Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
Tavukçuluk devi iflas etti

Tavukçuluk devi iflas etti

  Bu haber 03 Ekim 2020, Cumartesi 12:52:44 eklenmitir.
Tavukçuluk devi iflas etti Konkordato ilan eden Keskinoðlu’nun hisseleri kamu bankalarýna geçti. Firma yeniden üretime baþladý. Öte yandan 5 bin kiþininin ekmek yediði Köytür önceki gün iflas açýkladý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Vakýfbank, Halkbank ve Ziraat Bankasý'nýn borçlarýný devralarak kurtardýðý Keskinoðlu üretime yeniden baþladý ama tüm tavukçular bu kadar þanslý deðil.  3 kamu bankasýnýn Keskinoðu'nun hisselerini devralarak tavukçuluk iþine girmesinin ardýndan ayný bankalara borcu olan ama iflas eden firmalar duruma tepki gösteriyor.

Son örnek önceki gün iflasý açýklanan Köytür. Vakýfbank ve Ziraat Bankasý'na kredi borcu olan ve konkordato ilan eden Köytür firmasý 5 yýldýr yaþam mücadelesi veriyordu ancak önceki gün iflas ettiði açýklandý.

Sözcü'nün haberine göre, Samsunlu Köytür'e üretim yapan bölge üreticileri, duruma “Þirket kurtarýrken þehircilik mi yapýlýyor” diyerek isyan etti.

Samsun'un önemli firmalarýndan olan Köytür, 2015 yýlýnda zorluklar yaþamaya baþlamýþtý. 500 þirket çalýþaný, 100 civarýndaki kümes çalýþaný, nakliye firmalarýnda çalýþan personel ie birlikte toplam 5 bin kiþinin ekmek yediði firma önceki gün iflas açýkladý.

Firmaya üretim yapan üreticiler, “Þirketler kurtarýlýrken ayrýmcýlýk mý yapýlýyor. Manisalý firma kurtarýlýrken neden Samsunlu firma iflas etmeye býrakýlýyor” diyerek isyan etti.

Bölge üreticileri, kýrsal kalkýnma açýsýndan bölgeye önemli katkýsý bulunan Köytür'ün toplam borcunun 150 milyon TL olduðunu belirtirken, sorunun kamu bankalarýndaki bürokrasiden kaynaklandýðýný iddia etti.

SAHTE FABRÝKA AÇILIÞINI BIRAKIP ÝFLASA BAKIN

Köytür'ün iflasýný deðerlendiren CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancýoðlu, “Bugün ekonomiyi yöneten anlayýþ, bu iflaslarý görmezden geliyor, sahte fabrika açýlýþ törenleriyle gerçekleri gizlemeye çalýþýyor. Sahte açýlýþlarý býrakýn ve iflaslara bakýn” dedi.

Hancýoðlu, Türkiye'nin en köklü beyaz et markalarýndan biri olan Köytür'ün iflasýna AKP iktidarýnýn ekonomi politikasýnýn neden olduðunu belirterek, “Yaþam koþullarýnýn giderek zorlaþtýðý, alým gücünün günden güne azaldýðý þu zor dönemde Samsun'da, aileleriyle birlikte 5 bin kiþi daha ekmeðinden oluyor. Bu firma için üretim yapan yaklaþýk 200 kümes bataða sürükleniyor” diye konuþtu.

 


ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.