Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
RECEP'ÝN ÝFADESÝ

RECEP'ÝN ÝFADESÝ

  Bu yaz 26 Mart 2018, Pazartesi 21:59:19 eklenmitir.
Yazar : Editör Kösesi


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

 

Recep Bey ifadesinde ne demiþ:

 

‘’Psikolojim yýkýldý’’

Hocam senin psikolojin yýkýlmamýþ, pert olmuþ.

 

Pek yakýnda bu deyime TDK’nin sözlüðünde rastlarsýnýz artýk…

 

Pekiii psikolojimiz yýkýlýnca ne olmuþ?

 

Kahramanýmýzdan dinleyelim:

 

‘’Yanlýþlýkla ilaç içerek neredeyse kendime zarar veriyordum’’

 

Psikolojisi yýkýlmýþ bir bilim adamýnýn hezeyanlarý…

 

Operasyona baþlayalým!

 

‘’Neredeyse’’nin yerini deðiþtirsek…

 

Ya da cümleden tamamen çýkarsak…

 

Þu ‘’yanlýþlýkla’’yý ne yapacaðýz?

 

Þimdiii ilacý içtik mi, içmedik mi?

 

Bu da var.

 

Ýlaç tesirsiz bir ilaç mýydý?

 

Neredeyseee neredeyseee neredeyseeee

 

Allahým nasýl bir ruh hâlidir bu?

 

Bak! Ruh hâli ne kadar güzel oldu.

 

Psikoloji hepten yanlýþ.

 

Yýkýlsa da yanlýþ bozulsa da yanlýþ

 

Ýkincisi galat-I meþhurdur( bana göre)

 

Aman Allahým! Ne yapýyorum ben? Bu ne densizliktir!

 

Hemen özür dilemeliyim Kaþgarlý Mahmut’tan

 

** *** ***

 

Bizim Mahmut Edebiyat zümre baþkanlarýna konferans veriyor.

Konferans dediysek ders anlatýyor.

 

Hitap ettiði kiþiler edebiyatçý deðil de zannedersin amele pazarýndan topladýklarý bir yýðýn.

 

Bir kelimenin etimolojisi ile ilgili konuþurken ‘’amelelerden’’ biri kelimenin manasýný söylüyor.

 

O kiþiye hitaben: ‘’Benim önceki konuþmalarýmý mý izledin ?’’ diyor.

 

Amele: ‘’Hayýr’’ diyor (ben bunu inþaatta harç kararken öðrendim…)

 

Adamdaki enâniyete bak!

 

Yani sen ‘’halbuki ‘’ kelimesinin manasýný benden baþka bir kaynaktan öðrenemezsin!

 

Konuþuyor, konuþuyor sonra laf arasýnda: ’’ Bana Kaþgarlý Mahmut derler’’ diyor.

 

Bizim Sivas’ta sýk kullanýlan bir atasözü vardýr:

 

Aðýr ol da batman gel!

 

Not: Ben üç tane Mahmut bilirim:

 

1) Gazneli Mahmut

2) Kaþgarlý Mahmut

3) …………………………

 

Üçüncü Mahmut’u sevgili okuyucularýmýn yorumlarýna býrakýyorum. Bakalým ayný mý düþünüyoruz?Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Bu yandan çarklý Mahmut
Kýçý baþý oynuyor
Ýlyasýn rektör olduðu son zamanda bu geldi sözde kurtarýcý olarak içine etti. Þimdide farklý deðil ekip ömerin ekibi ilyasin devamý ömer neyse bunlarda ayný bende top mahmut diyeyim top gibi yuvarlanýp debeleip duruyor ortada o bu vuruyor topa kýsa kýsa paslaþýyorlar..
Kaþar mahmut olsun mu?
Berat hocaya sormak lazým o bilir
Fetöþ Mahmutta olur deliðe gireceðini anlayan yusuflayan Kaþar Mahmur hapý yutmuþ bugünlerde çarpýk çarpýk yürüyor aðýzýný sevdiðim kaþar (:.
Bu mu?
Fis Mahmut
Yada kýz Mahmut, oðlan Mahmutda olabilir mi?


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Editör Kösesi Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.