Sivas
Giriş Tarihi : 03-12-2022 14:49   Güncelleme : 03-12-2022 14:53

Engelli Memur Sen'den talepler

Memur-Sen Sivas Şubesi Engelliler Komisyonu Başkanı Selman Devecioğlu 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Engelli Memur Sen'den talepler

Selman Devecioğlu açıklamasında; "Dünya Engelliler Günü 1992 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bugünde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmekte, engelli bireylerin diğer bireylerle eşit haklara sahip olduğu vurgulanmaktadır

Böylece engellilerin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam, etkin ve eşit erişimini sağlamak, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak, fırsat eşitliği oluşturmak, engellilerin potansiyelini ortaya çıkaracak ve toplumsal katkılarını geliştirecek yasal ve sosyal zeminin kurulması amaçlanmaktadır.

Engelli insanlar toplumsal hayata uyum sağlamada ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekebilir. Ancak her ne kadar bu kimseler desteğe ihtiyaç duysalar da bu onların hayatı kucaklamalarına engel değildir.

Memur-Sen Konfederasyonu bünyesinde 2013 yılından beri faaliyet gösterenMemur-Sen Engelliler komisyonu olarak, özelde Kamuda görev yapan Engelli çalışanların, genelde ise tüm engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gelişimi için gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar insan merkezli sendikacılık anlayışını merkeze alan ve kamuda 66 bini aşkın kadrolu engelli memur arkadaşımızın görev almasında alın teri bulunan Memur-Sen’imizinçalışmalarının meyvesi olan birçok kazanıma imza attık.

 1. Engellilerin kamuya atanırken genel hükümlerin dışında tutularak bağımsız bir merkezi sınavla atamalarının yapılmasını sağladık.
 2. Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden birisi engelli olan personele tayin kolaylığını, mesai saatlerinde saatlik izin verilmesini, gece vardiyası ve nöbetlerden muaf tutulmasını sağladık.
 3. Engelli ve engelli yakını olan memurlara kamu konutlarından yararlanmak için pozitif ayrımcılık yapılmasını sağladık.
 4. Engelli memurların mesai saatlerinin özür durumlarını da dikkate alınarak diğer memurlardan farklı şekilde düzenlenmesini sağladık.
 5. Aile yardımı ödeneğinin engelli çocuklar için yüzde 50 artırımlı ödenmesini sağladık.
 6. Engelli kamu görevlilerinin mesleki uyum eğitimlerinin ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesini; görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi uygulamasının hayata geçirilmesini sağladık.
 7. Ayrıca engellilerin hâkim ve savcı olmasını engelleyen ayrımcı hükümleri ortadan kaldıran yasa değişikliğine katkı sağladık.
 8. Yardımcı Hizmetler Sınıfı dahil olmak üzere kamuda herkesin bir şekilde içerisinde kendini bulduğu, tüm kamu görevlilerini kapsayan3600 ek gösterge çalışmasından engelli kamu görevlilerimizin de yararlanmasını sağladık.

Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak en son, mevzuattaki eksiklikleri ve sahada yaşanan sorunları tespit etmek, bunlara ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak ve uygun çözüm önerileri geliştirmek için; Komisyon yönetimimiz, il temsilcilerimiz, akademisyen ve bürokratlarımızın da katılımıyla, Engellilerin Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Çalıştayı düzenledik ve Çalıştayın çıktıklarını raporlaştırdık. Basımı yapılan bu eser, çalışmalarında katkı sağlamak üzere ilgililerine de ulaştırıldı.

Engellilerimizin kendilerini toplumdan soyutlamadıkları aksine hayatın tam da merkezinde gördükleri, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmelerinin gayreti içerisinde olmaya; bunun için de engellilerin taleplerini her vesileyle, tüm platformlarda dile getirmeye ve kazanımlarımızı artırmaya devam edeceğiz.

Taleplerimize bugüne kadar kayıtsız kalmayan ve en büyük desteği veren, “Engelliden öğretmen mi olur?” diyenlere, “Olur bal gibi olur” diyerek çarpık bir zihniyete geçit vermeyen, birçok olumlu adımın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan şükranlarımızı sunuyoruz. İnancımız da bu insani yaklaşımı gerektirmektedir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz engelli sahabeleri çok önemli görevlere getirmiştir. Bugün de ülkemizde engelli bireylerin bakan yardımcılığı, müdürlük, başkanlık gibi önemli kadrolarda görev alması –sayısal olarak yetersiz olmasına karşın-önemli bir izlek oluşturmaktadır. Bununla birlikte 10 milyonu aşan engelli vatandaşın olduğu ülkemizde atılması gereken çok daha fazla adımın olduğunu da eklemek istiyoruz.

