Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝ AMELÝYATHANESÝNDE CORONA VÝRÜS SKANDALI!

SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝ AMELÝYATHANESÝNDE CORONA VÝRÜS SKANDALI!

  Bu haber 29 Haziran 2020, Pazartesi 01:05:29 eklenmitir.
SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝ AMELÝYATHANESÝNDE CORONA VÝRÜS SKANDALI! Edinilen bilgilere göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde 1 doktor 3 saðlýk teknikerinin toplam 4 hastane çalýþanýn Covid 19 hastalýðýna yakalandýklarý ve testlerinin pozitif çýktýðý þuanda pandemi hastanesi olan Sivas Numune hastanesinde tedavi altýna alýndýklarý öðrenildi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Edinilen bilgilere göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde 1 doktor 3 saðlýk teknikerinin toplam 4 hastane çalýþanýn Covid 19 hastalýðýna yakalandýklarý ve testlerinin pozitif çýktýðý þuanda pandemi hastanesi olan Sivas Numune hastanesinde tedavi altýna alýndýklarý  öðrenildi.

Covid 19 hastalýðýna yakalanan isimleri gazetemiz tarafýndan saklý tutulan 1 hastane çalýþanýnýn 27 Haziran’da 16-08 çalýþýrken gece 1 de evine yollandýðý, diðer çalýþan 28 Haziranda 08-16 çalýþýrken hastanenin önünden ambulans tarafýndan alýndýðý ve 3. çalýþanýn ise 28 Haziran 16-08 çalýþýrken Covid 19 testinin pozitif olduðu gerekçesi ile hastanenin önünden ambulans ile numune hastanesine götürüldükleri öðrenildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ortopedi Servisinde kýdemli asistan doktor olan ve Covid 19 hastalýðýna yakalanan tedavi altýna alýnan 4. kiþinin ise bu süreçte hastalýða yakalanan ilk kiþi olduðu bilgisine ulaþýlýrken, Üniversite hastanesi ameliyathanesinin ve  ilgili birimlerin þuana kadar karantinaya alýnmamasý ve hala ameliyat almaya devam ettikleri yönünde bilgilerin ulaþmasýna anlam verilemiyor.

Görülüyor ki, Üniversite hastanesi yönetiminin anýnda kriz masasý bile oluþturamaz halde!.  

Basiretsiz yöneticilerin, krize anýnda müdahale etmemeleri normal karþýlanýrken, hastane çalýþanlarýnýn birer birer hastalýða yakalanmalarý, bir anlamda dökülmeleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve hastanesinin ne kadar liyakatsiz, basiretsiz yöneticiler tarafýndan yönetildiðinin göstergesidir yorumlarý yapýlmaya devam ediyor.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Kerem
Yayýnla
Hastane kapatýlsýn demek ilkokul seviyesinde yapýlan bir yorumdur bu süreçte hasta sirkülasyonunun olduðu bir yerde covid olmasý gayet normal... baþbakanlar covid olmuþ rektör niye görevden alýnsýn
Erol
Kötülemekle olmaz.
Yorumlarý okudum herkes acýyan yerinden dem vurmuþ. Hepimiz Türk hepimiz dürüst hepimiz inancliyiz fakat herkes kendi çýkarý için herkese kuyu kazar oldu. Yorum yazan arkadaþlar topraðýn üstünde yazdiginin altýnda hesabýný verirsin.
Adalet
Adalet
Hastane sýkýntýlý adamý olan at kosturuyor adamý olmayan napsýn sürünüyor yalaka olmak lazým sekreterlerden sorumlularda degismeli hastane yonetimi bu kisileri deðiþmeli adaletsizlik diz boyu iðrenç þeyler kimin eli kimin cebinde belli degil
Ahmet
Aptalca
Okuduðum yorumlar da yok rektör alýnsýn yok hastane kapatýlsýn yok yýkýlsýn. Siz ne kadar Çamurcu kisilersiniz. Ýngiltere baþbakaný bile covid 19 oldu. Sizin yazdikalriniza bakýn. Biraz mantýklý olun lütfen.
hatice
Üniversite liyakatsiz kiþilerden tezelden kurtulmalýdýr
Ulusal bir Pandemi mücadelesinde gerekli tedbiri alamayan ve þehir için çok hayati bir soruna sebep olan Liyakatsiz kiþilerden tezelden kurtulmalýdýr Hastane ve Üniversite.
OSMAN
.
Abi, kardeþ, dayý, amca, yeðen, bizim oðlan, okuldan arkadaþ, cemaatten dost, cemiyette tanýdýk, partili, bizim sendikalý krýterleri ile kurumsal olmaktan çýkarýlan koskoca bir üçüncü basamak hastane, yönetimsel problemler yüzünden her türlü problemde acziyet yaþýyor.
Vali Salih Ayhan acil kurulu toplamalý
Çok acil derhal hemen
Valiye böyle bir üniversite yönetimi ile çalýþmak hiç yakýþmýyor. belediye baþkaný da güzel iþler yapýyor ama rektörün durumu ortada hiç yakýþmýyor Vali Sivasta Cumhurbaþkanýnýn yetkisine sahip deðil mi alýn alýn Çok acil derhal hemen.
Yetki Valide deðil mi?
El at Vali bey
Saðlýk bakanlýðý ildeki tüm yetkiyi Valiye vermedi mi? Verdi. Üniversite hastanesine el koy kapat Vali bey bu senin inisiyatifinde. Köy, apartman karantinaya alýnýyor ise emrinizle halk saðlýðý adýna kapatacaksýnýz.
iyi tamamda bu ne ayak?
Tv tv gezen ünlü pandemi kurulu üyesi nerede?
Tv tv gezen çaka satan ünlü pandemi kurulu üyesi nerede? Bu da rektör adayý deðil mi? Sen dekan deðilmisin kardeþim bu iþte çetin olamayan zor rektör olur ha kaðýt üzerinde olursun kul gibi
ne ayak bunlar
sizden bir dok olmaz
Baþhekim yardýmcýsý zekeriyanýn ve ayný zamanda rektör adayý olan hayatinin bölümü deðil mi bu ortopedi senmi rektör olacaksýn hayatý? susmuþ izliyorsun!
REKTÖR DERHAL ALINMALI
Korona yayýlmýþ üniversite DÝKKAT
ÜNÝVERSÝTE HASTANESÝ KARANTÝNAYA ALINMALI SAÐLIK MÜDÜRÜNÜ, SAÐLIK BAKANINI GÖREVE DAVET EDÝYORUM.
46 yýllýk üniversitenin durumu
Basiretsiz rektör ve yönetimi
Bu rektörü ve yöneticilerini niye Cumhurbaþkanýmýz görmüyor? Bunlar þimdiye kadar niye görevden alýnmadý? Daha ne kadar izleyeceðiz bu yaþananlarý?


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.