Gündem
Giriş Tarihi : 18-11-2020 11:09

Anayasa Mahkemesi'nden kritik iptal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yapı Denetimi Hakkında Kanun’la ilgili kritik bir iptal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi'nden kritik iptal kararı

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre İzmir'de meydana gelen depremin ardından gözler yapı denetimlerine çevrilirken, Anayasa Mahkemesi (AYM), Yapı Denetimi Hakkında Kanun’la ilgili kritik bir iptal kararı verdi.

AYM, kanunun 'idari müeyyideler ve teminatı' düzenleyen 8. maddesinin dördüncü fıkrasındaki “İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir” cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

CEZALARA DENETİM YOLU 

AYM iptalle bu kanun kapsamında kesilen, yüksek meblağları bulan cezalara üst derece yargıda denetim yolunu açtı. İptal kararı ışığında idare mahkemelerinin ret kararlarına karşı istinafa gidilebileceği belirtildi.

1 Ekim’de oy birliği ile verilen iptal kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. AYM kararında, düzenlemenin 'hükmün denetlenmesini talep etme hakkına yönelik orantısız sınırlama getirdiği' vurgulandı.

AYM’nin iptal kararı ışığında üst yargı merciine başvuru ile ilgili yeni düzenleme yapılması gerektiği bildirildi. Bu düzenleme yapılana kadar kesilen yüksek miktarlı para cezaları yönünden AYM’nin iptal kararına dayanılarak istinaf yoluna gidilebileceği de öğrenildi. 

AdminAdmin