Ekonomi
Giriş Tarihi : 28-09-2023 21:43

Anayasa Mahkemesi MTV kararını iptal talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, ek MTV'nin iptali talebini oy birliği ile reddetti. Yüksek Mahkeme'nin, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ekonomik kayıpların büyüklüğü nedeniyle ek MTV alınmasını öngören yasal düzenlemenin oy birliğiyle reddedilmesine karar verdiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi  MTV kararını iptal talebini reddetti

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgenin finansman ihtiyacının karşılanması için çıkarılan yasa ile bir defaya mahsus olmak üzere ihdas edilen ek MTV'nin, 2023 yılı Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.

Yüksek Mahkeme, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu esastan görüştü.

Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararının gerekçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik kayıplarının büyüklüğünün dikkate alındığı, bu sebeple ek MTV alınmasının Anayasa'ya uygun olduğu sonucuna vardığı belirtildi.

Ağustos ayında ödeme yapmayanlar ilk taksitle birlikte, kasım ayında ikinci taksidi de ödemek zorunda

Anayasa Mahkemesi’nin düzenlemeye onay vermesinin ardından, ek MTV'nin ilk taksitini yatırmayanlar aylık yüzde 2,5 gecikme zammıyla ödeme yapacak.

İkinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

İkinci taksidin son günü 30 Kasım

Ek MTV'de son ödemesi 5 Eylül olan ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti. Ek MTV'nin 2'nci taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım olarak belirlendi. Ek MTV'den 2'nci taksitte 30 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Öte yandan ek MTV'nin ödenmemesi durumunda araç sahiplerinin aylık yüzde 1,4 oranında gecikme faizi ile karşılaşabileceği, belirli bir süreyle geciktirildiğinde de haciz uygulanabileceği belirtildi. 

99 depreminden sonra çıkartılan ek vergiler için de AYM benzer karar vermişti

AYM, 26.11.1999 tarih ve 4481 sayılı "17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" md.7 ile getirilen Ek MTV’nin Anayasa’nın (AY) 2. ve 73. maddelerine aykırılığı iddiasını, ek verginin “deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların giderilmesi ve toplumsal dayanışmanın sağlanması gibi sosyal ve ekonomik koşulların zorunlu kıldığı nedenler”de kendisini gösteren “kamu yararı amacıyla” getirildiği gerekçesiyle reddetmişti.

AYM’nin ek gelir ve ek kurumlar vergisi hakkında verdiği kararı şöyleydi:

“Kanun’un genel gerekçesinde de belirtildiği gibi, deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların giderilmesi ve toplumsal dayanışmanın sağlanması gibi sosyal ve ekonomik koşulların zorunlu kıldığı nedenlerle, ek vergi getirilmesinde kamu yararının gözetildiği açıktır.

1998 yılına ait gelir ve kurumlar vergisi hesaplanırken mükelleflerin özel durumları ve mali güçleri gözetilmiş olduğundan, dava konusu kuralla getirilen aynı yıla ilişkin ek vergilendirmede, mali güce göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli dağılımı ilkelerinin esas alınmadığı ileri sürülemez.”

AdminAdmin