Bölgesel
Giriş Tarihi : 29-07-2014 18:38

TRAKYA'NIN BİRLEŞTİRİCİ UNSURU GACALLAR

Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Misak-ı Milli’ sınırları içerisinde, çok sayıda etnik grubun olduğu aşikar bir gerçektir. Lakin bu etnik ayrılık, çok kutlu bir birlikteliğin de motifleridir.

TRAKYA'NIN BİRLEŞTİRİCİ UNSURU GACALLAR

Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Misak-ı Milli’ sınırları içerisinde, çok sayıda etnik grubun olduğu aşikar bir gerçektir. Lakin bu etnik ayrılık, çok kutlu bir birlikteliğin de motifleridir. Adeta bir kilim deseni gibi kaynaşmış bu birlikteliğin üst ve ana kimliği tabii ki ‘Türk Kimliği’dir ve ‘Kürtler’ dışında bu üst ve temel kimilkten rahatsız olan da yoktur. 

Etnik çeşitliliğin en çok yaşandığı bölge olarak, Trakya’nın yaklaşık 27 misli büyüklüğünde olan Anadolu sanılsa da, Trakya’da da zengin bir etnik çeşitlilik vardır. 

Gacallar bunlardan en önemlileridir. 

Araştırmacı-Yazar ve BALKAN HABER AJANSI Yerel Haberler Sorumlusu Tunçdal Işın’ın araştırma sonuçlarına göre Gacal,Gagavuzlar ile yakın akraba oldukları iddia edilen Türki alt gruplardan birisidir.

Gacallar Trakya yerlilerindedir. 

Türk  ırkının uzunca bir zamandır Trakya'da yaşayan bir koludur.

En sade anlamıyla ise Trakyalı Türklerdir.

Türklerin Avrupa kıtası sınırlarında yaşayan yerli halkıdır.

Gacallar için Avrupalı yerli Türkler ifadeside kullanılabilir. Zira, tutum ve davranışlarındaki modernize hal, onları muhafazakar halktan ayırır. 

Gacallar, Batı Trakya da dahil olmak üzere, Trakyanın tüm bölgelerinde yaşamaktadırlar.

Gacal, Bulgaristan-Deliorman bölgesinin Osmanlı öncesi Türk halklarındandı. Kuzey'den gelmişlerdir ve Çitaklarla da yakınlardı. 

Hatta, Gagavuzlarla ilgileri de kesindir. 

Osmanlılarla tanışıp karışınca İslâm'a geçmişlerdir. 

Asıl Gacallar bunlardır. 

Trakyada yaşayan bütün Gacalların konuştuğu dil Türkçedir.

Ancak esasen Ortodoks-Hristiyan olan Çıtaklarla ilgili olan bazı Gacallar, Rumcayı andıran lehçeler konuşurlar. 

Gacallar Trakyanın tüm bölgelerinde yaşamaktadırlar.

Gacallar'ın, çoğunlukla Balkanlar'da yaşadığı ve özellikle Bulgaristan  ve Türkiye'de çoğunlukla Trakya bölgesinde yaşadıkları belirtilmektedir.

Örneğin, eski adıyla Keşirlik olan ve bir sınır ilçesi konumunda bulunan Kofçaz  halkı kendilerini Gacal olarak tanımlamaktadır.

Türkiye Trakyasında bulunan şehirlerimizin tümünde Gacal yaşamaktadır.

Zamanında Çıtaklarla birilkte yaşayan bu Hristian Türkler, Çıtaklar’ın Yozgat ve Kayseri yöresine göçmesinin ardından, Trakya’ya gelmişlerdir. 

Nüfuslarının toplamda 14.000 civarında olduğu iddia edilmektedir.

Rus bilgini Moşkov gibi kimi tarihçiler, Gacalların Peçenek Türklerinin soyundan geldiklerini ileri sürerler.

Şkorpil gibi bilginlerse, İsperihHan'ın yönetiminde ilk Tuna Bulgar Devletini kuran Türklerin torunları olduklarını sanırlar.

Türklerin fiziksel tipi, özellikle kentlerde, pek belli olmaz.Ancak, Gacal denilen Deliorman Türkleriyle Kırcaali yöresi Türkleri, başka kavimlerle pek karışmış değildir.

Bayramlarda ve özel günlerde pişirdikleri ‘Rakumer’ adlı sebzeli ve etli pilav, kıtır hamurlu ‘Tavşan Kulağı’ tatlısı; onların gerek Orta Asya, gerekse Grek kültürü ile harmanlandığını ortaya koymaktadır. 

AdminAdmin