatlarındaki artış, Çin’in giderek “dolardan bağımsız para birimi” arayışlarına girmesi, ABD’den sonra AB’nin de ekonomik krize girmesi, Euro bölgesinin içinde sarsıntıların yaşanması, Rusya’nın “kuşatılmışlık” hissiyle eski güç alanlarını, enerji bölgelerini kontrol alma stratejisi bu nedenle İran ve Suriye’de İngiltere ve İsrail’den uzak ve fakat Amerika’ya yakın paylaşım planlarına girmesi, Çin ve Japonya arasındaki tarihsel sürtüşmelerin tekrar gün yüzüne çıkması ve düşük yoğunluklu siyasi savaşa dönüşmesi, Çin’in içindeki Uygur Müslümanlara yaptığı zulümleri ayyuka çıkması ve bunun dünya gündemine siyasal kullanım amaçlı olarak sokulması, sonra “Arap Baharı” adıyla marka ve strateji yönetimi yapılan süreçte CIA’nin beklediğini tam bulamayışı, süreci çabucak sonlandırmak ve kendi güvenlik ve büyümesi lehine kullanmak isteyen İsrail’in acele etmesi ve Amerika ve Obama tarafını kızdırması, İsrail ve sevgililerinin 6 Kasımdaki Başkanlık seçimlerinde Mormon kökenli Romney’e destek vererek Obama’yı ve ekibini kızdırması, Obama’nın seçilmesinin hemen ardından İsrail’in Filistin kartını yeniden gündeme sokarak, Beyaz Saray’da kaybettiği saygınlık ve desteği yeniden basın ve naif Amerikan halkı nezdinde yeniden kazanmak çabaları, buna rağmen Obama’nın seçimleri kazanması ve fakat birinci başkanlık döneminde gibi “bağımsız Filistin Devleti”ne inancını aynı şekilde ifade etmemesi ve fakat hâlâ Nobel Barış Ödülünü “ayna, ayna, güzel ayna” edasıyla ellerinde tutması, seçimler sonrasında İsrail’e tepki ya da eleştiri yerine Amerika’dan “İsrail’in kendini savunma hakkı” olduğu yolunda açıklamaların gelmesi, Ortadoğu ve Afrika’daki yeniden paylaşım planlarının, Çin-İngiltere-ABD ekseninden çıkarak Rusya’yı da içine alarak “iki kutuplu” dünyadan, “tek kutuplu” olan geçtik derken, dünyanın kutuplarını birden fazla ve oynak bir yapıya dönüşmesi ve toz duman arasında bilgi ve haberden çok istihbarat birimlerinin küresel bir propaganda savaşına girişmesi her şeyin öyle “asırlık planlara” göre işlemediğini gösteriyor.

 

ABD’nin en azından 60 yıldır İngiltere’nin Ortadoğu’daki demografik arşivlerini ve siyasi hafızasını kullandığı açıktır. Rusya’nın arşivleri de “demir perde”den dijital ortama aktarılmış görünüyor. Bölgemize “demokrasi” getirmek için yırtınan küresel karadul, Çin’in tarihsel hafızasındaki Hong Kong kiralamasının getirdiklerini, Kuzey Kore’de yeterince demokrasi olduğu anlayışıyla sıkıntılı görmüyor. Kuzey Kore ve İsrail’in “demokrasi” ihtiyacının olmadığı belli.

 

Yani Karadul, “ayılana gazoz, bayılana limon” havasında gidiyor. Suudi Arabistan, Kuveyt, Emirlikler gibi ülkelerde HOLİgarşilerin demokrasiden daha ehven olduğunu anlıyor ve ona göre oynuyor. Öte yandan, başka zaman ve zeminde İslamo-fobi pazarlaması yapıyor. Bir yandan kendi başına oynuyor, diğer yandan ittifaklarını kullanıyor. AB-ABD arasında güç savaşımı Çin temelinde ittifaka dönüşebilirse de, özellikle İngiltere, genelde olduğu iki kocalı Hürmüz tarzında değil. Pound konusunda Euro bölgesi dışında kaldığı gibi, Ortadoğu ve İsrail bağlamında Obama döneminde ABD’den de bağımsız kendi çıkarlarını siyaseti ve petrol şirketleriyle kovalıyor.

