Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
Mülteciler için Türkiye'ye 3 milyar euro

Mülteciler için Türkiye'ye 3 milyar euro

  Bu haber 29 KASIM 2015, Pazar 23:11:38 eklenmitir.
Mülteciler için Türkiye'ye 3 milyar euro Brüksel'de düzenlenen zirvede, mülteciler için Türkiye'ye Avrupa Birliði tarafýndan 3 milyar euro maddi destek saðlanmasýna karar verildi. Bu arada AB ile Türkiye arasýnda her sene iki zirve yapýlacak.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Avrupa Birliði, sýðýnmacý akýnýyla ilgili Türkiye'ye 3 milyar euro'luk maddi destek saðlayacak. Ayrýca AB ile Türkiye arasýnda her sene iki zirve yapýlmasýna karar verildi.

Türkiye'nin üyelik sürecinin yeniden canlandýrýlmasý, Türk vatandaþlarýna vize muafiyeti getirilmesi ve sýðýnmacýlar krizinin görüþüldüðü AB-Türkiye Zirvesi sona erdi.

Zirve sonrasý Davutoðlu, Tusk ve Junker kameralar karþýsýna geçti. 
Ýlk olarak söz alan Tusk, sýðýnmacý akýnýyla ilgili Türkiye'ye 3 milyar Euro verileceðini söyledi. 

HER SENE ÝKÝ ZÝRVE

Davutoðlu ise konuþmasýnda "Her sene iki zirve yapýlmasýna karar verdik, katýlým sürecini hýzlandýracaðýz, canlandýracaðýz" dedi. Davutoðlu sözlerini þöyle sürdürdü:

"Burada 3 milyar euro Türkiye'ye verilmemektedir. Burada esas olan yükü paylaþmaktýr. Savaþýn kurbanlarýna Türkiye yardýmcý olmaya devam edecektir. Ýstikrarsýzlýklarý çözmek için omuz omuza duracaðýz.

JUNKER: VÝZE SERBESTÝSÝ ÝÇÝN YAPILACAKLAR VAR

Jean-Claude Juncker ise vize serbestisine iliþkin "Öncelikle yapýlmasý gereken þeyler var. Bütün gereklilikler saðlanýrsa, vize serbestisi 2016 sonbaharýnda gerçekleþebilir" dedi.

Davutoðlu ise konuyla ilgili þunlarý söyledi: "Vize serbestisi konusunda bir takvim ortaya kondu. (2016 yýlýnýn) mart ayýnda ilk rapor, haziran ayýnda geri kabul anlaþmasýnýn uygulanmasý ve ekim ayýnda da vize muafiyetinin devreye girmesi. Bunun için bizim yapacaklarýmýz da var AB'nin de yapacaklarý var."

 
 
 


ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.