Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Giriş Tarihi : 07-07-2020 08:06

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dahil yeni kurulan üniversiteler tahsis edilen kadrolar usule aykırı ilan ediliyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dahil, 2018 yılında yeni kurulan üniversitelerin idari personel ihtiyacı için verilen sözleşmeli personel kadroları usule aykırı olarak ilan ediliyor!

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dahil yeni kurulan üniversiteler tahsis edilen kadrolar usule aykırı ilan ediliyor

Memurlar.net haberine göre, bilindiği üzere, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la birlikte;

-Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,

-Konya Teknik Üniversitesi, (Selçuk Üniversitesinden bölünme)

-Kütahya Sağlık Bilimler Üniversitesi (Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden bölünme)

-Malatya Turgut Özal Üniversitesi (İnönü Üniversitesinden bölünme)

-İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul Üniversitesinden bölünme)

-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Gazi Üniversitesinden bölünme)

-Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya Üniversitesinden bölünme)

-Samsun Üniversitesi (Ondokuz Mayıs Üniversitesinden bölünme)

-Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

-Tarsus Üniversitesi (Mersin Üniversitesinden bölünme)

-Trabzon Üniversitesi (Karadeniz Teknik Üniversitesinden bölünme)

-Kayseri Üniversitesi (Erciyes Üniversitesinden bölünme)

-Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

-Eskişehir Teknik Üniversitesi (Anadolu Üniversitesinden bölünme)

-Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Süleyman Demirel Üniversitesinden bölünme)

-Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyon Kocatepe Üniversitesinden bölünme)

Toplam 16 yeni üniversite kuruldu.

Yaklaşık iki yılı aşkın süre içerisinde gerek büyük üniversitelerden bölünerek kurulanlar, gerekse sıfırdan kuruluş süreci gerçekleştiren üniversitelerde ciddi bir idari personel ihtiyacı olmasından dolayı Cumhurbaşkanlığınca "diğer üniversitelere tahsis edilmeyen" sözleşmeli büro ve teknik personel kadroları yukarıda sıraladığımız yükseköğretim kurumlarına verilebilmektedir.

Cumhurbaşkanı Kararı ile tahsis edilen atama izni sayılarının oldukça az sayıda olması bakımından yükseköğretim kurumlarına sınırlı sayıda verilen sözleşmeli personel kadroları özellikle yeni kurulan üniversiteler için büyük önem arz etmektedir.

Ancak gelinen noktada baktığımızda, yeni kurulan üniversitelere tahsis edilen sözleşmeli personel kadrolarının kurumların kuruluş sürecine katkı vermek yerine, kişiye özel veya mevzuata aykırı şekilde ilan edilerek amacı dışında kullanılmaya devam edilmektedir.

Bunların somut örneklerini daha önceki haberlerimizde sizlerin bilgisine sunmuştuk. Maalesef bu ilanlara bir de Trabzon Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlatılan sözleşmeli personel kadroları eklenmiştir.

Bilindiği üzere, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a Ekli Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir 4 Sayılı Cetvelde "Büro Personeli", "Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak." şeklinde tanımlanmıştır.

Yukarıdaki tabloda sizlere sunduğumuz Büro Personeli pozisyonlarında ise mezkür Esaslara aykırı olarak, Arkeoloji, Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgi ve Belge Yönetimi, Makine Mühendisliği ve Grafik Tasarım gibi mezuniyetle birlikte unvana sahip olan kişilerin başvurusuna imkan verilmiştir. Bu kadrolara alınacak kişilerin Büro Personeli pozisyonlarında Mühendis, Kütüphaneci, Arkeolog, Grafik Tasarımcısı olarak çalıştırılması mevzuata açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

İlave olarak, büro personeli olarak çalıştırılacak kişiden "İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Sertifikasıistenmesinin savunmasını yapmak mümkün değildir.

Bu kapsamda, sözleşmeli personel alımlarında daha fazla kötü örnekler artmadan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca kullanma iznini vermekle yükümlü Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kontrol ve denetimin yapılabileceği bir mekanizmanın kurulması büyük önem arz etmektedir.

AdminAdmin