DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Kürsat TECEL
Kürsat TECEL
Giriş Tarihi : 26-04-2022 01:49

BENİ ANLAYAN ŞEMDİN SAKIK'A BENDEN SELAM OLSUN

 

www.2023istanbul.com (Ülkücü) haber ve aktüalite sitesinin yapmış olduğu Şemdin Sakık röportajı, üzerinde hassasiyetle durulması gereken, pişman bir düşmanın nasıl algılanması gerektiğini ortaya koyan, tarihi sorunlarımızın ışığında en büyük düşmanlarımızdan birisinin bize hangi nazarla baktığının en güzel örneği olmuştur.

Ülkücülüğün en büyük gerçeği, Ülkenin her türlü sorununun üzerine ülke menfaatleri kriterleri doğrultusunda cesaretle gidebilmektir. Bu vesile ile günümüzde eski bir PKK elebaşının, hali hazırda devam eden ve eskiye oranla daha hunharca bir tarzla sivillerimizi katletmeye yönelmiş bir örgütün faaliyetlerinin beyhudeliğine ve ihanetine dikkat çeken, kıymetli Ülküdaşımız Tuncer Günay’ın bu başarısı, tarihi süreç içerisinde anlamlı yerini alacaktır.

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmayı müspet karşılayanlar olduğu kadar, zararlı bulanlarda mevcuttur. Zararlı bulanların da, yararlı bulanların da son derece iyi niyetler ile düşündüklerini kabul etmek zorundayız. Zira mesele, oldukça mühim ve bana göre de doğru pencereden bakıldığında oldukça büyük yararlar ortaya çıkartabilecek bir meseledir.

Öncelikle şunu fark etmemiz gerekiyor, aynen Öcalan’da olduğu gibi Şemdin Sakık olayında da, şahıs; olağanüstü, kahramanca bir baskınla değil, bütün üseralara mahsus bir mukadderatın tecellisi olan çaresizlik içerisindeyken tarafımıza sunulmuştur. Kim tarafından? Kürt tarihinin kendisi ile birlikte üç büyük komutanından birisi olduğunu iddia ettiği Molla Mustafa Barzani’nin oğlu Mesut Barzani’nin liderliğindeki KDP tarafından. Şemdin Sakık farkında mı bilemem ama bana göre bu durum belki de olayın en trajikomik nüansıdır.

Bu durumdan bir kere daha anlıyoruz ki; Şemdin Sakık’ın içinde bulunduğu coğrafyada ve aşiretleri namına üstlendikleri vazifede görev alanların yürüdüğü zemin o kadar kaypaktır ki; kimin yürüyebildiğine, kimin kayıp düştüğüne, kimin uçurumdan atıldığına karar verebilmek neredeyse imkânsızdır.

O kaypak yolda, yani o coğrafyada hiçbir zaman Kürt sadece Kürt olmamıştır, Arap-Arap, Müslüman-Müslüman, Yahudi-Yahudi olmamıştır. Bölge de kimin eli kimin cebinde belli olmadan yüzyıllar geçer, Kürt dediğinin Ermeni, Müslüman dediğinin Musevi olduğu gerçeği ile yüz yüze kalırsın… Bu vesileyle; kimin görevinin kim tarafından verildiği de paradoks gibi süregelmiş, çözümlenmesi mümkün olmamıştır.

Şemdin Sakık’ın da dikkatleri çektiği gibi bölgede birinci otorite aristokratik feodalite, ikincisi paradır. Ve bunları elde edebilmek için şüphesiz en büyük dayanak ise, sahte şeyhlerin verdiği fetvalardır.

Özellikle 12 Eylül yönetiminin, özellikle bölge nüfusunu, feodaller ile işbirliği içerisinde uyguladığı politikalar sayesinde “rijit” bir yapıya kavuşturduğu herkesin malumudur. Yukarıda sıraladığım bölgeye has otorite sıralamasının aşılmasının yegâne yolu şeffaflık, şefkat ve eğitim iken, Cunta; -kör parmağım gözüne misali- barışık kardeşlerin düşmanlaşması için kasıtlı olarak faaliyet yürütmüştür.

