Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
FUJÝTSU'DAN KOBÝLER'E ÖZEL PAKET

FUJÝTSU'DAN KOBÝLER'E ÖZEL PAKET

  Bu haber 02 KASIM 2011, Carsamba 11:09:40 eklenmitir.
FUJÝTSU'DAN KOBÝLER'E ÖZEL PAKET Fujitsu, Sanal Masaüstü Altyapý (VDI) paketleriyle KOBÝ'lerin sanallaþmaya geçiþlerini kolaylaþtýrýyor. 'Tak-çalýþtýr' paketlerinde Fujitsu PRIMERGY TX200 S6 sunucu, Fujitsu Zero Client istemci, ekranlar, klavye ve fare gibi geçiþ için gereken tüm unsurlar bulunuyor. Þirketler ihtiyaçlarýna göre 20 iþ istasyonuna veya 40 iþ istasyonuna kadar kullanýcýyý destekleyen paketleri seçebiliyor. KOBÝ'lere VDI'ya kolay geçiþ avantajý saðlayan Fujitsu, yükleme ve bakým desteði de sunuyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Fujitsu, KOBÝ'lerin Sanal Masaüstü Altyapýlarý'na (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) geçiþini kolaylaþtýran paket çözümler sunuyor. VDI Paketleri, karýþýklýðý ortadan kaldýran donaným ve yazýlýmlarla PC ve masaüstü tabanlý iþ istasyonlarýnýn sanal ortamlara geçiþini kolaylaþtýrýyor.

VDI'ya geçiþ yapmalarý durumunda þirketler hem donaným, hem de BT operasyonlarýnýn maliyetlerinden tasarruf ediyor. VDI ayný zamanda tüm iþ verilerinin merkezi bir sunucuda yedeklenmesini saðlarken, geleneksel PC bazlý ortamlara göre enerji maliyetlerinde de tasarruf saðlýyor. Fujitsu, sunduðu VDI paketleriyle küçük þirketlerin sistem yönetimi ile ilgili endiþelerini de ortadan kaldýrýyor.

 

VDI'ya geçiþi kolaylaþtýran 'tak-çalýþtýr' paketler

Fujitsu, yeni VDI Paketleriyle hem kanal ortaklarýnýn, hem de son kullanýcýlarýn VDI'ya kolay geçiþ talebini karþýlýyor. Fujitsu'nun biri 42 ye kadar kullanýcýyý, diðeri ise 20 ye kadar kullanýcýyý destekleyen iki çözüm paketi bulunuyor. Her iki seçenekte de optimize edilmiþ Fujitsu PRIMERGY TX200 S6 sunucu, að altyapýlarýný saðlayan entegre Fujitsu Zero Client istemci ve ekranlar yer alýyor. Klavye ve farelerin de bulunduðu paketlerdeki yazýlýmlar çalýþmaya hazýr þekilde sunuluyor.

Büyümek isteyene ölçeklenebilir çözümler

Fujitsu, þirketlerin büyüme stratejileri doðrultusunda, ana bilgisayarlarýn ve anahtarlarýn daha fazla Fujitsu Zero Client istemci eklenmesi için yeri olmasýný saðlýyor. Opsiyonel Fujitsu Portable Zero Client taþýnabilir istemci VDI'ya taþýnýrken Windows bazlý PC'lerini kullanmak isteyen þirketlere de çözüm sunuyor. Tak-çalýþtýr özelliði bulunan, USB baðlantýlý bir cihaz olan Fujitsu Portable Zero Client taþýnabilir istemci, mevcut masaüstlerinin ve dizüstü bilgisayarlarýn VDI Host Node olarak kullanýlmasýný mümkün kýlýyor.

Sessiz ve daha serin bir çözüm

VDI ile kullanýcýlar, kendi masaüstlerine þirket aðýna baðlý Fujitsu Zero Client üzerinden ulaþabiliyor veya uzaktan eriþebiliyor. Fujitsu Zero Client'ýn performansý masaüstü PC'ler ve dizüstü bilgisayarlar ile ayný olmasýna raðmen, akýllý istemci ofislere göre daha az ses ve ýsý yayýlýmý saðlar.

VDI paketleri sistem yönetimi karmaþasýna son veriyor

Fujitsu Türkiye Ýstemci Teknoloji Satýþ Yöneticisi Gökhan Özveren VDI Paketleriyle ilgili olarak þunlarý söyledi:

"KOBÝ'lerin ihtiyaçlarýný baþarýlý bir þekilde karþýlamasýna raðmen VDI karmaþýk bir sistem olduðu yanlýþ algýsýyla çok da fazla tercih edilmiyor. Fujitsu olarak KOBÝ'lerin bu endiþesini ortadan kaldýrýyor, onlara VDI'ya kolay geçiþ avantajýný sunuyoruz. Merkezi sunucudan klavye ve fareye, güç ve að kablolarýna kadar tüm öðeleri barýndýran VDI paketlerimizle KOBÝ'lerin VDI'ya geçiþini destekliyoruz."

VDI Paketlerinden faydalanmak isteyen iþletmelerin yalnýzca kurulmasý gereken iþ istasyonu sayýsýný belirlemeleri yeterli oluyor. Fujitsu, geçiþe baþlamalarý için ihtiyaç duyduklarý opsiyonel yükleme ve bakým hizmetleri gibi tüm çözümleri saðlýyor.
 

BOÐAÇ YÜZGÜL/EGEMEN GAZETESÝ

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.