Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
"Dünyada çalýþan yoksulluðu yüzde 9, Türkiye’de yüzde 14.4’ü buldu"

"Dünyada çalýþan yoksulluðu yüzde 9, Türkiye’de yüzde 14.4’ü buldu"

  Bu haber 22 Ocak 2021, Cuma 11:40:17 eklenmitir.
"Dünyada çalýþan yoksulluðu yüzde 9, Türkiye’de yüzde 14.4’ü buldu"

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

DÝSK Genel-Ýþ Sendikasý, “Türkiye’de Gelir Eþitsizliði ve Yoksulluk” raporu hazýrladý. Rapora göre, Avrupa ülkeleri içinde gelir eþitsizliðinin en çok olduðu ülke Türkiye. Halk bir yýlda 1500 dolar fakirleþti. Yoksul sayýsý son 2 yýlda yüzde 8.4 arttý. Dünyada çalýþan yoksulluðu yüzde 9, Türkiye’de yüzde 14.4’ü buldu. Her 10 kiþiden 7’si borçlu.

Öte yandan yine rapora göre, yoksulluk riski Türkiye’de diðer ülkelere göre yüksek. Kadýnlarýn yoksulluk riski, erkeklerden fazla. Her iki çocuktan biri yoksulluk riski altýnda.

Gelir daðýlýmý eþitsizliði Gini katsayýsý ile ölçülüyor. Gini katsayýsý, sýfýra yaklaþtýkça gelir daðýlýmýnda eþitliði, bire yaklaþtýkça gelir daðýlýmýndaki bozulmayý ifade ediyor. AB ortalamalarýnda Gini katsayýsý oraný 0.307 iken Türkiye’de bu oran Eurostat verilerine göre 0.417.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakýr imzalý habere göre, “Covid-19 Döneminde Gelir Eþitsizliði ve Yoksulluk” baþlýklý raporda yer alan bilgiler þöyle:

- Türkiye, Avrupa’da en yoksul yüzde 20’lik kesim ile en zengin yüzde 20’lik kesim arasýndaki gelir farkýnýn en fazla olduðu ülke. Eurostat verilerine göre 2019’da Türkiye’de en zengin kesim en yoksul kesimden 8.3 kat daha fazla kazandý. Araþtýrmaya göre halk 1 yýlda neredeyse 1500 dolar fakirleþti. Türkiye’de kiþi baþýna Gayrisafi Milli Hasýla (GSMH) son bir yýlda 1434 dolar azaldý.

 

- Kiþi baþýna düþen milli gelir 2019’da 9 bin 150 dolar iken, 2020’de 7 bin 715 dolara indi. Bu rakam AB’de ortalama 43 bin 615 dolar. Geliþen ekonomiler ve geliþmekte olan Avrupa ülkeleri ortalamasý ise 26 bin 25 dolar.

- Yoksul sayýsý 2 yýlda yüzde 8.4 arttý. 2017’de 15 milyon 864 bin kiþi olan sayý, 2019’da 1 milyon 343 bin artarak 17 milyon 207 bin kiþiye çýktý. Yoksulluk oranýysa yüzde 21.3’ü buldu.

- Dünyada çalýþan yoksulluðu yüzde 9, Türkiye’de ise yüzde 14.4. Bu sayý 2019’da yarým milyon artarak 3 milyon 999 bin kiþiye çýktý. Oran yüzde 14.4’ü buldu. Salgýn nedeniyle kýsa çalýþma ve ücretsiz izin ödeneði alanlar da eklendiðinde sayý 7.7 milyonu aþýyor.

- Sosyal korumanýn yetersizliði salgýn döneminde borçlanmayý artýrdý. Her 10 kiþiden 7’si borçlu. Gelir eþitsizliði ve yoksulluk nüfusun yüzde 71’ini borçlu hale getirdi. TÜÝK verilerine göre Türkiye nüfusunun yalnýzca yüzde 28.9’unun borcu yok.

- 2019’da nüfusun yüzde 33.6’sý iki günde bir et, tavuk veya balýk içeren yemek ihtiyacýný karþýlayamadý. Nüfusun yüzde 29.7’si beklenmedik harcamalarý için kaynak ayýramadý. Yüzde 19.2’si de ev içinde ýsýnma ihtiyaçlarýný gideremedi.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.