Cunta’nın belki de yargılanıp, en büyük cezaya çarptırılmasının da en büyük gerekçesi bu ihanet politikasıdır. İhtilal şartlarındaki, ceberut kanunlarla idam ettirdiklerinin hesabını Allah huzurunda verecekleri muhakkaktır, oysa bu yavşak politika sayesinde öz kardeşler arasında belki de kıyamete kadar sürüp gidecek bir kan davasının başlamasına bilerek, isteyerek ve tasarlayarak sebep olduğu için en büyük cezaya da müstahaktır.

Bu gerçeği de göz ardı etmeden böylesine çarpık bir tarihi süreç yaşamış ve hala da yaşamakta olan bölge insanına karşı en anlayışlı bakış açısına Ülkücülerin sahip olduğu gerçeğini ve öyle de olması gerektiği gerçeğini Şemdin Sakık’ın da dillendiriyor olması hem bir malumun ilanı, hem de bize durmamız gereken noktayı bir kere daha anımsatan bir gerçektir. Bu pencereden bakıldığında, ısrarla aramıza ekilen nefret tohumlarını ve ayrık otlarını temizlememiz gerektiği bütün çıplaklığıyla gözler önündedir.

Şemdin Sakık açıklamalarında; PKK’nın silahlı ve silahsız unsurlarıyla en büyük rant faaliyeti olduğunu ve dünyanın en büyük mafyası olduğunu bir kere daha vurguluyor. Kendisinde itiraf ettiği bu mafyanın liderlerinden olduğu için, Türk Milletine ve Devletine karşı işlediği suçun en reel karşılığı idam olmalıydı. İdam kaldırıldığına göre ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezasını çekmektedir. Kendisinin de dediği gibi tek başına bir hücrenin içinde yıllardır durmuş ve durmaya da devam edecektir.

Sakık’ın milletin vicdanında en büyük cezaya çarptırılmasını gerektiren suç, şüphesiz silahsız-savunmasız katledilen 33 Asker olayıdır. Bütün bunlara rağmen; tetiği çekenin beyin değil de el olması önemlidir. Yukarıda da değindiğim gibi o denli feodal yapı içerisinde kurşun sıkacak, bebeleri bile katledecek kadar gözü dönmüş, binlerce insan-el- bulmak mümkündür, zaten de vardır. Bunun en güzel örneği geçtiğimiz yıllarda, Mardin’in Bilge Köyü’nde sudan sepelerle çoluk-çocuk, kadın-kız 44 kişinin katledilmesi olayıdır. Öyleyse Sakık’ın konumunu sorgulaması ve makul olan çözümden yana tavır almasını anlayışla karşılanmalı, gerektiğinde Apo’nun karşısına çıkartılarak tarihi hesaplaşmaya da fırsat verilmelidir. Bu sorun, Türkiye’nin başına bela olmaya başladığı 1978 yılından günümüze kadar sağlıklı bir çözüme kavuşturulamamıştır. Ya milletle terörist bir tutularak sorunu kronikleştiren ve örgüte her geçen gün zemin kazandıran bir yaklaşım sergilenmiş, ya da teröristle pazarlığa oturularak, siyasi menfaat elde edilmeye çalışılmıştır. İşte bu noktada bizim Milli hassasiyetlerimize olan duyarlılığımızın gereği olarak inisiyatif almamız ve Şemdin’i de örneklendirerek, çözüme yönelik kendi tezimizi, bin yıllık kardeşliği yaşamak ve yaşatmak ülkümüzü millete detaylı olarak anlatmalıyız. Her önümüze gelene sen teröre bulaştın “sen git”, sen suç işledin “sen de git” dersek soruna gözümüzü kapatmış olmaz mıyız? Zaten sorunun öyle bir sorun ki, maalesef masumların sorunu çözebilmesi de imkânsızdır.

