Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
TÜRKÝYE EYOF'TA AVRUPA'NIN GÖNLÜNÜ FETHETTÝ

TÜRKÝYE EYOF'TA AVRUPA'NIN GÖNLÜNÜ FETHETTÝ

  Bu haber 18 Subat 2017, Cumartesi 22:34:20 eklenmitir.
TÜRKÝYE EYOF'TA AVRUPA'NIN GÖNLÜNÜ FETHETTÝ Erzurum'un ev sahipliðinde düzenlenen 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kýþ Festivali'nin (EYOF 2017) organizasyonu, sporcu ve katýlýmcýlarý memnun etti.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Toplam 34 ülkeden 675 sporcunun katýlýmýyla Türkiye'de ilk kez yapýlan EYOF'un kýþ organizasyonu, çekiþmeli mücadelelerin yaný sýra renkli görüntülere de sahne oldu.

Organizasyona ilgi gösteren vatandaþlar, müsabakalarýn düzenlendiði salon ve pistlere giderek sporculara destek olmaya çalýþtý. Türk halkýnýn ilgisiyle karþýlaþan Avrupalý sporcularýn ve yetkililerin memnuniyeti, açýklamalarýna da yansýdý.

Büyükelçi Faber: "Güvenlik yönünden problem yaþamadýk"

EYOF'a katýlan sporcu ve yetkililer, organizasyonla ilgili deðerlendirmelerde bulundu.

Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Georges Faber, Erzurum'un çok güzel bir organizasyona ev sahipliði yaptýðýna iþaret ederek, tesis anlamýnda kentteki buz salonlarýna hayran kaldýklarýný söyledi.

Türkiye'nin son zamanlarda terör nedeniyle zor günler geçirdiðini dile getiren Faber, "Terör, tüm ülkelerin problemi. Avrupa Birliði (AB) ülkeleri olarak terörle mücadelede Türkiye'nin yanýndayýz. Türkiye'ye terör olaylarýný hiç düþünmeden geldik ve güvenlik yönünden hiçbir problem yaþamadýk. Türkiye gereken misafirperverliði gösterdi." diye konuþtu.

Büyük Britanyalý Krahelski: "Çok memnun kaldýk"

Büyük Britanyalý kayakçý Alicja Krahelski, Türkiye'nin, organizasyona baþarýyla ev sahipliði yaptýðýný dile getirdi.

EYOF için geniþ güvenlik önlemleri alýndýðýný gördüklerini ifade eden Krahelski, "Her þey zamanýnda yapýldý. Çok memnun kaldýk. Buradaki her þeyi çok sevdik. Alp disiplini ve buz hokeyi baþta olmak üzere tüm yarýþmalarý izlemekten keyif aldýk. Herkese çok teþekkür ediyorum." dedi.

Ayný ülkeden Ryan Brown ise EYOF'a büyük beklentilerle geldiklerini ve gördükleri ilgi karþýsýnda memnun kaldýklarýný anlattý.

Türkleri çok sevdiklerini aktaran Brown, "Oldukça sýcakkanlýlar. Sadece Türkiye'den deðil diðer ülkelerden de arkadaþlar edindim. Burada olmaktan çok mutluyum. Yemekleri çok beðendim. Bulunduðumuz otel ve kaldýðýmýz yerde çok güzel yemekler yedik." ifadelerini kullandý.

Slovakyalý Demeter: "Yarýþmalar iyi bir ortamda geçti"

Slovakyalý antrenör Boris Demeter de genel anlamda organizasyonu çok beðendiklerini, ulaþým konusunda bir iki küçük problem dýþýnda her þeyden memnun kaldýklarýný ifade etti.

Özellikle hastane ve saðlýk hizmetlerinin çok iyi olduðunu aktaran Demeter, "Alp disiplini yapýyoruz. Dað, kondisyon açýsýndan son derece elveriþliydi. Yarýþmalar rekabetli ve iyi bir ortamda geçti. Organizasyondan beklediðimiz madalya durumuna tam olarak ulaþamadýk. Biraz þansýz olduðumuzu düþünüyorum. Bu branþta þimdiye kadar bir bronz madalyamýz var." þeklinde görüþ belirtti.

Yunanistanlý antrenör Thanos Kotloumpasis ise beklentilerin üzerinde, iyi bir organizasyon yönetimi gördüklerini söyledi.

Tesislerin çok güzel ve kayaða elveriþli olduðuna dikkati çeken Kotloumpasis, sporcularýnýn ve kendisinin Türkiye'de kayak yapmaktan büyük keyif aldýðýný aktardý.

Bulgar Radanova: "Türkiye'yi çok seviyoruz"

Bulgaristan Milli Takýmý Sürat Pateni Antrenörü Evgenia Radanova, organizasyonda yer almaktan duyduklarý mutluluðu dile getirdi.

Bulgaristan'ýn 19 sporcu ile EYOF 2017'ye katýldýðýný anýmsatan Radanova, þunlarý kaydetti:

"Gençler için çok güzel bir organizasyon oldu. Çeþitli ülkelerden gelip birlikte çok güzel vakit geçirdiler, güzel anýlar paylaþtýlar. Komþu ülke olduðumuz için Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye'de terör olduðunu düþünüp organizasyona katýlmayan ülkeler, gelmedikleri için üzülmüþ olacaklar. Çünkü güvenlik çok iyi. Türkiye'de hiçbir problem yok."

Rus Kuskova: "Hiçbir problem yaþamadýk"

Kayaklý koþuda altýn madalya kazanan Rus sporcu Kristina Kuskova, "Burada olduðum için çok mutluyum. Birinci olmaktan gurur duydum." dedi.

Türkiye ve Erzurum'u çok sevdiklerini söyleyen Kuskova, "Türkiye'de bu yarýþlarýn olmasý ve Türkiye'nin misafirperverliðinden dolayý çok mutlu oldum. Tesisler, hava ve buradaki atmosfer çok güzel. Hiçbir problem yaþamadýk. Her þey için çok teþekkür ediyorum. Türk insaný çok iyi dost ve arkadaþ canlýsý. Türkiye'yi ve Erzurum'u çok sevdik ve beðendik." þeklinde konuþtu.

Fransýz sporcu Juri Roux Laurence de organizasyonda Türk yetkililerin büyük desteðini aldýklarýný vurguladý. Kentteki tesislerin çok güzel olduðunu aktaran Laurence, "Türkiye'de kayak daha heyecan verici. Organizasyonda özelikle gönüllü çalýþan arkadaþlar çok ilgiliydiler. Erzurum'a ve Türkiye'ye çok teþekkür ederiz, gerçekten çok iyi bir misafirperverlik gördük." deðerlendirmesinde bulundu.

Vali Azizoðlu: "Erzurum'dan dünyaya güzel bir selam oldu"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoðlu da EYOF 2017'nin baþarýlý bir þekilde tamamlandýðýný söyledi.

 

Katýlýmcýlarýn çok memnun kaldýðýný aktaran Azizoðlu, "Yarýþmalarýmýz çok güzel ortamda, dostane, kardeþçe geçti. Erzurum'dan dünyaya güzel bir selam oldu. Misafirlerimiz çok memnun. Hava þartlarý da çok güzeldi. Misafirlerimizin da güzel anýlarla Erzurum'dan ayrýlacaðýný düþünüyorum." ifadelerini kullandý.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.