Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
Cem Uzan'dan dikkat çeken 'dolar' yorumu

Cem Uzan'dan dikkat çeken 'dolar' yorumu

  Bu haber 02 Nisan 2021, Cuma 12:28:27 eklenmitir.
Cem Uzan'dan dikkat çeken 'dolar' yorumu Ekonomist Murat Muratoðlu, Cem Uzan’a para piyasalarýnda yaþanan geliþmeleri ve dolar kuru beklentilerini sordu. Uzan, dolar kuru konusunda dikkat çekici açýklamalarda bulundu.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Eski Genç Parti Genel Baþkaný Cem Uzan son günlerde para piyasalarýnda yaþanan geliþmeleri deðerlendirirken dolar konusunda da net konuþtu. Cem Uzan “ben olsam dolar alýrým yastýk altýna koyarým” diye konuþtu

Bir zamanlar Türkiye’de siyaset yapan Genç Parti eski genel baþkaný Cem Uzan Murat Muratoðlu’nun Youtube kanalýna konuk oldu. Cem Uzan Türkiye ekonomisini yorumladýðý konuþmasýnda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý Baþkaný Naci Aðbal’ýn görevden alýnmasý ve bunun dolar kuruna olan yansýmalarýný deðerlendirdi.

“EKONOMÝ ÖLMEYE YAKIN HASTANIN SON GÜNLERÝ GÝBÝ”

Cem Uzan Türkiye’deki ekonomik gidiþatý þu sözlerle özetledi:

Türk ekonomisinin içinde bulunduðu durum son derece net. Olayýn vahameti daha inflak noktasýna gelmedi. Daha hastanýn son günleri gibi görmek lazým bunlarý. Þöyle bakalým döviz rezervi olmayan bir ülke. Yani 83 milyon vatandaþý var Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ama kendisine ait bir döviz rezervi yok ve bol miktarda da borcu var. Borcu borçla çevirmeye çalýþýyor. Artýk o da çevrilemez hale geldi. Faizleri yükseltip sýcak para çekeyim dedi. Yüksek faizin iç ekonomiye yansýmalarý var. Bunlarýn hepsi ölümcül bir hastalýða yakalanmýþ bir hastanýn aspirinle tedavisi gibi.

NACÝ AÐBAL NEDEN GÖREVDEN ALINDI

Merkez Bankasý Baþkaný Naci Aðbal’ýn neden görevden alýndýðýna iliþkin düþüncelerini de paylaþan Cem Uzan, Aðbal’ýn Merkez Bankasý tarafýndan daha önce harcanan 130 milyar dolarýn peþine düþtüðü gerekçesiyle görevden alýnmýþ olabileceðini söyledi.

“DOLAR 20 LÝRA OLSA ÞAÞIRMAM”

Murat Muratoðlu konuþmanýn bir bölümünde Cem Uzan’a “Sizce dolar kuru ne olur” diye sordu. Cem Uzan bu soruya “ben olsam dolar alýrým yastýk altýna koyarým” þeklinde cevap verirken düþüncelerini þu sözlerle anlattý:

Bazý þeyler var hakikaten öngörmek mümkün deðil. Ýleriye yönelik varsayýmlar ve analizler hep normal hareket þartlarýna göre yapýlýr. Siz 4 ayda bir Merkez Bankasý Baþkaný deðiþeceðini öngöremezsiniz. Türkiye’de Recep Tayyip Erdoðan iktidarýnýn tavýrlarýnýn ne olacaðýna baðlý sene sonu dolar kurunun akýbeti. Geçtiðimiz konuþmamýzda ben dolar 20 lira olursa þaþýrmam demiþtim ayný sözümün arkasýndayým. Ben dolar kuru 20 lira olur diyorum faiz ne olur diyorlar.  Þuanda faizler yüzde 19. Düþer diyorlar. Hayal görmesinler 19’da tutabilsinler ellerini öpsünler milletin. Siz bütçe açýðýný artýrmaya devam edin. Karþýlýksýz para basýn faiz ve dolar kuru yükselmesin.

"BEN OLSAM DOLAR ALIR YASTIK ALTINA KOYARIM"

Ben Türkiye’de bir yatýrýmcý olsam olsam dolar alýrým bankaya deðil yastýk altýna koyarým. Hangi vurdum duymazlýktýr ki Cumhurbaþkaný Erdoðan yastýk altýndaki paranýzý getirin yatýrým bankalarýna teslim edin diyor. Yastýk altýndaki paraya göz konulmasý çok ama çok tehlikeli bir olaydýr. Bugün herkes sermaye çýkýþlarýna giriþlerine yasak gelebilir mi diye korkuyor ama Türk yatýrýmcýnýn servetine bir þekilde bir þey olabilir diye endiþe etmemek mümkün deðil. Hangi mantýktýr ki insanlarýn son kara gün parasýný istiyorsun düþün ki sen devletin kara gün parasýný tüketmiþsin zaten.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.