Gündem
Giriş Tarihi : 27-10-2021 11:42

İktidarın 2022 planları Resmi Gazete'de yayımlandı

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Özelleştirmelerin hız kazanarak devam etmesini öngören program, birçok alanda yeni düzenlemeyi içeriyor.

İktidarın 2022 planları Resmi Gazete'de yayımlandı

İktidarın gelecek yılki “yol haritası” olan yıllık program yayımlandı. Programa göre, liman ve santralların özelleştirilmesi sürecek. Toplam 20 milyon metrekarelik Hazine taşınmazı “yatırımcılara” arz edilecek. 21 kamu-özel işbirliği (KÖİ) projesinin yapımı devam edecek. Kıyıların turizme açılması için çalışma yapılacak. Demiryollarında “özelleştirme” teşvik edilecek. Yerel seçimlerde büyükşehirleri kaybeden AKP, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin çakışan yetkilerini yeniden düzenleme kararı da aldı. Programda, “yastık altındaki” tasarrufları çekebilmek için “konut hesabı” sisteminin cazip hale getirilmesinden Afrika’da yatırım yolları aranmasına, faizsiz finans sisteminin geliştirilmesinden Antartika’da üs kurulmasına kadar birçok düzenleme yer alıyor. 

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan “2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” yayımlandı. Programa göre iktidarın gelecek yılki hedeflerinden bazıları şöyle:

 

 • Yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesi için özel teşvikler sürdürülecek ve yeni teşvikler tasarlanacak. “Konut Hesabı” sistemi revize edilerek daha cazip hale getirilecek. 
 • Afrika ülkeleriyle diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler güçlendirilecek. 
 • Dijital Merkez Bankası parası uygulamaya konulacak. 
 • KİT’lerdeki personel sayısı artırılmayacak. 
 • Özelleştirme kapsamında bulunan kamu sosyal tesislerinden hukuki durumu uygun olanlar özelleştirilecek. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirmesi tamamlanacak. Taşucu Limanı ve geri sahasının yanı sıra altı HES özelleştirilecek. 
 • Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın özsermayesi 10 milyar TL artırılacak. Banka yurtdışından 750 milyon dolar kaynak temin edecek. 
 • Yatırımcılara arz edilmek üzere ilana çıkarılacak 20 milyon metrekare Hazine taşınmazı için çalışma yapılacak. 
 • 2023’te milli yüksek hızlı trenin prototipi tamamlanacak. 
 • Golf turizmine açılmak üzere Side turizm bölgesindeki kamu taşınmazlarının tasarruf haklarının bakanlığa devri tamamlanacak.
 • Yenikapı Kruvaziyer Limanı için yürütülen imar planı, ÇED ve fizibilite raporları tamamlanacak. 
 • Kıyıların turizm sektörünün talepleri ile entegre şekilde koruma-kullanma dengesi dikkate alınarak bütünleşik yönetimi ve planlaması yapılacak. Bu kapsamda Zonguldak-Bartın-Kastamonu Bütünleşik Kıyı Alanları Planı çalışması yürütülecek. 
 • Şimdiye kadar 257 kamu-özel işbirliği (KÖİ) projesi için uygulama sözleşmesi imzalandı. Projelerin toplam yatırım büyüklüğü 85.6 milyar dolara ulaştı. Bu tutar içinde ulaştırma sektörü 50.4 milyar dolar ile ilk sırada. Bunu 19.8 milyar dolar ile enerji, 11.6 milyar dolar ile sağlık sektörü izliyor. Mevcutta 236 proje işletmeye alındı. 21 projenin yapımı devam ediyor. 
 • Kutup araştırmalarına yönelik kapasite geliştirilecek ve Antarktika’da üs için hazırlık çalışmaları tamamlanacak. Milli Uzay Programı hazırlanarak uygulamaya konulacak.

YENİ NÜKLEER SANTRALLER

 • Akkuyu’nun ilk ünitesi 2023’te tamamlanacak ve elektrik üretimine başlanacak. Akkuyu’ya ek olarak iki nükleer santralın daha kurulumuna yönelik çalışmalar sürecek. 
 • KKTC’nin deniz ruhsat sahaları dahil olmak üzere, denizlerde petrol ve gaz sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak. 2023 sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısı 26’ya çıkarılacak. 
 • Karadeniz’de keşfedilen Sakarya doğalgaz sahasında üretime yönelik yatırım çalışmaları yürütülecek. 
 • Özel demiryolu işletmeciliği teşvik edilecek. Demiryollarında serbestleştirme için mevzuat tamamlanacak.
 • 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi için yer seçimi, projelendirme, ihale ve yapım çalışmaları devam edecek. 
 • Belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik hazırlanacak.
AdminAdmin