Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
ÜNÝVERSÝTENÝN HER BÝRÝMÝNDE OLDUÐU GÝBÝ DÝVRÝÐÝ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA SORUNLAR BÝTMÝYOR!

ÜNÝVERSÝTENÝN HER BÝRÝMÝNDE OLDUÐU GÝBÝ DÝVRÝÐÝ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA SORUNLAR BÝTMÝYOR!

  Bu haber 19 Nisan 2011, SALI 04:23:53 eklenmitir.
ÜNÝVERSÝTENÝN HER BÝRÝMÝNDE OLDUÐU GÝBÝ DÝVRÝÐÝ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA SORUNLAR BÝTMÝYOR! Divriði Gazetesi yeni sayýsýnda “BU NASIL OKUL” adlý manþetinde Sivas Merkez kampüsünde ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüðüne baðlý bulunan diðer Meslek Yüksel okullarýnda durumun ne kadar farklý olup olmadýðý sorusunu tekrar akla getirirken, 3 yýldýr Cumhuriyet Üniversitesinin Rektör Prof. Dr. Ýlyas Dökmetaþ yönetimi ile ne kadar büyük baþarýlara imza attýðýnýn göstergesidir (!)

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Gazete Sivas Cumhuriyet Üniversitesine baðlý olarak faaliyet gösteren Divriði Nuri Demirað Meslek Yüksekokul büyük sorunlarýn bulunduðu ve öðrenci ifadelerine yer vererek memnuniyetsizliðinin had safhada olduðunu gösterdi.

 

Divriði Halký Sivas Cumhuriyet Üniversitesi baðlý Divriði Nuri Demirað Meslek Yüksekokul ve Divriði arasýnda bütünlük kurulamadýðýndan þikâyetçi olduðuna da yer verdi.

 

Ýþte Divriði Gazetesinin yeni sayýsýndaki o çarpýcý ayrýntýlar…

 

 

 

 

 

    Divriði Gazetesinin tamamýný daha ayrýntýlý ve net bir þekilde okumak için týklayýn... www.divrigi.com.tr/56sayi.pdf    

 

 

