Sağlık
Giriş Tarihi : 30-06-2022 13:49

Eren: "Her iki eczaneden birinin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya"

Sivas eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, her iki eczaneden birinin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Eren:

Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası tarafından yayımlanan sonuç deklarasyonu ile ilgili olarak basın açıklamasında bulunarak eczacılık mesleğinin ekonomik tehdit altında olduğunu belirtti.

Başkan Eren, 2009 yılından itibaren ilaç fiyat kararnamesinin değiştirilmediği belirterek, ekonomik kriz ile birlikte eczacıların zor durumda kaldığını, eczane depolarına olan borçlarını bile ödeyemediklerini ifade etti. 

Türk Eczacıları Birliği, bu konuda diyalog kanallarını sonuna kadar kullandığını belirten eczacı odası başkanı Bahadır Eren, “Türk Eczacıları Birliği'nin, sorunun çözümü için yaptığı sayısız girişim ve uyarı göz ardı edilmiş, her türlü yapıcı öneri görmezden gelinmiştir. Mesleğin sorunlarını çözme gayretinin gösterilmesi bir yana, içinde bulunduğumuz krizin derinleşmesine her geçen gün seyirci kalınmıştır.

Ne yazık ki 44 bini aşkın eczacının ve eczacılık mesleğinin sorunları görmezden gelinmiş, adeta yok sayılmıştır. Mevcut koşulların, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de kararttığı aşikardır” şeklinde konuştu. 

"İLAÇ YOKLUKLARI ARTIK DAHA SIK YAŞANIR HALE GELDİ"

Kamuda görev yapan eczacıların ve kamudan emekli eczacıların uğradığı hak kaybını kabul etmediklerini belirten Eren, “Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda TBMM'den geçen son yasal düzenlemede kamu eczacılarının hak ettikleri şekilde yer almaması mesleğimize bakış açısının bir başka tezahürüdür.

Kamuda görev yapan eczacılarımız ile kamudan emekli eczacılarımızın uğradığı hak kaybı kabul edilemez. Hastaların ilaca erişim sorununun çözülmesi bir yana, ilaç yoklukları artık daha sık periyotlarla yaşanır hale gelmiştir. Son dönemde özellikle diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara ait ilaçlara erişimde güçlük yaşanmaktadır.

"BAŞTA ONKOLOJİ OLMAK ÜZERE YENİ NESİL İLAÇLAR GELMİYOR"

Hastalarımızın yaşadıkları bu mağduriyetin sorumlusu eczacılar değildir. Yaşanan bu soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunmazsa, vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacaktır. Bu durum ciddi sağlık sorunları oluşturacaktır. Bununla birlikte, başta onkoloji ilaçları olmak üzere çok sayıda yeni nesil ilaç, Türkiye'ye gelmemektedir.

Hastalarımız daha etkin ve yenilikçi tedavi yöntemlerinden mahrum kalmaktadır. Hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmamıştır. Bazı ilaçlarda, Sosyal Güvenlik Kurumunun karşıladığı tutarın daha fazlasını hastalarımız cebinden ödemek zorunda kalmaktadır. Mevcut ekonomik koşullar düşünüldüğünde, hastalar açısından sürdürülemez olan bu durum, eczacılar açısından da mağduriyet oluşturmaktadır” şeklinde ifade etti. 

"İKİ ECZANEDEN BİRİ KAPANMA TEHLİKESİ YAŞIYOR"

İki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığını belirten Eren, “Eczacılar; kira, elektrik, doğalgaz, personel gideri gibi rutin ödemeleri dahi yapamayacak noktaya gelmiş, ecza depolarına ödemeleri birikmiş ve bir kredi borcunu başka bir kredi borcuyla odedikleri bir borç sarmalına girmişlerdir. En temel işletme giderlerini dahi karşılayamaz duruma gelen eczacıların bu borç sarmalından çıkması mümkün görünmemektedir. İki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığı bu ortamda, eczane iflaslarının başlaması an meselesidir” dedi. 

Eczacılık mesleğinin varlık yokluk mücadelesi verdiğini belirten Başkan Eren, “Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odamızın öncelikli gündem maddesi, mesleki sürdürülebilirliği sağlamaktır. Burada ifade ettiklerimizin dışında, mesleğimizin çok sayıda çözüm bekleyen sorunu bulunmaktadır. Tüm bu sıkıntıların ve eczacılık mesleğinin sorunlarının görmezden gelinmesi, mesleğimizin sorunlarını çözme istek ve iradesinin bulunmadığını göstermektedir. Eczacılar, kendilerini yok sayan bu iradeye boyun eğmemeye kararlıdır.

Eczacılar olarak birlikte eylemsel tavır gösterme kararımız; mesleğe başlarken ettiğimiz yeminin gereğidir. Bu yeminin gereği olarak harekete geçmekten başka çaremiz kalmamıştır. Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dâhil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir. Bu çerçevede, Anayasal demokratik haklarımızı kullanacağımız yönündeki güçlü irademizi kamuoyunun bilgisine sunarız” şeklinde konuştu. 

AdminAdmin