Gündem
Giriş Tarihi : 14-06-2019 02:12

Erdoğan'ın mazbatasının iptali için hamle

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak dikkat çeken bir adım attı.

Erdoğan'ın mazbatasının iptali için hamle

Türkiye Noterler Birliği, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter katibine soruşturma açmayan notere dün uyarma cezası vermişti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise, konuyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak dikkat çeken bir adım attı.

"ORTADA TAM BİR KANUNSUZLUK HALİ MEVCUTTUR"

HKP'nin başvurusunda ortada bir "kanunsuzluk" olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu açık-net Anayasal ve Yasal düzenlemeler karşısında Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olması şarttır. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan anılan maddelerde öngörülen 'Seçilme Yeterliği'ne sahip değildir. Yine seçilme yeterliğine sahip olduğunu kanıtlamak için adı geçen kişi tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen öğrenim belgelerinin de sahte olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Ortada tam bir kanunsuzluk hali mevcuttur."

HKP, YSK'ya yaptığı başvuruda, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun ilgili maddelerinden; "Seçilme Yeterliği"ne sahip bulunmadığını, bu yüzden de Cumhurbaşkanlığı mazbatısının iptalini ve Cumhurbaşkanlığı'nın düşürülmesine karar verilmesini istedi. Başvuruda, Erdoğan için ayrıca, "TCK’nın 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik suçundan hakkında suç duyurusunda bulunulması için Sayın Başkanlığı’nıza başvurma zorunluluğu doğmuştur" diye de belirtildi.

HKP'Lİ HUKUKÇULARDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak HKP'li avukatlarda bir açıklama yaptı.

HKP'li avukatların açıklaması şu şekilde:

"Halkın Kurtuluş Partisi, 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın; YSK’na verdiği öğrenim belgelerinin sahte olduğu ortaya çıkan belgelerle kanıtlanmış olduğundan, adı geçenin Anayasa’nın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 6. maddelerinde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip bulunmadığından Cumhurbaşkanlığı mazbatasının İPTALİNE ve Cumhurbaşkanlığı’nın DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmesi ve hakkında 5237 Sayılı TCK’nun 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ndan Suç Duyurusunda bulunulması için YSK’ya başvurdu.

11 Haziran 2019 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde şöyle bir haber yayınlandı:

“Erdoğan’ın sunduğu fotokopiyi aslını görmeden onaylayan kâtibi soruşturmayan notere uyarı

Türkiye Noterler Birliği, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter katibine soruşturma açmayan notere uyarma cezası verdi. …”

Bu olay Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının sahte olduğunun yeni bir kanıtıdır. HKP derhal harekete geçerek YSK’yı göreve çağırdı. YSK başvurumuzda da belirttiğimiz gibi:

 “ … Anayasa’nın “Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Tarafsızlığı”nı düzenleyen 101. maddesinde; “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.” denilmektedir. Yine 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçilme Yeterliği”ni öngören 6. maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

"Bu açık-net Anayasal ve Yasal düzenlemeler karşısında Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olması şarttır. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan anılan maddelerde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip değildir.

“Yine Seçilme Yeterliğine sahip olduğunu kanıtlamak için adı geçen kişi tarafından Sayın Başkanlığınıza verilen öğrenim belgelerinin de sahte olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Ortada TAM BİR KANUNSUZLUK HALİ MEVCUTTUR.

“Bu nedenle, Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliği’ne sahip olmayan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasının derhal İPTAL edilerek Cumhurbaşkanlığı’nın DÜŞÜRÜLMESİNE,

TCK’nun 204. maddesinde öngörülen Resmi Belgede Sahtecilik suçundan hakkında Suç Duyurusunda bulunulması için Sayın Başkanlığı’nıza başvurma zorunluluğu doğmuştur. “

Halkın Kurtuluş Partisi, halkımıza karşı görevini yapmaya devam edecektir. AKP iktidarının başının yasaları hiçe sayan, halkımızı aptal yerine koyan sahte diploma skandalını sürekli gündemde tutacaktır. AKP’nin başı ergeç diğer suçlarının tümünden ve resmi evrakta sahtecilik suçundan bağımsız mahkemelerde yargılanmaktan kurtulamayacak. O günleri hep beraber göreceğiz."

HKP'nin YSK'ya verdiği dilekçe şu şekilde:

Odatv.com

AdminAdmin