Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Erdoğan: Fahiş fiyatların
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı zorlukları biliyoruz. Raf
TransAnatolia Heyecanı Sivas
Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından b
Sivas'ta 2021-2022 Eğitim-Ö
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı Lüt
Uluslararası kuruluştan fla
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Merkez Bankası'nın beklenen faiz indir
Saparbekuly'tan Eken'e ziyaret
Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet,
ÝBB'den muhteþem 29 Ekim kutlamasý

ÝBB'den muhteþem 29 Ekim kutlamasý

  Bu haber 29 Ekim 2020, Persembe 21:57:03 eklenmitir.
ÝBB'den muhteþem 29 Ekim kutlamasý ÝBB, 4 gün sürecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýna 19.23’te Ýstiklal Marþý ile baþladý. ÝBB birimleri de Ýstiklal marþý ardýndan siren çalarak, selam durarak, bulunduklarý yerde Ýstiklal Marþý söyleyerek kutlamalara katýldýlar.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Çevrimiçi gerçekleþen kutlamalarda, Türkiye’nin ilk Atatürk hologramý, senfoni orkestrasý ve 4 farklý mekânda gerçekleþtirilen ýþýk þovlarý ve mapping gösterimleri yer aldý. ÝBB Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu’nun video mesajý ile katýldýðý kutlama Cengiz Özkan ve Funda Arar konseri ile sürdürüldü. Yapýlan ýþýk þovlarý ve mapping gösterimleri, gece boyunca 4 kez tekrar edilecek.

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi (ÝBB), pandemi koþullarýna raðmen, çevrimiçi olarak çok özel bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamasý gerçekleþtirdi. Ýstanbul’un 5 ayrý yerinde düzenlenen kutlamalar, saat tam 19.23’te Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþladý. Marþýn okunmasýnýn ardýndan Ýstanbul denizlerinde seferde olan vapurlar ve ÝBB Ýtfaiyesi sirenlerini çalarak kutlamalara katýldý. Yine Ýstanbul’un deðiþik yerlerinde mesaide olan tüm ÝBB birimleri de, halkla birlikte, Cumhuriyet coþkusuna eþlik etti.

ATATÜK HOLOGRAMI BÜYÜK ÝLGÝ GÖRDÜ

Programda Haliç Su Perdesi “Cumhuriyet Cesarettir”, ÝBB Saraçhane Binasý “Cumhuriyet Mücadeledir”, Bozdoðan Kemeri “Cumhuriyet Özgürlüktür” ve Kýz Kulesi “Cumhuriyet Gelecektir” temalarýnda gerçekleþtirilen mapping gösterimlerine ve ýþýk þovlara ev sahipliði yaptý. Yetkin Dikiciler’in sesiyle eþlik ettiði bu gösterilerin ardýndan Haliç Kongre Merkezi’nde, “Cumhuriyet Atatürk’tür” temasý düzenlenen programa geçildi. Burada Atatürk hologramý, büyük önderin kendi sesinden 10. Yýl Söylevi’ni okundu. Söylevin okunmasýna da tam saat 19.33’te baþlandý. Türkiye’de ilk defa gerçekleþtirilen ve 3 dakika civarýnda süren Atatürk hologramý büyük ilgi gördü. Yurttaþlar, duygusal anlar yaþadýlar.

ÝMAMOÐLU KUTLAMALARA VÝDEO MESAJ ÝLE KATILDI

ÝBB Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýna video mesajý ile katýldý. Sözlerine, “1920’li yýllarýn baþýnda, yokluklar, zorluklar içinde, geleceði belirsiz bir ülkeydik. Geleceðe umutla yürüyebilmek için, her þeyden önce, yönümüzü doðru belirlemek ve çýktýðýmýz yolda sebat etmek zorundaydýk. Cumhuriyet iþte bizi bunu saðladý. Cumhuriyet bizim pusulamýz oldu. Ve Cumhuriyet’le birlikte, kendi seçtiðimiz yolda yürüme özgüvenini kazandýk.” diye baþlayan Ekrem Ýmamoðlu, Cumhuriyetin bize demokrasinin, laikliðin, hukuk devletinin vazgeçilmez olduðunu gösterdiðini ve milli iradenin gücünü, sosyal devletin deðerini öðrettiðini belirtti.

ÝMAMOÐLU: CUMHURÝYET DEÐERLERÝNE TAM ANLAMIYLA SAHÝP ÇIKAMADIK

Cumhuriyetin ikinci yüzyýlýna doðru yürürken, ciddi bir muhasebe yapmak ve eksiklerimizi, hatalarýmýzý görmek, düzeltmek mecburiyetinde olduðumuzu ifade eden Ýmamoðlu, “Cumhuriyetin olmazsa olmazlarýna; demokrasiye, hukuk devletine, laikliðe, sosyal devlet ve adalete tam anlamýyla sahip çýkamadýk, yeterince geliþtirip güçlendiremedik. Her þeye raðmen, Cumhuriyetin ikinci yüzyýlýna umutla yürüyoruz. Çünkü Cumhuriyeti anlamak, deðerini bilmek ve hissetmek konusunda güçlü bir yeniden uyanýþýn içindeyiz” dedi.

ÝMAMOÐLU: TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLUÞTURACAÐIZ

Baþkan Ýmamoðlu sözlerine þöyle devam etti:

“Cumhuriyetin ikinci yüzyýlýnda, bu ülkede, eþitlik, özgürlük, adalet kavramlarý üzerinde yükselen, daha çok üretmeye ve daha adil bölüþmeye dayalý yepyeni bir hikâye yazacaðýz. Ýkinci yüzyýlda, insani ve sosyal boyutu güçlü, üretici kapasitesi çok geliþkin bir ekonomiyle; özgürlükçü ve eþitlikçi bir toplumsal hayatla; sonuna kadar demokratik, katýlýmcý ve þeffaf bir yönetim modeliyle bütün dünyaya önek oluþturacaðýmýza yürekten inanýyorum. Bunu baþarabilecek cesaret ve özgüveni biz, bu topraklarýn ismi bilinen, bilinmeyen tüm kahramanlarýndan ve elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alýyoruz. O’nun ýþýðýnda, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyýlýna hep birlikte umutla, gururla, cesaretle yürüyoruz.”

ÝBB’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý Türk Halk müziðimizin deðerli sanatçýsý Cengiz Özkan ve Funda Arar’ýn senfoni orkestrasý eþliðinde verdikleri konserlerle son buldu.

IÞIK GÖSTERÝLERÝ TEKRAR EDÝLÝYOR

Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý kapsamýnda gerçekleþtirilen ýþýk þovlarý ve mapping gösterimleri, 20.30 – 21.30 – 22.30 ve 23.30 saatlerinde Haliç Su Perdesi, ÝBB Saraçhane Binasý, Bozdoðan Kemeri ve Kýz Kulesi’nde tekrar ediliyor.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.