Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
ÇETÝN AÇIKLADI; KKKA AÞISINDA ÝNSANLAR ÜZERÝNDE DENEMELER BAÞLAYACAK

ÇETÝN AÇIKLADI; KKKA AÞISINDA ÝNSANLAR ÜZERÝNDE DENEMELER BAÞLAYACAK

  Bu haber 04 Haziran 2020, Persembe 15:27:56 eklenmitir.
ÇETÝN AÇIKLADI; KKKA AÞISINDA ÝNSANLAR ÜZERÝNDE DENEMELER BAÞLAYACAK Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýlhan Çetin: Gelinen noktada insanlarda kullanýlacak bir KKKA aþýsýnýn deneysel aþamalarý geçilmiþ olup, fare ve maymunlarda yüksek oranda antikor oluþumu ve koruma saðlayan aday DNA aþýsý 'Faz 1' aþamasýnda. Bu senenin sonuna doðru Ýsveç'te gönüllü insanlarda yeterli düzeyde antikor oluþturup oluþturmayacaðý denenecektir. Aþý konusunda en önemli aþamalarýn geçildiðini düþünüyoruz"- "Önümüzdeki yýl içinde de belirli bir mesafe daha alýnacaðýný düþünüyoruz"

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýlhan Çetin, kenelerden bulaþan Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýna karþý geliþtirilen aþýda "Faz 1" aþamasýna geçmeye hazýrlandýklarýný, saðlýklý ve gönüllü kiþiler üzerinde denemelerin baþlayacaðýný söyledi.

Avrupa Birliðinin fonladýðý, Ýsveç Halk Saðlýðý Kurumunca yönetilen ve aralarýnda Cumhuriyet Üniversitesinin de bulunduðu Ýngiltere, Almanya, Fransa'nýn da aralarýnda bulunduðu 11 ülkeden dünyaca saygýn 13 araþtýrma merkezinin katýldýðý bir araþtýrma konsorsiyumu tarafýndan yürütülen KKKA aþýsý geliþtirme çalýþmalarý devam ediyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Ýleri Teknoloji Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) ile Týp Fakültesi Ýnfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý'nda görevli öðretim üyesi Prof. Dr. Nazif Elaldý, projenin Türkiye'de yürütülen kýsmýnda hastalýk sýrasýnda geliþen özgül baðýþýklýðýn belirlenmesi aþamasýnda projeye destek veriyor.

Ocak 2017'de baþlatýlan, saðlýklý ve gönüllü insanlar üzerinde aþý denemeleri hazýrlýðý yapýlan 6 milyon avro bütçeli projede Cumhuriyet Üniversitesinden ve yabancý ülkelerden çok sayýda bilim insaný görev yapýyor. Aþý geliþtirme projesinin 2022 yýlý sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýlhan Çetin, yaptýðý açýklamada, kenelerden insanlara bulaþan KKKA hastalýðýna karþý en önemli tedbirin aþý olduðunu söyledi.

Sivas'ýn 1900'lü yýllardan itibaren Türkiye ve Osmanlý coðrafyasýnda aþý üretim merkezi olduðunu anýmsatan Çetin, "Sivas'ta tifüse, koleraya, çiçeðe karþý aþý üretildiðini biliyoruz. Sivas'ta aþýhane vardý. Þu anda da özellikle KKKA'ya yönelik aþý çalýþmalarýmýz hýzlý þekilde devam ediyor." dedi.

- "Aþý, inþallah bu bölgede geliþtirilecek"

Çetin, dünyanýn 11 ülkesinden ve CÜ'den bilim insanlarýnýn katýlýmýyla çalýþmalarýn devam ettiðini anlatarak, þunlarý belirtti:

"Sivas'ýn tekrar aþý merkezi ve bu noktada da stratejik bir merkez olmasý konusunda da çaðrý yapýyorum. Çünkü genelde KKKA'nýn hem vakalarýn görüldüðü hem de en iyi tedavisinin yapýldýðý bölge olarak Sivas'ý biliyoruz ve görüyoruz. Gerçekten bu noktada ciddi mesafeler katedildi. Bu noktada da biz problemin bulunduðu yerden çözülmesi taraftarýyýz. Yeni aþý geliþtirme süreçleri de Týp Fakültemizde vardýr, inþallah KKKA'nýn aþýsý ve ilacýnýn bu bölgeden geliþtirilmesi konusuna oldukça önem veriyoruz."

- "Hayvan deneylerine geçme noktasýnda çalýþmalar var"

KKKA ile ilgili Sivas'ta 2018 yýlýnda yapýlan sempozyuma çok sayýda yabancý bilim insanýnýn katýldýðýný ve 4 yýl önce baþlatýlan çalýþmalarýn devam ettiðini belirten Çetin, "Gelinen noktada insanlarda kullanýlacak bir KKKA aþýsýnýn deneysel aþamalarý geçilmiþ olup, fare ve maymunlarda yüksek oranda antikor oluþumu ve koruma saðlayan aday DNA aþýsý 'Faz 1' aþamasýnda. Bu senenin sonuna doðru Ýsveç'te gönüllü insanlarda yeterli düzeyde antikor oluþturup oluþturmayacaðý denenecektir. Aþý konusunda en önemli aþamalarýn geçildiðini düþünüyoruz." diye konuþtu.

Prof. Dr. Ýlhan Çetin, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) olduðu gibi KKKA'da da aþý geliþtirmenin oldukça zor olduðunu dile getirerek, "Önümüzdeki yýl içinde de belirli bir mesafe daha alýnacaðýný düþünüyoruz. Daha önceden baðýmsýzlýk dediðimizde ekonomik, siyasi ve enerji baðýmsýzlýklarý akla gelirdi ama son zamanlarda buna siber güvenlik de eklenmeye baþladý." ifadelerini kullandý.

Çetin, CÜ'nün KKKA hastalýðýna karþý özgül ilaç geliþtirilmesinde de aktif rol oynadýðýný ve bu yýlýn baþlarýnda virüse özgül, modern ve güvenli ilaç moleküllerinin geliþtirilmesine yönelik Ankara Üniversitesi, Orta Doðu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi ile iþ birliði içinde bulunduðunu belirtti.

Çetin, yeni dönemde en büyük tehditlerin virüsler, en iyi savunma silahýnýn da ilaç, aþý ve týbbi cihazlar olacaðýný sözlerine ekledi.

HaberlerETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.