Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
Devlet hastanesinde koronavirüs skandalý

Devlet hastanesinde koronavirüs skandalý

  Bu haber 12 KASIM 2020, Persembe 11:42:29 eklenmitir.
Devlet hastanesinde koronavirüs skandalý Ankara'da Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, görevli saðlýk çalýþanlarýnýn evde izolasyon süresini düþürdü. Düþürmekle kalmadý izolasyon süresinin 10. gününün sonunda test yapýlmaksýzýn iþbaþý yapýlacak yazýsýyla resmiyet kazandý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ankara'da Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi koronavirüse yakalanan saðlýk çalýþanlarýnýn evde izolasyon süresini düþürdü. Düþürmekle kalmadý izolasyon süresinin 10. gününün sonunda test yapýlmaksýzýn iþ baþý yapýlacak yazýsýyla resmiyet kazandý.

Saðlýk Bakanlýðýnýn "TEMASLI TAKÝBÝ, SALGIN YÖNETÝMÝ, EVDE HASTA ÝZLEMÝ VE FÝLYASYON" isimli rehberinde "izolasyon süreleri sonlandýrýlan kiþiler PCR testi bakýlmaksýzýn iþe geri dönebilir." notu düþülerek hastane yönetimlerine her ne kadar bu konuda insiyatif býrakýlmýþ olsa da sorumlu bir çok hastane idaresi pcr testi iki defa negatife dönmeden saðlýk personeli göreve baþlatmýyor.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Enfeksiyon Komitesi tarafýndan Baþhekimliðe yazýldýðý iddia edilen yazýda; Saðlýk Bakanlýðýnýn yayýnladýðý rehber dayanak gösterilerek pozitif saðlýk çalýþanlarýnýn test yapýlmaksýzýn 10. gün sonunda iþe baþlamalarý istendi.

Ýþte o yazý:

Hastanenin uygulamasýyla daha çok saðlýk çalýþanýnýn enfekte olacaðý, hatta hastanelere þifa için gelen vatandaþa pozitif iken test yapýlmadan 10. gün sonunda göreve baþlatýlan personeller aracýlýðýyla bulaþ riskinin arttýrýlacaðý belirtildi.

Saðlýk Bakanlýðýnýn 14 Ekim günü Covid-19 Rehberindeki Temaslý Takibi, Salgýn Yönetimi, Evde Hasta Ýzlemi ve Filyasyon bölümünün "Covid-19 hastalarýnda izolasyonun sonlandýrýlmasý" kýsmýnda deðiþiklik yapmýþtý.

Bakanlýk Rehberinde; 

COVID-19 pozitif saptanan saðlýk çalýþanlarý;

Asemptomatikse ilk pozitif testinden 7 gün sonra, 24 saat arayla yapýlacak iki PCR testi negatif olduðu takdirde veya PCR testi yapýlmaksýzýn sayfa 15’te belirtilen COVID-19 hastalarýnýn izolasyonunun sonlandýrmasý (Asemptomatik veya Hafif Vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saaten kýsa süre yatan vakalar) Ýzolasyonun Sonlandýrýlmasý: PCR pozitif vakalarda PCR alýndýðý günden itibaren, olasý vakalarda semptom baþlangýcýndan itibaren 10. günün sonunda izolasyon sonlandýrýlýr.)
» Semptomatik ise sayfa 15’te belirtilen COVID-19 hastalarýnýn izolasyonunun sonlandýrmasý algoritmasýna göre iþe dönebilir.

ASEMPTOMATÝK HASTA NE DEMEK?

Sahip olunan hastalýk edici mikrobun herhangi bir belirti göstermemesiyle, hastalýk göstergesi olmayan fakat o mikrobu taþýyan kiþilere asemptomatik hasta denebilir.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.