 

Dahası onca savaşa, katliama giren Amerika’nın ve kazandığı nefretin maliyetine İngiltere katlanmadı. Öte yandan, İsrail’in vahşetinin günahına da ABD ortak oldu. Her İran’a saldırma tehdidi İsrail’e kredi kazandırmaz oldu. ABD başkanlık seçimlerini zor bekleyen İsrail Netanyahu ve faşist iktidarını güçlendirmek ve Ocaktaki seçimlerde yeniden kazanmak için Filistin’de yeniden terör estirmeye başladı. Arap Baharı sürecinde İngiltere petrolünü aldı, Amerika’ya aslında zaten sahiplendikleri kaldı…

 

Huntington Amerikalıydı, ama Bernard Lewis İngiliz vatandaşı. Birbiri ardına çıkan kitaplara bakılırsa, İngilizlerin sadece “mastermind” olarak değil, bizzat “aktör” olarak da dünyada yeniden tarihe dönme arzusu var. (Hiç çıktı mı ki?) Özellikle son beş yıldır Ortadoğu’da yeni etnik eskizler üzerinde oynanmaktadır. Bu süreç içinde, hırsızın katlettiği hane halkı ve çaldıkları bir yana, bir de ev sahibini yargılama küstahlığı da eklenmiştir. Oluşturulan yeni Ortadoğu sömürü planına stratejik mayınlar yerleştirilmiştir. Bu mayınların bir kısmı çikolata kaplanmış olarak İngiliz porseleniyle sunulmaktadır.

 

“Arap Baharı” sürecinde Libya’da parsa toplarken gördük Fransız’ı ve İngiliz’i. Fas, Tunus, Cezayir’de sükûneti sağlayanlar Müslüman isimli, Fransız kafalı yönetici elitle ittifak halinde çalışan Fransa oldu. Osmanlı sonrasında İtalya’nın ve Fransa’nın sömürgesi olan ülkelerdi. Ve aslında bu aşamalarda İngilizler ya daha fazlasına heves edemediler ya da İngiliz dediğimiz petrol şirketleri zaten istediklerini kopardılar.

 

Ancak, “adamların” planı her zaman tutacak diye bir şey de yok. Başarılı olan planların arkasında, sadece bilgi, enformasyon ve “intelligence”a dayanan bir ittifak var. İsmet Paşa’nın Lozan görüşmelerini aktardığı telgraflar dâhil, uzun yıllardır medya, iletişim araçlarının kontrolü de var bu işin içinde. Hatta ABD’nin gizli yazışmalarını ortaya çıkaran Wikileaks dâhil olmak üzere ABD’nin acziyetlerini ortaya koymaya çabalayan bir mekanizma nasıl bir mekanizmadır? Pentagon’u, CIA’i, FBI’ı beceriksiz gösteren, dahası Amerika'nın diplomatik sırlarını da ifşa eden bir mekanizmadan bahsediyoruz. Buna ekonomideki zaafları ve bütçe açıklarını da eklerseniz ortaya nasıl bir resmin çıktığı açıktır. Sinirleri alınmışçasına, makine soğukluğu, mühendis titizliği, poker suratı ve kendi hariç her mekanizmayı “Cuma” olarak görmek isteyen bir yapıdır bu.

 

İngiltere, “Big Brother”ı en iyi yazan Orwell’in ülkesiydi. İnternet tabanlı iletişimle Amerika ileri geçti. İngilizler elektronik haberleşme araçlarını, e-posta mekanizmalarını Amerika’yla paylaşıyorlar. “Akıllı” olan her şey, akılla gözlenip, yönetiliyor. Yıllar önce çıkan Patriot Act bunları yasal bir zemine de soktu. Uluslararası bankacılıktaki "güvenlik" uygulamaları da öyle. Para ve bilginin akışını kontrol edince, siyasetin akış yönünü çizmek de kolay oluyor.

 

Sinema alanında İngiltere, Amerika’yla daha açık rekabete girdiği gibi, V for Vendetta, Matrix gibi filmlerin gölgesinde kalmamak için, The King, Iron Lady ve James Bond'un yeni çıkışı Skyfall gibi ödül ve heyecan toplayan ama her şeyin ötesinde Rambo’nun karşısına yeniden dikilmek isteyen bir İngiltere’yi işaret ediyor. Pax Anglikana, Pax Amerikana’ya karşı mı desek? Yoksa bu da tasarımın bir başka perdesi mi? J

 

