Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
"Riskli il sayýsý arttý, toplumun yüzde 60'ý aþýlanmadan normalleþme konuþulamaz"

"Riskli il sayýsý arttý, toplumun yüzde 60'ý aþýlanmadan normalleþme konuþulamaz"

  Bu haber 26 Subat 2021, Cuma 10:54:44 eklenmitir.
TTB II. Baþkaný Doç Dr. Ali Ýhsan Ökten, Koronavirüs salgýnýyla mücadelede kademeli normalleþmenin baþlayacaðý 1 Mart'ýn normalleþme için erken olduðunu söyledi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Doç. Ökten, “Vaka sayýmýz 6 bin 500’lere inmiþken yeniden 9 binlere çýktý. Günlük iyileþen vaka sayýmýz da istenilen düzeyde deðil. Kýrmýzý alarm dediðimiz yüksek riskli il sayýsý 9 ilden 12 ile çýktý. Durum böyleyken normalleþmeye geçmek için henüz erken” dedi. Ökten, toplumun yüzde 60'ýnýn aþýlanmadan normalleþmenin konuþulamayacaðýný söyledi. 

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'ye konuþan Ökten, son günlerde vaka sayýlarýnýn artýðý Karadeniz bölgesinde ise tedbirlerin artýrýlmasý gerektiðine vurgu yaparak, "Türk Tabipleri Birliði olarak salgýnýn baþýndan bu yana illere göre vaka durumlarýnýn açýklanmasý ve ona göre önlemlerin alýnmasý gerektiðini vurguluyoruz. Yüksek riskli yerlerde önlemler daha da artýrýlabilir. Her durumda bizim tedbirleri elden býrakmamamýz lazým. Karadeniz bölgesindeki vaka artýþlarýnýn en büyük nedeni AK Parti kongrelerindeki kalabalýk aslýnda. Herkese yasak olan kongrelerin iktidara açýk olmasý o bölgede vaka sayýlarýnýn artmasýna neden oldu" diye konuþtu.  

"Toplumun yüzde 60’ý aþýlanmadan normalleþme konuþulamaz"

Ýktidarýn 'normalleþme' adýmlarýný ekonomik nedenlere baðlayan ve "Þu an siyaset ve ekonomi, insan saðlýðý ve bilimin önüne geçmiþ durumda" diyen Doç. Dr. Ökten, þöyle devam etti:

"Eðer normalleþmeye geçilmek isteniyorsa aþýlama hýzýnýn artýrýlmasý gerekiyor. Daha yeni 8 milyonu biraz geçti. 83 milyon düþünüldüðünde toplumun sadece yüzde 10’u aþýlandý. Dolayýsýyla toplumun yüzde 60’ý aþýlanmadan normalleþme konuþulamaz. Aksi takdirde riskli duruma düþebiliriz. Bir diðer risk ise mutant virüslerdeki artýþlar. Bulaþýcýlýðý yüksek olan mutant virüsün þimdilik nereye doðru evirileceðini bilmiyoruz. Hepsi düþünüldüðünde normalleþme erken. Öncelikle Karadeniz bölgesinde tedbirlerin daha da artýrýlmasý gerekir, aþýlama hýzý artýrýlmalý. Tabi bu önlemler çerçevesinde sosyo-ekonomik tedbirlerin de alýnmasý gerekiyor"

Ökten, okullarda yüz yüze eðitime geçmesine iliþkin de "Yüz yüze eðitimi önemsiyoruz. Öncelikle öðretmenlerin aþýlanmasý hýzlý bir þekilde tamamlanmalý ve okullarda fiziki ve hijyen koþullarý saðlanmalý. Ancak bu durumda okullarýn açýlmasýna geçilebilir" ifadelerini kullandý.


100 binde 10 vakanýn altýndaki iller "düþük riskli", 100 binde 11–35 arasý vaka olan iller "orta riskli", 100 binde 36–100 arasý vakasý bulunan iller "yüksek riskli", 100 binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" kategorisine göre deðerlendirilecek. 

Düþük riskli iller "mavi", orta risk "sarý", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kýrmýzý" ile gösterilecek.  ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.