Bu minvalde;

 1. Engelli kadroları üzerinden yapılan atamalarda ek ödemelerin 20 puan artırımlı olmasını,
 2. Ailesinde bakıma muhtaç engelli bulunan çalışanlarımıza istemeleri halinde günlük ve haftalık çalışma sürelerinin yarı zamanlı çalışma hakkı verilmesini,
 3. Engelli kamu görevlilerinin TOKİ konutlarından satın almaları halinde (tek konut için) faizsiz kredi kullandırılmasını,
 4. Eğitim kurumlarında engelli bireyin engeline göre (görme, işitme, fiziki ve zihinsel, vb.) eğitim alt yapısının oluşturularak eğitim olanaklarının arttırılması sağlanmasını,
 5. Yaşamın her alanının, engelli bireylerin erişebilecekleri, erişme sırasında mağduriyet yaşamayacakları, engellilere uygun standartlara sahip bir şekilde projelendirilmesi ve uygulanmasını,
 6. Engelli kamu görevlilerinin derece artışının 2 yılda bir yapılmasını, ilaveten her 5 yılda ilave bir derece verilmesini,
 7. Engeli nedeniyle erken veyahut malulen emekli olan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, en az 25 yıl üzerinden esas alınarak hesaplanmasını ve ödenmesini,
 8. Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığının en son almakta olduğu maaşın yüzde 85’inden az olmamasını,
 9. Engelli kamu personelinin yeşil pasaport hakkından daha erken faydalanmasını,
 10. ÖTV’siz araç alımı uygulamasında üst sınır uygulamasının terkedilmesini veya ekonomik gerçeklere uygun hale getirilmesini,
 11. ÖTV muafiyetiyle birlikte KDV muafiyetinin de sağlanmasını ve engelli araç alımı nedeniyle satış için uygulanan 5 yıllık süre sınırının da azaltılmasını,
 12. Hac ve umre kontenjanları içerisinde, tıpkı şehit yakınları ve gaziler için ayrıldığı gibi,  Engelliler için de özel kontenjan ayrılmasını, Engelliler ve refakatçilerinin hac ve umre farizalarından % 50 indirimli olarak faydalandırılmasını,
 13. Engelli personele ihtiyaç duyacağı donanıma sahip araçların olduğu bir servis hizmetinin sağlanmasını,
 14. Kamuya atanmayı bekleyen binlerce engelli vatandaşımız için de ivedilikle kontenjan açılarak daha fazla istihdamın sağlanmasını,
 15. Gelir vergisi muafiyetinin uygulamaya geçirilmesiyle birlikte ayrıcalığını kaybeden engelli bireylere vergi muafiyeti avantajının, farklı bir ödeme yoluyla ilave muafiyet kapsamında ödenmesini,
 16. Engelli bireylerin yaşam alanına/çalışma hayatına eksiksiz katılabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için bazı tıbbi cihazların (ortez, protez, işitme cihazı, insülin pompası, vb.) temini noktasında sosyal devlet ilkesini destekleyici nitelikte teşvik/muafiyetlerin sağlanmasını

talep ediyoruz.

Tüm engelli insanların, yaşamlarını engelsiz sürdürme, fırsat eşitliğinden engelsiz faydalanma, üretime katkı sunma, devlete mali yük olarak görülmeme gibi gerçek anlamda eşit vatandaşlar olabildiği kapsayıcı bir kamu düzeninin tesisi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hayatın her alanına tam, etkin ve eşit katılımın önündeki psikolojik, sosyolojik, hukuki, fiziksel tüm engellerin kaldırılması için çok yönlü ve katmanlı çalışmalar yapıyor, bu konuda toplumsal dayanışmayı önemsiyor, bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmtiyaz değil adalet istiyoruz. İşimiz zor, yükümüz ağır, yolumuz uzun.

           Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak, Türkiye’nin en büyük emek hareketine bağlı bir komisyon olarak,engeli bulunan bireylerin kamu görevlilerinin, insan onuruna uygun çalışma şartlarına ve mali-sosyal-özlük haklarına sahip olması, hak temelli bakış açısıyla yöneten ve karar üreten kamu yönetimiyle muhatap olması, çalışmaların yapılması noktasında bu yılın ve bu günün milat olmasını diliyor, “Herkes için engelsiz dünya” temennilerimizin karşılık bulmasını umut ediyor, hepinizi tekrar saygı ve sevgi ile selamlıyorum” ifadelerine yer verildi.

AdminAdmin