Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
AKP SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝNDE 3. PARTÝ KONUMUNDA

AKP SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝNDE 3. PARTÝ KONUMUNDA

  Bu haber 04 Nisan 2019, Persembe 03:18:44 eklenmitir.
AKP SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝNDE 3. PARTÝ KONUMUNDA Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojmanlarýnda kalan ve yerel seçimlerde Cumhuriyet Üniversitesi Ýlköðretim Okulu 1370 ve 1371 nolu sandýkta oy kullanan personel, öðretim üyeleri iktidar partisi AKP’yi 3. parti konuma düþürdü.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

24 Haziran 2018 seçimlerinde üniversite lojmanlarýnda oy kullanan personel iktidar partisini 2. konuma taþýrken ana muhalefet partisi CHP’yi en yüksek oyu vermiþti.

YÝNE DEÐÝÞMEDÝ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lojmanlarýnda kalan personel yine ana muhalefet partisi CHP’ye en yüksek oyu vererek 1. parti seçti.

Yaklaþýk 3 yýldýr Üniversite Kampusu içerisinde Rektörlük konutunda ikamet eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yýldýz’ýn lojman sakinlerinin kullandýðý sandýkta oy vermediði öðrenildi.

Bu bilginin öðrenilmesinden sonra gazetemizin yaptýðý araþtýrmaya göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yýldýz’ýn ve ailesinin Ülkü Ýmam Hatip Ortaokulunda 1112 nolu sandýkta oy kullandýðý öðrenildi.

Rektör Alim Yýldýz’ýn yaklaþýk 3 yýldýr adres deðiþikliði beyanýnda bulunmadýðý bildirilirken, Alim Yýldýz ve aile fertlerinin 20 iþ günü geçmesine raðmen adres deðiþikliðinde bulunmadýðý ve bu yüzden kampus dýþýnda belki bilerek, isteyerek oy kullandýðý 5490 Sayýlý Nüfus Hizmetleri Kanununa muhalefet ettiði bildiriliyor.

“YETKÝLÝLERÝ GÖREVE DAVET EDÝYORUZ”

Ýkamet deðiþikliðini bildirmeyen Rektör Alim Yýldýz ve Aile fertleri anlaþýlýyor ki kamu gücünü, makamýný kullanarak yaklaþýk 3 yýldýr kanunu yok saydýðý,  muhalefet ettiði, umursamadýðý ve bu davranýþýn kendisine ve ailesine ceza yaptýrýmý gerektiði ifade ediliyor. Bizde gereðinin yapýlmasý için yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Ayrýca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Personelinin ve þehir dýþýnda yaþayan birçok Sivaslýnýn söylemlerini gündeme taþýyan Genel Yayýn Koordinatörümüz Uzm. Oðuz Demirkaya’nýn ifade ettiði gibi “Rektör Alim Yýldýz’ýn baþarýsýzlýðý, kurum içerisinde yaþatýlan her türlü personel maðduriyeti ve Ulusal basýnda kurumun çeþitli haberlerle gündeme gelmesi Ülke genelinde yaþayan Sivaslýlarý rahatsýz ediyor, endiþelendiriyor. Bu durum Ak Parti’ye büyük oy kayýp ettiriyor. Bu Rektör Baþta Cumhurbaþkaný Erdoðan’ý ve sonra Ak Partiyi mahcup etti” vatandaþýn ve Sivaslýnýn söylemleri, öngörüsü sandýða yansýdýðý, Sivas ve Ülke çapýnda Sivaslýlarýn Ak Partiyi artýk eskisi gibi tercih etmedikleri,  oy vermedikleri sandýðý yansýyan Sivas ve Ýstanbul oy oranlarýnýn bunu somut olarak göstermektedir.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Ezel
Malesef
Seçim sonucuna göre atama yapmazsanýz olacaðý budur.
Ezel
Gitsede kurtulsak
Doðma büyüme Sivaslýyým. Oldum olalý böyle bir rezil rektör görmedik. Resmen din istismarcýsý. Üniversitenin çevre yolundan giriþine fetönün iþaretini koydurdu sonra tepki yaðýnca geri kaldýrttý. Allah köklerini kurutsun bunlarýn. Yedikleri her haram lokma çocuklarýndan çýksýn.
cumhur
akpartiliydim fakat
Þimdiye kadar beðenerk oy verdiðim Ak Partiye son seçimlerde bu rektörün bilinen tüm olumsuzluklara raðmen hala görevde olmasý nedeniyle bir çok mesai arkadaþým gibi oy vermedim. Ýmam olmasýna raðmen en büyük günah olan kul hakký yiyen bir rektör yüzünden bundan sonra oyumu baþka partiye vereceðim. Reisimiz neden müdahale etmiyor anlamýyoruz.
Abuzer Kerim
Rektör ilk defa haklý ,
Evet Rektör haklý; yeðenlerine, amca oðullarýna kadro ayarlamaktan, Atatürkçü kadrolarý harcamaktan, siyasal islamcýlarý kayýrmaktan,Akp il baþkanlýðý ile rekabet etmekten, antepfýstýðý yemekten ikametgahýný nüfus müdürlüðüne uðrayarak Rektör konutuna aldýrmaya zaman bulamamýþtýr.Bir yýl sonra çok zamaný, Sivasta gezmeye yüzü olmayacaktýr!
SABIR
ALLAH BÜYÜK
GETÝRDÝLER ÝMAMI REKTÖR YAPTILAR 2. ÜNÝVERSÝTENÝNKÝDE SÝVASLI BÝLE DEÐÝL ÝSMET, HABÝP DAHA MÝLLETVEKÝLÝDE OLAMAZ HADDÝ GEÇMÝÞ OLSUN BYEE BYEE KORUYUP KOLLADIÐINIZ SIKINTILARINI GÖRMEZLÝKTEN GELDÝÐÝNÝZ REKTÖR SÝZÝ KURTARSIN BAKALIM (:
.
.
habib solu zarada ismet yýlmaz güründe kendi memleketlerinde dibe vurdular siz vatandaþýn üniversitede yaþadýklarýný na kulaðýnýzý kapatýn duymayýn onlarda size sandýkta cevabýný verirler. Ankara gitti istanbul gitti daha gidecekler geride rektör gidecek herkesi sevindiren mutlu eden ayrýn gözetmeden sarýlan bir rektör seçilmeden bu iþ düzelmez akp dibe vurmnaya devam eder.
Reisci
Kaç kiþi Ak Partiye oy verdi acaba?
Üniversitenin yaklaþýk 6 bin personeli ve 60 bin öðrencisi var. Personelin içinde bu rektörün ve genel sekreterin yönetim anlayýþý yüzünden Ak partiye oy vermeyen BBP ye tepki oyu veren birçok arkadaþ tanýyorum. Bu durum bu rektör görevden alýrsa ancak düzelir diye düþünüyorum. herkes bunu söylüyor yalan deðil bu gerçek


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.