Belki değil… Ancak bu ittifakı tıkır tıkır işlediği de doğru değil. Batı algımızın yeknesak olması bizi yanıltıyor. Batı içindeki Batıları görmemiz lazım. Hatta AB içindeki AB’leri, İsrail içindeki İsrailleri görmemiz lazım. AB-ABD’de ekonomilerindeki sıkıntılar, siyaseti rekabeti, ekonomik rekabete taşıyıp, NATO’yu zorlayabilir. Dahası bölgemizde ABD İsrail’i “white elephant” olarak görüyor. Obama’nın Netanyahu’dan yana acıları da taze… Bu durum İngiltere’nin, tekrar devreye girmesi ve İsrail’i bölgedeki yeni oyunlara cesaretlendirmesi anlamı taşıyor. Bu şekilde, son Gazze saldırılarında olduğu gibi İsrail, zalimken mazlum rolüne soyunarak Amerikan kamuoyu nezdinde yeniden baş tacı olmak isteyebilir. Ayrıca Londra-Washington hattında oluşturacağı rekabetle yeni konumlar kazanabilir. Suriye konusunda bölgedeki güçlerin--İran, Mısır, Türkiye-- yanında, Çin ve Rusya da sahaya inmek istekleri, pazarlıkta olmak istedikleri açık.

 

Hâsılı hesapların kendisi daha oturmadı. Bu da Soğuk Savaş sonrasında çok kutuplu dünya düzeneklerinin olmasından kaynaklanıyor. Türkiye açısından bir bölgesel güç olma konumu kadar, eski konumunu da kaybetmek arasında bir tarihsel dönemeçteyiz. Ancak, her halükarda Türkiye “eski Türkiye” olmayacaktır. Arapların bölgedeki klasik suskunluğu, Ashab-ı Kehf’in kıssasından ilham almıyor. Karadula rüşvet vererek ülkelerinde koltuklarını sağlama alanlar kadar, yeni koltuğa oturanların hangi pusulaya göre hareket edeceklerini anlama gayreti de var.

 

Kısaca, planların tutması, bölgedeki yeni enerji ve etki paylaşım planlarında, İsrail ve Türkiye’nin konumlarının oturması ve İran’ın bu konuma ne kadar rıza göstereceği kadar, daha uzun vadede Çin’in oluşturması muhtemel tehdit alanları da var. Belki de bölgeyi Türkiye etrafında toparlama isteği de bundan kaynaklanıyor. Çanakkale’de savaşan kaç safkan İngiliz vardı? Ha bir de Safkan İngiliz Amerika’da mı yaşıyor, İngiltere’de mi? Yani bu “gerçeklerin dünyasında" hangi hapı almamız lazım? Mavi mi, kırmızı mı?