Burada “bize mektup yazan Apo olsa da aynı tavrı mı takınmalıyız?” gibi bir soruyla karşılaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Apo da bir gün soruna en makul ve vicdanı yaklaşanlar Ülkücülerdi, sorunun çözümünde en etkili yol Ülkücülerin tezleridir derse, Alparslan Türkeş Kürtlere en dostça tavrı sergileyen liderdi, insanların cesetleri üzerinden istediğimizi almamız mümkün değil, Ülkeyi bölmek arzumuzdan vazgeçtik derse, Ona da bu düşüncelerini paylaşma fırsatını vermemiz doğru olanıdır. O zaman şurada yanlış yaptınız, şurada da doğru yapma imkânınız var deriz, diyebilmeliyiz.

Şemdin Sakık’ın bize –belki de zorunlu olarak- makul bir nazarla bakıyor olmasının, Soylu Şövalyeler (Kürşad ruhlu) olarak görmesinin belki de en büyük nedeni şahsi olarak bu ülkede en fazla ihanete uğramış kişilerin başında gelmesidir. Kendi ifadesi ile yıllarca 2. Adamlığını yaptığı (kendisi kabul etmese bile) örgüt tarafından infaza mahkûm edilmişken, KDP’ye sığınmış, Barzani’de Türkiye’nin menfaatine olduğu için değil, örgütün menfaatine olduğu için adeta Türkiye’ye satmış, sonrasında, üvey kardeşleri malına mülküne çöreklenmiş ve 12 yıldır hücrede, fakiranesinde cezasını çekmektedir. Sakık’ın bizimle ortak nokta yakalama çabası belki de bu satılmışlık psikozu yüzündendir. …

Şemdin Sakık’ın Türkiye’ye iadesinden yola çıkararak bir değerlendirme yapacak olursak; Türkiye’nin terör sorunu karşısında özellikle ABD’nin stratejileri başarılı olmuş, gerek örgütle devleti masaya oturtarak, gerekse sorunu tırmandırarak Türkiye ile oyun hamuru ile oynar gibi oynamış, oynamaya da devam etmektedir. Dolayısıyla Sakık’ın da KDP tarafından kucağımıza bırakılması ABD’nin öngörüleri sayesinde olmuştur. Bölgede, özellikle Barzani üzerinde ki ABD etkisini bilenler ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Sakık’ın Türkiye’ye verilmesi aynı zamanda da örgütün olası bir kaosa sürüklenmesini engellemiştir.

Buna paralel olarak 33 askerimizin katledildiği olayla ilgili olarak birçok süpekilasyon yapılmıştır. Bu konuda Sakık’ın derin güçler tarafından yönlendirildiği-yönetildiği iddia edilmiştir. Şemdin Sakık açıkça talimat aldı mı almadı mı, aldıysa kimden aldı? Konuşmalıdır. Sakık bu gün dağda olsa, belki örgütün silahlı kanadının lideri olacaktı, belki de antitez geliştirerek PKK’ya en büyük darbeyi vuracaktı. Bu nedenle muhteviyatı oldukça önemli olaylara ve diyaloglara şahit olduğu muhakkaktır. Kendisinin de belirttiği gibi itirafçı olarak istediği masumun boynuna ilmik takabilirdi. Günümüzde Ergenekon adı ile yürütülen davalarda İtirafçıların ahlakını sorgulayanların, Sakık’ın şu ifadesini gözden kaçırmamaları gerekmektedir. “Neden pişmanlık dilekçesi verdiğimi soruyorlar: ben Kürtlere zarar vermek için bu dilekçeyi vermedim, bu amaçla olsaydı bütün kontraları, bütün itirafçıları geride bırakan faaliyetlerde bulunabilirdim. Zira kimin kim olduğunu, neyin ne olduğunu herkesten daha çok biliyorum. Her kötülüğü yapabileceğim halde yapmadım, dayatmalara rağmen, reddedilmesi zor olan vaatlere rağmen yapmadım, tek kişiye zarar vermedim.” 

