Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Irak'in kuzeyinden ACI haber
Irak'in kuzeyinden ACI haber
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' g
BAKANLIKTAN 81 ile 'randevu' genelgesi
MSB duyurdu: Suriye'den ACI ha
MSB duyurdu: Suriye'den ACI haber!
Sivas TES'den Meslek Kanunu ta
Sivas Turk Egitim-Sen'den Meslek Kanunu talebi
Benzin ve motorine yine zam
Benzin ve motorine yine zam...
Açlýk sýnýrý, asgari ücreti solladý: Son 17 yýlda 5 kat arttý

Açlýk sýnýrý, asgari ücreti solladý: Son 17 yýlda 5 kat arttý

  Bu haber 17 Agustos 2020, Pazartesi 16:54:37 eklenmitir.
Açlýk sýnýrý, asgari ücreti solladý: Son 17 yýlda 5 kat arttý BÝSAM'ýn raporuna göre asgari ücret, dört kiþilik bir ailenin saðlýklý beslenmesi için aylýk yapmasý gereken harcama tutarýný dahi karþýlamýyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Birleþik Metal Ýþ Sendikasý Sýnýf Araþtýrmalarý Merkezi (BÝSAM) Açlýk ve Yoksulluk Sýnýrý Dönem Raporu'nu açýkladý.

BÝSAM raporuna göre asgari ücret aylýk olarak yapýlacak asgari gýda harcamasýna ancak yetiyor. Raporda, Temmuz 2020’de dört kiþilik bir ailenin saðlýklý beslenmesi için aylýk yapmasý gereken harcama tutarýnýn 2 bin 385 TL olduðu belirtildi.

Rapora göre açlýk sýnýrý üzerinden hane halký tüketim harcamalarý esas alýnarak yapýlan hesaplama sonuçlarýna göre ise yoksulluk sýnýrý 8 bin 249 TL'ye ulaþtý.

Saðlýklý beslenmek için her aile ferdinin almasý gereken kalori miktarý farklýlýk gösterdiðine de dikkat çekilen raporda, yetiþkin bir erkeðin saðlýklý bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gýdalarýn aylýk karþýlýðýnýn 638 TL olduðu kaydedildi. Bu deðer yetiþkin bir kadýn için 619 TL, 15-18 yaþ bir genç için 678 TL, 4-6 yaþ arasý bir çocuk için 450 TL olarak tespit edildi. Saðlýklý bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 385 TL olarak tespit edildiði dile getirilen raporda, bu tutarýn söz konusu ailenin sadece gýda harcamalarý için yapmasý gereken zorunlu tutar olduðu, bunun yanýnda eðitim, saðlýk, barýnma, eðlence, ýsýnma, ulaþým gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapmasý gereken harcama tutarý 8 bin 249 TL'ye ulaþtýðýna vurgu yapýldý.

17 YILDA AÇLIK SINIRI 5 KAT ARTTI

2003 yýlýnýn Temmuz ayýnda 4 kiþilik bir aile, günlük minimum 15,3 TL’ye saðlýklý beslenebilirken, bugün ancak 79,50 TL’ye saðlýklý beslenebilmekte. Buna göre 17 yýllýk zaman zarfýnda açlýk sýnýrý 5.,2 kat arttý. Ayný dönemde enflasyondaki artýþ ise 4.69 kattýr. Buna göre açlýk sýnýrýndaki artýþ genel enflasyondan daha fazla. Dört kiþilik bir ailenin saðlýklý bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 79,50 TL, aylýk 2 bin 385 TL’lik harcama yapmasý gerekiyor.

Buna göre yetiþkin bir kadýnýn saðlýklý beslenmesi için yapmasý gereken günlük harcama tutarý 20,62 TL, yetiþkin bir erkeðin 21,28 TL, 15-18 yaþ arasý bir gencin 22,60 TL, 4-6 yaþ arasý bir çocuðun ise 15,00 TL.

EN ÖNEMLÝ HARCAMA KALEMÝ: SÜT VE SÜT ÜRÜNLERÝ

Rapora göre günlük harcamalarda Temmuz 2020’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 28,35 TL’lik harcama gereksinimi ile oluþturdu.

Et, tavuk ve balýk grubu için yapýlmasý gereken minimum harcama tutarý ise 15,99 TL olarak hesaplandý. Sebze ve meyve için yapýlmasý gereken harcama miktarý 12,59 TL, ekmek için yapýlmasý gereken harcama tutarý günlük 5 TL. Katý yað ve sývý yað ise 5,42 TL’lik masraf yapýlmasý gereken ürün gruplarý. Yumurta için 1,05, þeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3,67 TL harcama yapýlmasý gerekmekte.

Daha dar bir gruplandýrmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payý yüzde 35,7 ile en yüksek paya sahip. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payý yüzde 28 ile ikinci sýrada.

Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payý yüzde 15,9 oldu. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9,39. Diðer gýda harcamalarýnýn toplam içindeki payý ise yüzde 11,4 oldu.

Her bir aile ferdinin saðlýklý beslenmesi için gerekinim duyduðu gýda grubu ve almasý gereken

kalori miktarýnýn farklýlýk gösterdiði belirtilen raporda günlük 79,50 TL'lik harcama içinde en maliyetli tüketimin 7,91 TL ile 10-18 yaþ arasý bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarý olduðuna iþaret edildi.

AÇLIK SINIRI ÝZMÝR'DE DAHA YÜKSEK

Araþtýrma kapsamýnda üç büyük ile ait Temmuz 2020 dönemi açlýk ve yoksulluk sýnýrý verileri de hesaplandý. Buna göre Ýzmir'de açlýk sýnýrý 2 bin 603 TL olarak belirlendi. Ýzmir'i, Ýstanbul 2 bin 564 TL'lik açlýk sýnýrý ile takip etmekte. Ankara'da ise açlýk sýnýrý 2 bin 309 TL olarak tespit edildi.

Araþtýrma kapsamýnda önemli sanayi merkezlerindeki açlýk sýnýrlarý da belirlendi. Buna göre Bursa, Eskiþehir ve Bilecik bölgesinde açlýk sýnýrý 2 bin 445 TL, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlýk sýnýrý 2 bin 462 TL, Zonguldak, Bartýn ve Karabük bölgesinde açlýk sýnýrý 2 bin 415 TL, Adana ve Mersin bölgesinde açlýk sýnýrý 2 bin 229 TL olarak belirlendi. Ayrýca açlýk sýnýrý Gaziantep, Kilis, Adýyaman bölgesinde 2 bin 134, Hatay, Kahramanmaraþ, Osmaniye bölgesinde 2 bin 187, Diyarbakýr ve Þanlýurfa bölgesinde 2 bin 169, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüþhane, Giresun bölgesinde 2410 TL oldu.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.