Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
523 Origin Unreachable

523 Origin Unreachable


cloudflare-nginx
Bulut: “Uyarıyoruz bu tür
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut sosyal medya hesabları
Milas’ta yangın korkutan se
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangın
Koronavirüs durdurulamıyor b
Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini
Sivas İl Özel İdaresi Makin
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İ
SOGEP 4 Projeye Destek Verecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
ANISINA BÜYÜK SAYGISIZLIK

ANISINA BÜYÜK SAYGISIZLIK

  Bu haber 15 Nisan 2011, Cuma 12:41:56 eklenmitir.
ANISINA BÜYÜK SAYGISIZLIK Genel Yayýn Yönetmenimiz, Uluslararasý Ýnternet Habercileri Konsorsiyumu Genel Kurul Üyesi ve Ýnternet Gazeteciler Derenði Ýstanbul ve Marmara Bölge Baþkaný Gazeteci-Yazar Boðaç Yüzgül; kýsa bir süre önce 'Deli Saraylý ve Türkan' adlý makalesinde kaleme almýþtý...

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Genel Yayýn Yönetmenimiz, Uluslararasý Ýnternet Habercileri Konsorsiyumu Genel Kurul Üyesi ve Ýnternet Gazeteciler Derenði Ýstanbul ve Marmara Bölge Baþkaný Gazeteci-Yazar Boðaç Yüzgül; kýsa bir süre önce 'Deli Saraylý ve Türkan' adlý makalesinde kaleme almýþtý...

Olan önce 'Deli Saraylý'ya, sonra da 'Türkan'a oldu...

'Deli Saraylý', baðýmsýzýlk mücadelesinde, gizli bir istihbarat birliði kurarak, Ýstanbul'daki hainlere karþý mücadele veren bir grup kiþinin, maceralarýný anlatýyordu; reyting kurbaný oldu.

Ayný olay, 'Türkan' adlý dizinin de baþýna geldi...

'Türkan', Türkiye'nin 20. asýrda yetiþtirdiði, vefakar, cefakar, insan aþýk ile dolu Prof. Dr. Türkan Sayam'ýn hayatný konu almýþtý.

Objektif bir dille kaleme alýnmýþtý senaryo. Türkan Saylam, dizide tanrýlaþtýrýlamýþtý, esasen hak etmesine raðmen...

Beceriksiz bir ev kadýnýydý. Ütü yaparken her seferinde gömlek yakan, yemek piþirmesini bile bilmeyen, beceremeyen bir kadýn...

Ama ayný kadýn, kendini blim adamý sanan ucube zinniyetlere karþý mücadele veren, 20. asrýn ikinci yarýsýnda, Ýstanbul'un göbeinde, insanlara insanlýðý öðreten, yetmeyen, tedavi edileblir hastalýklar olmasýna raðmen, korkulan hastalýklarý tedavi ettiren, yetmyen hasaten açtýran, yetmyen o insanalrý kurtaran, yetmeyen; on binlerce minik fidaný, çýnar haline getiren, onlara en temel hak olan eðitim bahþeden kadýndý...

Ne olduysa oldu, geçen hafta yaýnlanmasý gereken bölüm yayýnlanmadý, bu hafta da, 14 Nisan 2011'de, garip bir veda bölümü ile, hayatýnýn son 35 senesi ki, Saylam'ýn þahandýðý senelrdir; 51 dakikaya sýðdýrýldý, dizi final yaptý...

Üstelik, evinin basýlmasna iliþkin tek bir sahne yaýnlanmadan...

Yazýklar olsun!

Türkiye'ye, Türk Milleti'ne, reyting sevdalýlarýna, yayýncýlara; Türkan Saylam'ýn anýsýna saygýsýzlýk edenlere...ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
aydýn insan
böylesi gelmez
Türkan Saylan Hocamdý.TV kanallarýnda reyting yapan dizi olsa ne olmasa ne.Ýstanbulda Maltepede bir kültür merkezine adý verildi.Kendi hayatýný kaleme aldý.Verdiði mücadele aydýnlýk adýna idi.Kýz çocuklarý okumalýydý.Kansere yenik düþtü.Karaciðere metaztazý ile yýllarca yaþadý.Azmi çalýþkanlýðý mücadele hýrsýný hep örnek almýþýmdýr.Ruhun þad olsun Türkan Hocam.Senin yetiþtirdiklerin senin yolunda gidecek kuþkusuz.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.