Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
Ýkinci el araç alacaklarý ilgilendiren vergi kararý

Ýkinci el araç alacaklarý ilgilendiren vergi kararý

  Bu haber 28 Subat 2021, Pazar 13:45:24 eklenmitir.
Ýkinci el araç alacaklarý ilgilendiren vergi kararý Hazýrlanan yasa taslaðýnda ikinci el araçlarýn satýþlarýnda binde 5 oranýnda vergi alýnmasý öngörüldü.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Büyüyen bütçe açýðýna çözüm bulmak için yeni kaynak arayýþlarýna giren hükümet, çareyi ikinci el araç satýþlarýnda buldu.

Sözcü Gazetesi'nden Taylan Büyükþahin'i haberine göre; Hazýrlanan yasa taslaðýna göre, ikinci el araçlarýn satýþýndan binde 5 oranýnda vergi alýnacak. Satýþ miktarý da aracýn en az kasko deðeri kadar olacak.

Böylece düþük satýþ gösterilip vergiden kaçýlamayacak.

Önerinin yasalaþmasý halinde, iðneden ipliðe vergi yükü altýnda ezilen vatandaþýn omuzlarýna bir ek yük daha binecek. 2020'de 6 milyon adet civarýnda ikinci el araç satýldýðý düþünüldüðünde, milyarlarca liralýk vergi toplanacak.

Meclis'te hazýrlanan yasa taslaðýnýn genel kuruldan geçerek yasalaþmasý bekleniyor. Hazýrlanan taslakta “2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) bendi kapsamýnda, tescil edilmiþ araçlarýn ilk tescilinden sonraki birinci satýþ ve devir iþlemlerinde alým satým bedeli üzerinden binde 5” ifadelerine yer verildi.

PAZAR HAREKETLENÝYOR

Ýkinci el analiz þirketi Cardata'nýn Genel Müdürü Hüsamettin Yalçýn, pandeminin etkisiyle sýfýr araç tedariðindeki sýkýntý nedeniyle ikinci ele talebin arttýðýný hatýrlatarak, devletin bu hareketi gördüðünü ve vergilendirmek istediðini belirtti. Yeni verginin satýþlara ve fiyatlara büyük bir etkisi olmayacaðýný anlatan Yalçýn, “100 bin TL'lik bir araçtan 500 TL yeni vergi alýnacak. Ama 300 bin TL'den itibaren fiyatlara kýsmi etkisi olacaktýr. Pazarda 15 Kasým 2020'ye kadar inanýlmaz bir hareket vardý. Þu anda pazar normale döndü, fiyatlar da rayýna oturdu. Havalarýn ýsýnmasýyla pazarýn yeniden hareketlenmesini bekliyoruz. Þu anda da yükselen bir grafik var” dedi.

“Satýþtaki kârlar vergilendirilmeli”

Hazýrlanan yasa taslaðýný deðerlendiren vergi uzmaný ve yazarýmýz Nedim Türkmen, geçen yýl ikinci el piyasasýnýn büyüklüðünün 300 milyar liraya çýktýðýný söyledi. Bu satýþlardan çok büyük kârlar elde edildiðini ifade eden Türkmen, “Maliye hem gelir ve kurumlar vergisi hem de KDV alamadý. Þimdi alým-satýma harç getirilmeye çalýþýlýyor. Ýnsanlar bu binde 5 harcý ödememek için eskisi gibi araç devirlerini almak istemeyebilirler. Bu sektörde elde edilen kârlarý vergilendirmek ana hedef olmalý” dedi.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.