Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
14 emekli amiral 'yaşadıklar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 103 emekli amiralin 'Montrö ve sarıkl
103 emekli amiralin bildirisin
103 emekli amiral bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrıl
Fahrettin Koca'dan kritik değ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca,
300 kişilik kadroya 35 bin ki
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve
Ayhan: "Aziz hemşehrilerimin
Sivas Valisi Salih Ayhan Ramazan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
VAN ORTADOÐU ' NUN PARÝS ' Ý OLACAK

VAN ORTADOÐU ' NUN PARÝS ' Ý OLACAK

  Bu haber 24 Mart 2013, Pazar 02:46:48 eklenmitir.
VAN ORTADOÐU ' NUN PARÝS ' Ý OLACAK ........

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Hükümet doðu oylarý için yapamayacaðý olmadýðýný her seferinde ortaya koymaya devam ediyor. Yaklaþýk iki yýl önce deprem felaketiyle büüyk yýkýma uðrayan Van, çözüm sürecinden payýný çýlgýn projelerle alacak gibi görünüyor.

 

Hazýrlanan yeni imar planýyla Doðu’nun turizm merkezi olmasý planlanan Van Gölü’nün kýyýsýna lüks yatlar için marina ve kent içi su kanallarý yapýlacak.

 

BALKAN HABER AJANSI'ndan, Aydan Alkap ve CAnan Sayalý Emircanoðlu'nun araþtýrmalarýna göre, orta böyüklükteki koylara cam turisik geçiþ ve seyir kuleleri inþa edilecek. Van Gölü’ne Times Nehri kýyýsýnda bulunan dünyaca ünlü London Eye benzeri bir dönme dolap da kurulacak. Bu arada göl manzaralý yaklaþýk iki yüz turistik lokanta yapýmý için yatýrýmcýya sýfýr faizli kredi saðlanacak. Turizm acentelerine, Van turlarý düzenlemesi konusunda yumuþak baský yapýlacak, gerekirse þehirlerarasý turlar düzenleyen þirketlere, Van turu alternatifi sunma zarureti getirilecek. Bu arada, su sporlarýnýn bölgesel anlamda liderliði için de Van pilot kent olacak.  Bu arada üçz ayrý uluslararasý fotoðraf yarýþmasý düzenlenecek...

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Doðu ve Güneydoðu’ya daha fazla yatýrým çekmek, marka þehirler çýkarmak için harekete geçti. Bu amaçla baþta Van olmak üzere Diyarbakýr, Erzurum, Aðrý, Þanlýurfa gibi Doðu ve Güneydoðu illerini dünya þehirleriyle yarýþtýrmak için kentsel tasarým projeleri hazýrlanacak. Ýlk olarak depremde yýkýlan Van’da yapýlacak çalýþmalarla geçmiþte canavarýyla anýlan Van Gölü’ne çýlgýn projelerle yatýrýmcý ve turist çekilmiþ olunacak. Bu kapsamda deprem acýsý yaþayan Erciþ’te 500 hektarlýk bir bölgeyi özel proje alaný ilan eden bakanlýk, buraya Van halkýna hitap edecek yeni sosyal donatý alanlarý oluþturacak. Erciþ kentsel tasarým projesine göre kente üniversite, alýþveriþ merkezleri, lüks konutlar, yat limaný ve olimpik stadyum yapýlacak. Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile koordinasyon halinde önemli uluslararasý karþýlaþmalarýn bölgede yapýlmasý için de çalýþýlacak. Erciþ’in yeni tasarýmýnýn uygulanmasýna bu yýl içinde start verilecek. Teken ve yatlarýn yanaþmasý için ciddi bir liman bölgesi bulunmayan Van için ilk defa bir yat limaný da tasarlandý. Yüksek kapasiteli olmasý planlanan marina, bölgede turizmin canlanmasýna da katkýda bulunacak. Böylece halkýn ‘Van Denizi’ olarak andýðý gölde su sporlarýnýn yapýlmasý saðlanacak. Marina bölgesinde açýlacak kanallarla Van Gölü, Erciþ’in içine doðru akýtýlacak. Bu kanallarýn ortasýnda yapýlacak küçük bir adayla Van, Dalyan’daki gibi kanallara sahip olacak. Erciþ’e bölgeye gelen turistler için plajlar ve oteller yapýlmasý da planlanýyor. Depremde birçok can veren Erciþ ilçesine, özel bir deprem anýtý da inþa edilecek, bu inþanýn sponsor vasýtasýyla yapýmý saðlanacak. Bu anýttan geceleri lazer ýþýklarý gökyüzünü aydýnlatacak. Bölgede, fuar merkezi ve kültür parklarý da olacak. Kentte yapýlaþma düþük oranda tutulacak. Van–Aðrý yoluna ekonomik geliþmeyi hýzlandýracak alýþveriþ ve ticaret merkezleri konuþlandýrýlacak...
 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.