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Metin BOSNAK

Metin BOSNAK

DİĞER YAZILARI MUHSİN BAŞKAN Mum Titrer Hanemizde Ülkücülük CHP'yi Ne Zaman Sevdim İSLAMCILIKLA MÜSLÜMANI, TÜRKÇÜLÜKLE TÜRKÜ YABANCILAMAK SOSYAL MEDYANIN SOS'LARI PARALEL YAPI Bosna'daki Türk Üniversitesi: IUS DER SPİEGEL "BOYUN EĞME" DİYOR DEVRİM Mİ DEDİNİZ? BİRLİK VE BERABERLİK NEDİR? DİL TARİH VE İDEOLOJİ AYNAYI ARAMAK... MAKULLER AKİLLERE KARŞI VEDA HUTBESİNİ OKURKEN HİNLİK VE HAİNLİK ÖTESİNDE TARİHE BAKMAK ALPEREN OLMAK BİR HİLAL BİR İHTİLALDİR DELİLİĞE ÖVGÜ AŞK'A DAİR YAKLAŞIMLAR BİLİM, İDEOLOJİ VE DARVİNİZME DAİR YALAN DÜNYADA GERÇEK TARİH OLUR MU? DELİ DUMRUL'UN KÖPRÜSÜ ORTAYA KARIŞIK HALLERİMİZ EFKAR VE HERZELER YUSUF, ŞEHİR VE TABUYA DAİR EĞİTİME NEDEN HAYIR? EFKAR VE HERZELER İNGİLİZ'CE KONUŞMAK... BEN ÖLÜNCE KİM KALIR? BİLMENİN MALİYETİ NEDİR? BU ÜLKEYİ ANLAMAK... NİYET TAVŞANLARI VE TARİH ŞERİF MARDİN VE CUMHURİYETİN GETTOLARI FERMAN VE FETVA BAYRAMLARDAN BAYRAM BEĞENMEK AŞKIN BAR/KODU MEVSİM SONU İNDİRİMLİ LİBERALCİLİK YOL DA İÇİMİZDE SEYYAH DA! OSMANLI NE ZAMAN ÖLDÜ? SÜRGÜN KAYIP MEDENİYETİ ARARKEN... KÜRDİSTANA DAHA NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ? İKİNCİ YEŞİL KUŞAK PROJESİ MHP NEREYE GİDİYOR? NASIL BİR GENÇLİK? KİM KORKAR EBU ZER'DEN? MEHDİ NE ZAMAN GELECEK? "GÜZEL VE YALNIZ ÜLKE"YE Milliyetçilik ve Kürtler İLETİŞİM VE PROPAGANDA BATILILAŞMAK TWITTER'DA KENDİMİZİ OKUMAK "DANIMARKA ÜLKESİNDE KOKUŞAN ŞEYLER" BİSİKLETİN İSLAMİ OLANI FİRAVUN VE HİÇ'LİK KAMUSAL ALAN DÖNÜŞTÜ MÜ? KADIN, ŞEYTAN VE ÖLÜM ÇEVRİM İÇİ AHLAK ÖLÜM VE YAŞAMA KORKUSU KISKANÇLIĞIN KISKAÇLARI 11 Eylül ve ABD YA 12 EYLÜL SONRASI? Korku ve alkışlar arasında Ortadoğu AYDIN, MÜNEVVER VE ENTELEKTÜEL ORTADOĞU'DA OLANLARI ANLAMAK KAVGA NEREDE? KAVGA NEREDE? ORTADOĞU'NUN YENİDEN TASARIMI SUSMAK, PUSMAK VE BİRLİK DİL VE TARİH KAVGAMIZ HOLİGARŞİ Said Nursi ve Cemaat algısı Size “İslamî alt-çevre” diyebilir miyim, “abi”? MUHAFAZAKÂRLIK NEDİR? TÜRK LİBERALİZMİ AŞK MI MAŞUK OLAN? DİN'ERCİLİK SİVİL İTAATSİZLİK NEDİR? NEDEN KÜRT ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ? DEĞİŞİM İDEOLOJİSİ VE LİBERAL PROPAGANDA 12 EYLÜL SONRASI UZLAŞMA LİBERAL STATÜKOCULUK UYKUYU ÖLDÜRMEK "EKSİK ETEK" BABİL, DİL VE PROPAGANDA DENKTAŞ'IN ÖLÜMÜ AİKİDO VE "KÜRDİSTAN" DEĞİŞİM TÜRKÇE VE İDEOLOJİ "KASIMPAŞALI" BAŞBAKAN "İBRAHİMİ DİNLER" BİLİMLE DİNİ UYUŞTURMAK KOLTUĞA OTURAN VE KOLTUĞUN OTURDUĞU İNSAN TEMCİT PİLAVI VE YENİ OSMANLI RODRİGEZ NEDEN LİBERAL OLAMAZ? BEN'SİZLİĞE ŞİİR TOPKAPI'DAN DOLMABAHÇE'YE DÜŞERKEN ERBAKAN'I ÖZLERKEN MÜSLÜMAN VE İSLAMCI İSLAM VE FEMİNİZM KAÇIRILAN GÜNDEM BIDEN NOTLARI DEMOKRASİDE KİM KİM ÖPÜYOR ARAF'TA TARİHLERDEN TARİH BEĞENMEK İKİNCİ YEŞİL KUŞAK PROJESİ ARAFTAKİNİ ÖZLEMEK Hayatta Sürgün Olmak AKADEMİSYENLİK KÜRESEL KARADUL TEFRİKALARI GÜNCELLENEN MESİHİ BEKLERKEN TÜRKİYE KOLTUK, TURNUSOL VE KİMLİK BOSNA'DA BİR TÜRK ÜNİVERSİTESİ KOVBOY MEHTERANLA JAZZ ÇALARKEN Amerika ve Anti-Amerikan Kimlikler AMERİKAN KİMLİĞİ VE ŞEYTANLARI DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDAYIZ KUTLU VEDA DEĞİŞİMİN TÜRKÇESİ VE UYANIŞ TANRI, İNSAN VE TAKVİM ÖDLEK ÖCÜNÜ ALDI MI? Millet Olabildik mi? Zaman, medeniyet