Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
DÜNYA ÜNÝVERSÝTELER ARASI KIÞ OLÝMPÝYAT'LARININ ATEÞÝ YANMAYA BAÞLADI...

DÜNYA ÜNÝVERSÝTELER ARASI KIÞ OLÝMPÝYAT'LARININ ATEÞÝ YANMAYA BAÞLADI...

  Bu haber 28 Ocak 2011, Cuma 03:11:58 eklenmitir.
DÜNYA ÜNÝVERSÝTELER ARASI KIÞ OLÝMPÝYAT\'LARININ ATEÞÝ YANMAYA BAÞLADI... Dünya Üniversiteler arasý Kýþ Oyunlarý'nýn açýlýþ töreni hafif kar yaðýþý altýnda gerçekleþti.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

 Hz. Mevlana ve Þemsi'in dostluðunu anlatan sema gösterisi, Selçuklu Devleti'nin sembolü Çiftbaþlý Kartal'ýn uçurulmasý ve dans gruplarýnýn birbirinden görkemli gösterileri seyircilere coþkulu anlar yaþattý. Kýþ Oyunlarýnýn açýlýþ törenini izlemek isteyen onbinlerce kiþi, yenilenen Cemal Gürsel Stadyumu'na akýn etti.

 

Birçok kapýda izdiham oluþurken stadyumda boþ yer kalmadý. Dün saat 19.30'da baþlayan törene devletin zirvesi de katýldý. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkaný Mehmet Ali Þahin, Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak, milletvekilleri, bürokratlar, YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan, Sivas Valisi Ali Kolat, FISU Baþkaný George Killian, sanat ve spor camiasýnýn tanýnmýþ isimleri ile yerli ve yabancý onbinlerce kiþi töreni izledi.

Ýlk olarak Oyunlara katýlan 58 ülkenin sporcularýnýn geçiþ töreni yapýldý. Türk sporcularýn geçiþinde ise onbinler 'Türkiye' diye baðýrdý. Törende konuþan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Oyunlarýn barýþ getirmesi temennisinde bulundu. Gül, "Bu tip büyük organizasyonlar genellikle Ýstanbul'da, Ankara'da olurdu.

Þimdi böyle bir organizasyonun Anadolu'nun kapýsý Erzurum'da gerçekleþmesi bizi mutlu ediyor. Spor, barýþ ve centilmenlik demektir. Dünyanýn dört bir yanýndan gelen sporcularýn centilmence yarýþacaðýna inanýyorum" ifadelerini kullandý. TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, kýþ Oyunlarýnýn alýnmasýnda devletin ve hükümetin katkýsýnýn büyük olduðunu, ancak en büyük payýn ise Erzurumlulara ait olduðunu kaydetti.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, kýþ Oyunlarýný kýþ olimpiyatlarýnýn takip edeceðini vurguladý. Törende kardeþlik, sevgi ve çoþkunun varolduðunu dile getiren Erdoðan, "Misafirimiz demiyorum ev sahibimiz olan 3 bini aþkýn sporcu kardeþlerim dadaþlar diyarý Erzurum'a hoþgeldiniz. Bu arada tüm sevgili dadaþ kardeþlerimizin tüm izleyenleri bu anlamlý buluþmada kýþ Oyunlarýnda en kalbi duygularla selamlýyorum. Erzurum faklý bir kent. Kalacaðýnýz kýsa süre içerisinde doya doya dolaþmanýzý, Erzurum'u tanýmanýzý dilerim. Oyunlarýn beþ yýldýzý var, bu beþ yýldýz beþ kýtanýn buluþtuðu Oyunlar manzumesi. Burada barýþ, kardeþlik, sevgi, coþku ve heyecan var. Ýnanýyorum ki kýþ Oyunlarýyla kýþ olimpiyatlarýnýn takipçisi olacaðýz. Erzurum'a bu yakýþýr. Yakýþaný da gerçekleþtireceðiz. Durmayacaðýz ve emin adýmlarla yarýnlara yürüyeceðiz" diye konuþtu. Organizasyon Komitesi Baþkaný ve Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak, Türkiye'nin geçmiþ dönemde de pekçok uluslararasý etkinliði baþarýyla yaptýðýný, bu baþarýyý Erzurum'da daha da yukarý çekeceklerini söyledi. Özak, "Türkiye her alanda olduðu kendisine olan güveni boþa çýkarmadý. Cumhurbaþkanýmýz, Baþbakanýmýz Oyunlara büyük destek verdi. Erzurum dünyanýn büyük bir kýþ sporlarý merkezlerinden biridir. Türkiye'nin kýþ sporlarýndaki en büyük organizasyon olan kýþ Oyunlarý, kýþ sporlarý adýna bir milattýr. Bu doðrultuda atýlan kýþ Oyunlarýnýn baþarýlý geçeceðine inanýyor ve tüm sporculara baþarý diliyorum" dedi. FISU Baþkaný George Killian'ýn da konuþma yaptýðý törenin devamýnda FISU bayraðý sporcular tarafýndan göndere çekildi. 

Tuðba Daþdemir tarafýndan okunan sporcu andýnýn ardýndan Milli Voleybolcu Neslihan Darnel, Dünya Supersport Þampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoðlu, Milli Güreþçi Selçuk Çebi ve Milli Okçu Gizem Geliþmen meþaleleri yaktýlar. Selçuklu Devleti'nin sembollerinden Çiftbaþlý Kartal maketinin çelik halatlarla stadyum üzerinden uçurulmasýnýn ardýndan stadyumun dört bir tarafýndan atlý ciritler tören alanýna girdi. Büyük alkýþ alan atlý ciritlerin peþinden Anadolu Ateþi'nin dans gösterisi coþkuyu doruða çýkardý. Tasavvufi aþkýn ve hoþgörünün önemli isimlerinden Hz. Mevlana ile Þems arasýndaki dostluðu anlatan sema gösterisi ise gecenin en dikkat çeken görsel ziyafetlerinden biriydi. Stadyum üzerinden yapýlan sema gösterisi uzun süre alkýþ aldý. Törenin sonuna doðru sahne alan þarkýcý Kenan Doðulu'nun parçalarý ile binlerce kiþi dans etti. Uzun süre patlayan hava fiþekler sonra açýlýþ töreni sona erdi.

 

 

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.