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
zamane
ZÜBÜKLERÝ
Bu moloz ve yandaþlarý tam zübük dekanlarý hele diþinki.fen edebiyatýnki güzel sanatlarýnki ZÜBÜKLER devri caným diþin zübüðü prof luðunu almak için az kýç yalamadýn unutma len hatta prof luðumu verin gidecem diye teminat verdindi unutmadýn dimi zübüþ devranýnýz bitecek inþallah moloztoþ gidince zübükler ne yapacak göreceðiz hele zübük yandaþlarý ne edecek hemde diþteki zübüðün yandaþlarý görecem gözünüzüüüüü. sýtlanlar leþ yemey mahkumdur unutmayýn ak bablar gibi zübükleeeerrrrr ha neler zübüðü sende
gün olur
devran döner
Bu devran böyle gitmeyecek seninde devrin bitecek zaralý haþeri ve yavþaklarý ddt kullanýmý yasak ama kullanýlý bir þekilde prof temsilciliðinide kaybettin abbas yolcu yani ee bilala haþerisi sen ya ali kemal tahta kurusu sen ya yavþaklarýnýz sýký bir ilaçlama iþiniz tamam seçimde anaç haþeri gidince görecem gözünüzüüüüü helede haþeri yavþaklarýnýn
YONTULMAMIÞ MOLOZ
NE ANASI BELLÝ NE BABASI
BU MEMLEKET BÖYLE BÜYÜK ÞEREFSÝZLÝK GÖRMEDÝ BUNLARIN ALLAHIDA YOK KÝTABIDA BUNLARIN VARSA BEN ÝNANMIYORUM
Eski Müdürlerde vardý millet takdir ederdi
Oraya yanlýz bizim adamýmýz diye olmaz
Eskiden (Þimdi Adýyaman üni. Rektörü oldu)Mustafa Gündüz vardý divriðililer böyle bir idareci hiç gelmedi derdi ilçeyle bütünleþti hergün etkinlikler divriðili iþadamlarý ile görüþüp çözümler aramalar konferanslar konserler öðrenciler okula mustafa bey gelince alkýþlarla karþýlýyordu sonra Kazým Görgülü hoca geldi oda sevilen çalýþkan bir insandý görüþüne göre kimseyi ayýrt etmezdi okul üzerinde emekleri çok arada bazýlar iþ olsun diyet borcu falan geldiler ama ses getiren ikisi oldu sonra Emine Öztürk hoca ýsrarla görevi kabul etti çalýþtýrmadýlar moloztaþ zaten iþ olsun diye güya ayrým yapmýyor diye atadý ama sahip çýkmadý kýsa sürede istifaya zorladý çalýþtýrmadý bu moloztaþýn Divriðine oyunlarýndan biri sabredin bunlarýn 16 haziran 2012 de süreleri bitiyor inþallah bizede sahip çýkacak Yöneticiler gelecektir
Yazýk Divrðim yazýk tarihe mal olmuþ
Önemli baþkentlikler yapmýþ ilçem yazýk
Divriðine böyle çað dýþý zarar verenler ancak örümcek kafalý olanlarla olur Getirir hiç bir idareciliði olmayan ilk defa idarecilik yapan adamý yandaþ diye atarsan olacaðý bu haftada bir gidip baðýrmakla iþ yürümez yakýnda bir heyet önce vali ve rektöre sonrada Ankaraya Meclise ve Yöke gideceðiz ama bu yönetimden zerre kadar hizmet olmayacaðý belli Divriðili iþ adamlarý eski rektör Mahir tevrüz bey olmasa bu okulu bu yönetim çoktan kapatýrdý
Yazýk Divriði\'m yazýk tarihin en eski baþkenti
Kültür merkezi olan ilçem yazýk ki yazýk
Divriðine böyle çað dýþý zarar verenler ancak örümcek kafalý olanlarla olur Getirir hiç bir idareciliði olmayan ilk defa idarecilik yapan adamý yandaþ diye atarsan olacaðý bu haftada bir gidip baðýrmakla iþ yürümez yakýnda bir heyet önce vali ve rektöre sonrada Ankaraya Meclise ve Yöke gideceðiz ama bu yönetimden zerre kadar hizmet olmayacaðý belli Divriðili iþ adamlarý eski rektör Mahir tevrüz bey olmasa bu okulu bu yönetim çoktan kapatýrdý
MOLOZTAÞIN ÜNÝVERSÝTEYÝ YOKETME
SÝVASA ZARAR VERME PROJELERÝ
MOLOZTAÞ ARTIK PROJELERÝNÝ TEK TEK YERÝNE GETÝRÝYOR MERKEZDEDE HER YER YIKILIYOR ÇOK DEÐERLÝ HOCALAR KAÇIRILIYOR BÖLÜMLER KAPANIYOR ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝ SAYISI DÜÞÜNCE SÝVAS ESNAFININ ÝÞLERÝ BOZULACAK ONLARDA ÝÞ YAPAMAYACAK BU MOLOZTAÞIN NE OLDUÐUNU HERKESE ÖZELLÝKLE ÞKTÝDARDAKÝLERE ÝYÝ ANLATALIM HER FIRSATTA FOYALARINI ÜNÝVERSÝTEYÝ YOK ETME AMAÇLARINI HERKESE ANLATALIM
MOLOZTAÞIN ÜNÝVERSÝTEYÝ YOKETME
SÝVASA ZARAR VERME PROJELERÝ
MOLOZTAÞ ARTIK PROJELERÝNÝ TEK TEK YERÝNE GETÝRÝYOR MERKEZDEDE HER YER YIKILIYOR ÇOK DEÐERLÝ HOCALAR KAÇIRILIYOR BÖLÜMLER KAPANIYOR ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝ SAYISI DÜÞÜNCE SÝVAS ESNAFININ ÝÞLERÝ BOZULACAK ONLARDA ÝÞ YAPAMAYACAK BU MOLOZTAÞIN NE OLDUÐUNU HERKESE ÖZELLÝKLE ÞKTÝDARDAKÝLERE ÝYÝ ANLATALIM HER FIRSATTA FOYALARINI ÜNÝVERSÝTEYÝ YOK ETME AMAÇLARINI HERKESE ANLATALIM
YÜZGÜL
Na’ber ZÜHTÜ
Bu sana kapak olsun ZÜHTÜ Çok gülerim biz adama ROKET BAÐLARIZ... AKILI OL ÝÇÝNDE PATLAR SONRA...


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.