Gündem
Giriş Tarihi : 26-08-2021 22:04

Halİt Basık’ın Köşe yazısını verilen hapis cezasına AYM ‘hak ihlali’ dedi

Anayasa Mahkemesi yaptığı haber nedeniyle hakaret suçundan hapis cezasına çarptırılan Hatay Onuncu Köy gazetesi İmtiyaz Sahibi Halit Basık’ın ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Halİt Basık’ın Köşe yazısını verilen hapis cezasına AYM ‘hak ihlali’ dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), yaptığı haberler nedeniyle “hakaret” suçundan 2 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Halit Basık’ın başvurusunda, “ifade ve basın özgürlüğünün” ihlal edildiğine hükmetti ve kendisine 13 bin 500 lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Hatay’da yerel Onuncu Köy gazetesinin sahibi olan Basık 2013’te, bir avukat hakkında çeşitli iddialarda bulunarak, 2 ayrı haber kaleme aldı.
Bunun üzerine avukat, gazeteci hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargılama sonucu, Hatay 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 ayrı yazıda geçen ifadeler nedeniyle gazeteciye “hakaret” suçundan hapis cezası verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 18. Ceza Dairesi, kararı onadı. Gazeteci, hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, gazeteci Basık’ın, “ifade ve basın özgürlüğünün” ihlal edildiğine hükmetti ve 13 bin 500 lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı
Başvuruyu, Anayasa’nın 26 ve 28’inci maddelerinde düzenlenen ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendiren Anayasa Mahkemesi, herkesin düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin bulunduğuna işaret etti.

Temel hak ve hürriyetlerin, yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlandırılabileceği vurgulanan kararda, bu sınırlandırmaların, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı kaydedildi.

Olayda, başvurucunun cezalandırılmasına konu edilen ifadelerin, ilk derece mahkemesi tarafından olgusal isnat olarak nitelendirildiği, gazetecinin iddialarının hangi sebeplerle hakaret suçunu oluşturduğuna dair değerlendirme yapılmadan hüküm verildiği anlatıldı.
Kararda, şu tespitler yapıldı:

“Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmeye, hatta yönlendirmeye çalışmaları, demokratik bir toplumda kaçınılmazdır. Rahatsız edici de olsa yapılan bilgilendirme ve eleştirilerin cezalandırılması caydırıcı etki doğurarak, toplumdaki ve kamuoyundaki farklı seslerin susturulmasına yol açabilir. Cezalandırılma korkusu, çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine engel olabilir.

İlk derece mahkemesinin, başvurucu aleyhine davayı kabul etmesini haklı göstermek için sunduğu gerekçeler, uygun ve yeterli kabul edilmemiş, başvurucunun Anayasa’nın 26. ve 28. maddeleri kapsamındaki ifade ve basın özgürlüğü haklarına uygulanan sınırlamaların toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği kanaatine ulaşılmıştır.

İŞTE O AYM KARARI:

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/12037

AdminAdmin