Sivas
Giriş Tarihi : 17-05-2023 19:01

Geri Dönüşüm Yeniden Oluşum Projesi

Geri dönüşüm bilincini topluma yaymanın en önemli unsurlarından biri eğitimdir.

Geri Dönüşüm Yeniden Oluşum Projesi

Kaynakların sınırlı, ihtiyaçlarımızın ise sınırsız olduğu günümüz dünyasında doğal kaynaklar hızla tükenmektedir. Son yüzyılda dünya nüfusunun artması, tüketim alışkanlıklarının değişmesi, meydana gelen savaş ve afetler doğal kaynak ihtiyaçlarının karşılanması sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bu sorunları gidermek adına “GERİ DÖNÜŞÜM YENİDEN OLUŞUM” adını verdiğimiz proje ile kamuoyunun dikkatini bu soruna çekerek kulanım dışı kalan atıkların çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra ikincil hammadde olarak tekrar imal edilmesi amaçlanmaktadır.

Geri dönüşüm bilincini topluma yaymanın en önemli unsurlarından biri eğitimdir. Son dönemlerde ülkemizde ve tüm dünya ülkelerindeki eğitim programlarında geri dönüşüme önem verilmeye başlanmıştır. Geri dönüşümün dünyanın geleceğine sunacağı katkılar çevre duyarlılığı başlığı altında bu programlarda yer bulmuştur. Özellikle kâğıt, plastik şişe ve kavanoz gibi kolaylıkla dönüştürülebilecek maddeler, okullarda hayata geçirilen geri dönüşüm fikirlerinin ilham kaynaklarından en önemlisidir.

Doğal kaynakların azalması, değerlendirilebilir atıkları geri dönüştürmek sureti ile kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Orman, su, petrol vb. doğal kaynaklarımız bir takım üretim süreçlerinden geçtikten sonra cam, metal, plastik, kâğıt haline gelmektedir. İşlenmiş malzeme olarak piyasaya sürülen bu maddeler atık halini aldıktan sonra aşağıda belirtilen hiyerarşik aşamalardan geçerek türlerine göre ayrıştırılıp geri dönüşüm sanayisinde ikincil hammadde olarak üretim aşamalarında kullanılmaktadır.

1.Kaynakta Toplanma:

Değerlendirilebilir, nitelikli atıklar kaynakta çöple karışmadan ve kirlenmesine izin verilmeden ayrıştırarak toplanması aşamasıdır. Bu aşamada atıklar diğer çöplere karışmadan ayrı ayrı toplanarak ayıklanmasına gerek kalmadan kirlenmesi engellenecek böylece hem zamandan hem emekten hem de en değerli kaynağımız sudan tasarruf sağlanacaktır.

2.Sınıflama:

Kaynağında ayrı toplanan atıklar cam, metal plastik ve kâğıt bazında sınıflara ayrılacak böylece atıkların ayrı ayrı geri dönüşüm tesislerine ulaştırılması kolaylaşacaktır. Kaynağında sınıflara ayrılması zaman, nakliye ve işçilikten tasarruf yapılmasını sağlayacaktır.

3.Değerlendirme:

 Kullanılmış malzemelerin ekonomiye geri dönüşüm aşamasıdır. Bu aşamada atıklar kimyasal ve fiziksel değişime uğrayarak yeni bir malzeme olarak kullanıma kazandırılacaktır.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Şehit Ahmet EYCE MTAL olarak ‘’Recycling New Creation’’ adlı e-twinning projesine kurucu olarak katılım sağlamıştır. Projemiz 1 Yunan 10 Türk olmak üzere 11 ortaktan oluşmaktadır. Her bir okul, en az 5 öğrenci ile katılım sağlamaktadır. Projemiz, Proje  Kurucusu Ayla ÇAKIR ve Proje Üyesi Okul Müdürü Aytekin YILDIRIM önderliğinde 10 öğrenci ile yürütülmektedir. “Recycling New Creation’’ adlı projemiz ile amacımız geri dönüşüm üzerine farkındalık oluşturmaktır.  Bu kapsamda geri dönüşümle ilgili pek çok etkinlik düzenlenmiştir. Bunlardan bir kaçını şöyle sıralayabiliriz:

Okul bahçemizde "I Love Animals" etkinliği gerçekleştirilerek geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kuş yuvaları öğrencilerimiz tarafından yuva arayan kuşlar için bahçede uygun alanlara yerleştirildi.

Kahoot yarışmaları düzenlendi.

“9 Mayıs E Twinning Günü” okulumuzda şölen havasında coşkuyla kutlandı.

Projemizin final etkinliği olarak da "Geri Dönüşüm Defilesi" düzenlendi. Öğrencilerimiz tamamen geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları ürünleri defilede sergilediler.

Karma takımlardan oluşan grupların yaptığı karikatür çalışmaları sergilendi.

Logo ve afiş çalışmaları Web2.0 araçları kullanılarak hazırlanmıştır.

Projemiz sayesinde doğal kaynak olarak ifade ettiğimiz hazırda var olanı tüketmek yerine elimizde bulunan dönüştürülebilir atıkları kullanarak sınırlı olan doğal kaynakların kullanımında tasarruf sağlanacaktır.  Atık oranlarında azalmaya bağlı olarak taşıma ve depolama aşamasında enerji tasarrufunu sağlanacak, ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal ettiği hurda malzemeye ödenen döviz miktarını düşürülerek, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlanacaktır.

Hazırladığımız proje ile atıklar kaynağında ayrıştırılarak atık çöp miktarı azaltılacak ve demir, çelik, bakır, kurşun, kâğıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik vb. atık maddeler alınan tedbirler ile geri dönüşüme kazandırılacaktır. Yapılan bu çalışmalar geri dönüşüm sektörüne olan ilgiyi her geçen gün arttıracak böylece yeni tesislerin kurulması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması sonucunda ekonomiye katma değer sağlanacaktır.

Katı atık miktarının ve hacminin azaltılması sonucu çevre kirliliği engellenecek, böylece bizden sonraki nesillere kullanabilecekleri doğal kaynaklar miras olarak bırakılabilecektir. Gelecek nesiller bu kaynaklardan daha fazla yararlanma olanağı elde edecek ve bu sayede onlara daha yaşanılabilir bir dünya bırakılabilecektir.

AdminAdmin