Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Erdoğan: Fahiş fiyatların
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı zorlukları biliyoruz. Raf
TransAnatolia Heyecanı Sivas
Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından b
Sivas'ta 2021-2022 Eğitim-Ö
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı Lüt
Uluslararası kuruluştan fla
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Merkez Bankası'nın beklenen faiz indir
Saparbekuly'tan Eken'e ziyaret
Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet,
Ýþte olasý Ýstanbul depreminin faturasý...

Ýþte olasý Ýstanbul depreminin faturasý...

  Bu haber 29 Ocak 2021, Cuma 13:45:52 eklenmitir.
Ýþte olasý Ýstanbul depreminin faturasý... Meclis Deprem Araþtýrma Komisyonu'na bilgi veren Ýstanbul Valiliði Sismik Riskin Azaltýlmasý ve Acil Durum Hazýrlýk Projesi (ÝSMEP) yöneticisi Kazým Gökhan Elgin, olasý büyük Ýstanbul depreminin faturasýný açýkladý. Marmara depreminde 10-15 milyar liralýk ekonomik kayýp yaþanmýþtý. Olasý Ýstanbul depreminin faturasý 120 milyar dolar...

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Meclis Deprem Araþtýrma Komisyonu'na bilgi veren Ýstanbul Valiliði Sismik Riskin Azaltýlmasý ve Acil Durum Hazýrlýk Projesi (ÝSMEP) yöneticisi Kazým Gökhan Elgin, olasý büyük Ýstanbul depreminin faturasýný açýkladý. Marmara depreminde 10-15 milyar liralýk ekonomik kayýp yaþandýðýna dikkati çeken Elgin’e göre Ýstanbul’da 7.5 þiddetinde bir deprem gerçekleþmesi durumunda gayri safi milli hasýlada (GSMH) oluþturacaðý ekonomik kayýp 120 milyar dolarý bulabilir.

Sözcü'den Veli Toprak'ýn haberine göre, 1999 Marmara depreminde 10-15 milyar dolar ekonomik kayýp yaþandýðýný hatýrlatan Elgin, þunlarý söyledi:

“Bu rakam gayri safi milli hasýlanýn yüzde 5-7'siydi. Ýstanbul dünyada deprem riski en yüksek olan 3 þehirden biri, 15 milyonu aþan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük þehri. Kilometrekare baþýna 2.840 kiþi düþüyor. Turizm, ticaret ve sanayi ile Türkiye'nin merkezi, gayrisafi hasýla daðýlýmýna göre yüzde 31 katkýyla lider. Ýstanbul'daki bir depremin, ekonomiye de çok olumsuz bir etkisi olacak. Ýstanbul'da olasý 7.5 büyüklüðündeki bir depremin faturasý Swiss Re'nin çalýþmasýna göre 90 ila 120 milyar dolar arasýnda.”

Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Hüseyin Yýlmaz ise ÝSMEP'in 2006'dan bu yana 2.3 milyar euro dýþ finansman saðladýðýný belirterek, “Saðlanan kaynaklarla eðitim ve saðlýk sektörü baþta olmak üzere kamu kurumlarýnýn binalarý depreme karþý güçlendirildi ya da yýkýlarak yeniden yapýlmasý saðlandý. 2 milyarýný kullandýk'' dedi.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.