Yukarıda ki cümlesinde vurguladığı gibi Sakık; kendisine kim ne vaat ettiyse, yürüyen davalarla ilgili kim, kimdir-ne, nedir? Ne biliyorsa açıklamalıdır.

Biz Ülkücüler olarak, Sakık ile yapılan bu röportajı doğru okumalıyız. Sakık’da bir pir-i fanidir, o nedenle; buradan kendisinin bizlere ulaştırdığı mesajın önemli olduğunu düşünmekteyim. Ülkemizin bu ağır sorunu karşısında en etkili ve tek reçetenin Ülkücülerin sunduğu reçete olduğunu söylüyorsa, buna itiraz etmemizin kendimizi reddetmemizden başka bir anlamı olamaz.

Ayrıca Sakık’ın kullandığı dilin ve ses tonunun önemine de dikkat çekmek istiyorum.

Aklımızı başımıza alalım; 1000 yıllık kardeşliği yaşayalım ve yaşatalım…

NELER SÖYLENDİ?
@
Kürsat TECEL

Kürsat TECEL

DİĞER YAZILARI Hata bizim, günah bizim, suç bizim.. Korona virüs en çok cahilleri öldürüyor? MÜMTAZER TÜRKÖNE’YE GÜLELİM Mİ AĞLAYALIM MI? Kılıçdaroğlu'nu yakalım! MERAL AKŞENER VE “İYİ PARTİ ÇÖKÜŞ DESTANI” NIN SEBEPLERİ! MERAL AKŞENER'İN PARTİSİ BAŞARILI OLABİLİR Mİ? CUMHURBAŞKANI ÖLDÜRÜLSEYDİ ÜLKEYİ DEVLET BAHÇELİ YÖNETECEKTİ! EGEMEN GAZETESİ VE PARALELCİLİK! BİZE NE BİRİLERİNİN VEKİLLİK HAYALLERİNDEN-2! ORTADOĞU’NUN ÇIRAK AKTÖRÜ;TÜRKİYE! TÜRK SORUNU VE TÜRK MİLLETİNİN KÜRT MİLLİYETİNDEN ÜSTÜNLÜĞÜ! ŞİVANPERVERİN MEVLANA OLDUĞU YERDE APO PEYGAMBER OLUR! 19.00 - GAZZE: ON DAKİKA- 19.12- BEŞ ŞEHİT: BİR DAKİKA! GÖZÜN AYDIN EY MİLLET! BÖLÜNÜYORUZ… ABDULLAH ÖCALAN’DA MI GİZLİ TANIK? VUR PENÇE-İ ÂLÎ'DEKİ ŞEMŞÎR AŞKINA! (CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN!) İKİ ŞEHİT BİR ADEM YAVUZ! KARA GÜNÜN ARDINDAN! DEVLET BABA DUY BİZİ! ÖTÜKEN OPERASYONU MUHSİN YAZICIOĞLU SUİKASTİ İLE BAŞLADI FETHULLAH GÜLEN CEMAATİ NEYİ BAŞARDI? TASVİYE EDİLMEK İSTENEN MHP DEĞİL TÜRKİYE’DİR… SİVAS’IN SEÇİMİ-YETENEKSİZ VEKİLE KIRMIZI KART! ÜLKÜCÜLÜK VATANSEVERLERİN ORTAK ADIDIR Ülkücülüğün Adresi Neresidir? ALEVİ Mİ SİN, SÜNNİ Mİ? BU KİMİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIR YUSUFİYELİ KARDEŞİM? DEVELET BAHÇELİNİN ÇAĞRISINA KAYITSIZ KALANLARI TARİH AFFETMEYECEKTİR. İYİ MÜSLÜMAN OLMAK VE HANEFİ AVCI OLAYI! TERÖRLE MÜCADELEDEN MÜZAKEREYE GEÇİŞ… HALK OYLAMASININ KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ OY DEĞİL SOY ÖNEMLİ SOY!
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA