Ekonomi
Giriş Tarihi : 22-06-2023 20:10

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı... Bakan Şimşek'ten İlk Açıklama Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının ardından yapılan ilk Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısından karar çıktı. Merkez Bankası faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15'e çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın kararıyla ilgili ilk açıklamasını da yaptı.

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı... Bakan Şimşek'ten İlk Açıklama Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Bir önceki başkan Şahap Kavcıoğlu’nun döneminde de görev alan dört Para Politikaları Kurulu'nun üyesinin imzası olan kararda yeni dönemin nasıl olacağına dair işaretler yer aldı. Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Merkez Bankası faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çıkardı.

"SIKILAŞTIRMA DEVAM EDECEK"

Para Politikası Kurulu (PPK)enflasyon vurgusuna devam etti ve parasal sıkılaştırma ifadesi metinde dikkat çekti. 27 aydır benzer bir metin yayımlayan PPK önemli değişikliler yaptı metninde şu ifadeler yer aldı:

"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5’ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir.

Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır.

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz artırımın ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Yüzyılı’nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, Güven, Sürdürülebilirlik… Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir.

Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez önkoşuldur. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanır. Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir."

'DOLARİZASYON BELASINDAN KURTULMAK İÇİN...'

Şimşek, Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararının gerekçelerini sıraladı ve şöyle devam etti:

"- Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası,
- Kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası,
- Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır. Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır. Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür.

2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Bugün Merkez Bankası’nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek."

AdminAdmin