Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
CUMHURBAÞKANI GÖRSÜN, SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ 4 YIL GERÝDEN YÖNETÝLDÝÐÝNÝ RESMEN KABUL ETTÝ!

CUMHURBAÞKANI GÖRSÜN, SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ 4 YIL GERÝDEN YÖNETÝLDÝÐÝNÝ RESMEN KABUL ETTÝ!

  Bu haber 02 MAYIS 2020, Cumartesi 04:38:32 eklenmitir.
CUMHURBAÞKANI GÖRSÜN, SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ 4 YIL GERÝDEN YÖNETÝLDÝÐÝNÝ RESMEN KABUL ETTÝ! 1 Mayýs 2020 tarihinde “REKTÖR PROF.DR. ALÝM YILDIZ MÝDE BULANDIRMAYA DEVAM EDÝYOR!” baþlýklý haberimizde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 30 Nisan tarihinde açýklanan Öðretim Görevliði ve Araþtýrma Görevliði alýmý için Ön deðerlendirme sonuç listesindeki tüm isimler yýldýzlanarak yani gizlenerek ilan edildiðini duyurmuþtuk.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

1 Mayýs 2020 tarihinde “REKTÖR PROF.DR. ALÝM YILDIZ MÝDE BULANDIRMAYA DEVAM EDÝYOR!” baþlýklý haberimizde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 30 Nisan tarihinde açýklanan Öðretim Görevliði ve Araþtýrma Görevliði alýmý için Ön deðerlendirme sonuç listesindeki tüm isimler yýldýzlanarak yani gizlenerek ilan edildiðini duyurmuþtuk.


Büyük ses getiren haberimiz sonrasý, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetimi alelacele bu ön deðerlendirme duyurusunun altýna  "6698 Sayýlý Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu gereði kiþisel veriler yýldýzlanarak ilan edilmiþtir" ifadesi düþtüðü görülmüþtür.


Rektör Prof.Dr. Alim Yýldýz yönetimindeki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Devleti, Hukuku, þeffaflýðý yok sayan birçok uygulama ile tarihe geçtiði vurgulanýrken, 4 yýldýr uygulanmayan bu son bahanesi de bardaðý taþýran son damla oldu.

2016 yýlýnda çýkan 6698 sayýlý Kanunu bahane göstererek uygulama ile gülünç duruma düþen üniversite yönetimi Sivas’ý, yurt genelinde yaþayan Sivaslýlarý, siyasi iktidarý ve özellikle Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ý mutlaka yeni arayýþlara, düþüncelere sürüklemeye devam ediyordur!

Ayrýca kamuoyunun diline düþen, alay konusu olan Rektör ve yönetimi, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 4 yýl geriden yönetildiðini bir anlamda resmen kabul etmiþ oldu bu onun somut belgesidir Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan görsün” denildi. 

ÝÞTE O KANUN:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-8.pdfETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Mehmet Akif
Bu kadro seçilmesin
Bu 4 yýl içinde üniversitede iþin ehli olmayan bir çok kiþiye görev verilmiþ onlarda görevlerini layýký ile yerine getirmemiþtir.Kardeþine ,yeðenine vs. kadro vermiþlerdir.Bunlar araþtýrýlmalýdýr.Makam ve mevkilerini kullanarak her þeyi kendi kafalarýnca yöneten bu yönetim umarým gider. Kimsenin ahý kimse de kalmaz .Hepsi bunu bilen o yönde yetiþmiþ kadronun bu kadar adaletsiz olmalarý gerçekten çok þaþýrtýcý.Bunlarý bizzat gözümle gördüm yaþadým umarým bu gidiþata dur denir.
türk oðlu türk
hastane
annemi c.ü hastanesi taksi ile acile götürdüm yüreyerek girdi kendisi hiç bir sýkýntýsý da yoktu sýrt aðrýsý ile götürdüm ekg çektiler kalp krizi geçiriyor dendi tamam dedik ilaç vereceðiz dediler çok güçlü kan sulandýrýcý kaðýda da imza attýrdýlar attýk imzayý ilacý verdiler 10 dakika sonra hayatýný kaybetti dediler bu kadar basitmi ölüm anlamadým kalp krizi geçiren birisi baþkadý ile konuþurmu yürüyebilirmi
Ý.h.t.d
Sivas
Sivas unuversite hastanesi hemotoloji bolumu ordaki hastara moral vermek yere resmen azar yeniyo bu virusu bahane edip doktorlar hasta geliyo diye onune geleni azarliyo rezalet ve hic ilgi yo
Ya Ahiret olmasa
UTANMAZSAN DÝLEDÝÐÝNÝ YAP
UTAMMAZSAN DÝLEDÝÐÝNÝ YAP hadisini yanlis anlamis olmalýlar. açýkogretim fakultesi diplomali Alper Duran in anlamamýþ olmasý belki belki anlaþýlabilirde.ilahiyatçý rektor Alim Yýldýz ve yardýmcýsý nasýl anlamaz pes dogrusu.Allah a havale ediyoruz.Zalimler için yaþasýn CEHENNEM .
YILDIZLI ALÝM
Aymazlýk
Isim soyisim nezamandan beri kiþisel veri oldu. Tc kimlik numarasini aciklamasini isteyen yok.o halde universitedeki hocalarin isimlerinide gizlesinler. Milleti aptal yerine koyuyorlar. Aptal kim. Hýrsýz kim.haksýz kim.hukuksuz kim herkes biliyor.
Nereden alýyorlar bu eskiyaligi
Ýlginç
Cumhurbaþkanýna onca þikayet gitmiyor mu? Ýnsanýn gözünün ýþýðý olsa gerekeni yapar alýr bu rektörü ve yönetimini görevden
Yeni bir uygulama baþlatmýþ
Çýðýrýndan çýkmýþlar bir gün rektör ettiðini bulur
Ýlk defa böyle on deðerlendirme sonucuna rastladým Allah belalarýný versin. Umarým müracaat edenler þikayet eder Yök olacak kuruma
.
.
Ýki yýllýk bölüm mezunuyken akrabasý Zafer Yýldýz'a Ýþletme bölümünden yüksek lisans ve doktora yollarýný açýp Eðitim Fakültesine Öðretim Üyesi yapan Rektör Alim Yýldýz bu defa yine defalarca yaptýðý gibi haksýz bir uygulamaya ve bir ilke daha imza attý.
ÖMER
DOÐAN
Onu oraya kim atadý kimi kime þikayet ediyorsunuz baþtaki neyki bu ne olsun
.
.
TC kimlik numarasýný zaten vermiyorlardý. Adýný ise açýk bir þekilde yazmalarý gerek. Yangýndan mal kaçýrýyorlar. Þark kurnazlýðý. Nasýl bir cemiyet mikropluðu ya.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.