ve din Zaman, medeniyet ve din Mehdi’yi beklerken ORTADOĞU VE YENİ İNSAN Kediler, Fareler ve Vatan Kürşat olma vaktidir Gülün Adı, Kadın ve Takva İslamo-Amerikancılık EBCET, CİFR VE TARİH SÜBJEKTİF OLMANIN FAZİLETİ DİPLOMASİMİZ NEREYE? İSTİKLAL MARŞI YENİDEN YAZILABİLİR Mİ? KOKUŞAN BİR ŞEYLER VAR! KÜRESEL KARADULUN AĞLARINDA "Yeni Osmanlı"nın Yeni Haçlılara Yardım Tezkeresi KATLİAMERİKA MAHALLE, BASKILAŞIM VE FİKİR NAMUSU YARASANIN ÇIĞLIĞI VE DİPLOMASİ Ay lav yu, Cani! AŞKIN HALLERİ DOKUZ HECELİLER FİRAVUN... Kadın'ım... 28 Şubat ve Erbakan KADDAFİ'DEN KESESİ Ve Yine Karşınızda Renan, Sykes ve Picot Democoupracy mübarek olsun! FULL'er Yapalım mı, Abi? Ortadoğu'da Sezaryen Mısır'da Karaoke Devrimi Mısır'ı Okurken Obama ve ikinci yeşil kuşak projesi (I) Bir Ortadoğu Masalı Mutlu Oligarşiden Kutlu Oligarşiye Ey zahit, şaraba eyle ihtiram! Bilinç ve Sürgün İbrahim, devir içimdeki putları! İdeolojik dil ve Teolojik Tarih Pardon, Size Demokrasi Diyebilir miyim? Paralel Evren, Küresel İslamcılık Erkekler ne zaman "adam" olur? "Millî" Küreselleşme? AK'Kışşş Kimliklerin Kurdu “Hiç” i öğrenmek GELENEK VE MANKURT Küresel tapınak, yerel rahipler ve Hipnoz Çift-düşün, yeni-konuş! Batı'yı ararken... Aforoz’malar… Halife Ömer Hayek’i ne zaman okumuştu? AĞLAMAKTAN ÇAĞLAMAYA DOĞRU KÜRT'AJ Shalom, Kürdistan! İstiklal marşını yeniden yazmak İslam, Millet, Hilafet ve Siyaset Amerika düşmansız olabilir mi? Mustafa Reşit Paşa'ya Mektup Keşif... Babil’in dil’beri Medeniyetlerin neyi çatışıyordu? Tarihi hangi hikâyeci yazar? Zihin Kontrolü ve Kült YUMURTANIN AK'I, SARISI Ebu Zer’in günlüğü Her şey zıddı ile mi kaim? Melamilik “marka” mıdır? Melâmilik Bir ayrılık, bir yalnızlık, bir ölüm AŞKA DAİR NE VARSA Medya medyumluğu ve wikisızmalar Türkiye, İran ve Dünya Barışı Muhafazakârlık “marka”sı? Füze ümütz! “Van münütz!” Çin'in hafızası ve küresel sistem Kutlu veda Öznellik Öz’neliktir! Hz. İnsan, Hz. Peygamber ve emanet Said Nursi ve tesettür İmam, Örtünme ve Nur Suresi Din duble “yol” mu demekti? Gelenek, mankurt ve reform Aylardan şubat günlerden cuma Alaturkalıktan Kolaturkalığa gelenek Gelenek mürtedi ve kimlik Namus, Kanun ve Fazilete Dair İman "terakkiye" destek midir? Yılmayacağız... ÜÇ TARZ-I MAHALLE VE HAL Hoş geldin, Şeytan! OSMANLI VE NEO-OSMANLI DAYILAR VE DAYILANMALAR Türkiye’de muhafazakârlık ve Dr. Faustus Tesettür neyi örtüyor? Milat oluşturmak Yahudilik bir din mi yoksa ırk mıdır? Tarih satrancını asıl kim oynuyor? Mahalle ve getto Tanrı, totem ve muta nikahı Orta Doğu’mların ebesi ŞOFÖR MAHALLİ BASKISI KÜRESEL İSLAMCILIK RENAN'I VE KENDİMİZİ AŞMAK Medine Vesikası Türk solculuğu ve İslamcılığı Batı’k düşüncelerin Doğu’şu BATI'NIN DEĞERLERİ EVRENSEL MİDİR? NEO-MUHAFAZAKÂRLIK VE YİN-YANG Karadul KEDİLER VE FARELER “Erkekliğin” yasası, “kadınlığın” tasası ON ADIMDA LİBERAL OLMA TÜYOLARI Neden Federasyon? Kaburga kemiklerimdeki sızı? Ortadoğu ve Darbeler "Küreselleşme "millet"e neden karşıdır? TURNUSOL Ya 12 Eylül sonrası? (II) Ya 12 Eylül sonrası? 12 Eylül darbesine nasıl gelmiştik? (II) 12 Eylül darbesine nasıl gelmiştik? (I) Kim ne der? Ne zaman ki…
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA