Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri
Giriş Tarihi : 16-07-2015 01:13

İKİ ÜNİVERSİTE DAHA; “ORTA ÖĞRETİM 12. SINIF SEVİYESİNE UYGUN” DEDİ

Müslüman Milletler ve Müslüman Türk Milleti mensupları adına kayıtlı Orta öğretimde bir tane Matematik formülü bulunmamasından dolayı Bilim Çevrelerince Asrın Davası olarak nitelenen dava DANIŞTAY’DA devam ederken başta Boğaziçi ve Cumhuriyet Üniversiteleri olmak üzere iki Üniversite daha “Orta öğretim 12. Sınıf seviyesine uygun” dedi.

İKİ ÜNİVERSİTE DAHA; “ORTA ÖĞRETİM 12. SINIF SEVİYESİNE UYGUN” DEDİ

Müslüman Milletler ve Müslüman Türk Milleti mensupları adına kayıtlı Orta öğretimde bir tane Matematik formülü bulunmamasından dolayı Bilim Çevrelerince Asrın Davası olarak nitelenen dava DANIŞTAY’DA devam ederken başta Boğaziçi ve Cumhuriyet Üniversiteleri olmak üzere iki Üniversite daha “Orta öğretim 12. Sınıf seviyesine uygun” dedi.

e-Haber Ajansı (e–ha) olarak bu hususta görüşlerine başvurulan Samsunlu Bilim Adamı ve Matematikçi Kerim SARILAR; "Bu gün Müslüman Milletler ve Müslüman Türk Milleti mensupları adına kayıtlı Orta öğretimde okutulan bir tane Matematik formülü bulunmadığı doğrudur. Ancak bu kısır döngü ilmi keşfime ait Boğaziçi ve Cumhuriyet Üniversitelerinin de katılımı ile Sekiz (8) ayrı Üniversitenin; “Orta öğretim 12. Sınıf seviyesine uygun olduğuna dair ayrı ayrı onayları ile” çökmüş ve son bulmuştur. Ancak Milli Eğitim Bakanlığının İdari bir yazı ile “Seviye Üstü” Lisans seviyesinde diyerek bu kısır döngüyü devam ettirmeye çalışmasını bir haksızlık olarak görüyorum. Milli Eğitim Bakanlığının bu ağır vebalin altına girmesinin nedenini anlamakta güçlük çekiyorum. Müslüman kardeşlerimi davayı kazanabilmem için bu mübarek kadir gecesinde dua etmeye çağırıyorum.” dedi.

Yüce Allah'ın kendisine ihsan ettiği İlmi keşfinin Türk Dilinin Bilim Dili olmasına katkı sağlayacağına dair Türk Dil Kurumunun olumlu görüşü olduğunu açıklayan Samsunlu İlmi Keşif Sahibi Kerim Sarılar;”Ayrıca bilimin diğer dallarını da olumlu yönde etkileyeceğine dair “akademik kurul kararı” ve “Akademik görüşlerin” bulunduğunu açıkladı.

İdari Yargılama Usulü Kanunun 21. Maddesi gereği Boğaziçi ve Cumhuriyet Üniversiteleri tarafından verilen akademik bilimsel görüşleri EK BELGE ve DELİL olarak Danıştay 8. Dairesine sunduğunu açıklayan Sarılar; “Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta öğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümünün akademik bilimsel görüşünde; Kerim Sarılar tarafından incelenmek üzere tarafımıza gönderilen; “ Yatay ve Dikey Elips 1 ve ait olduğu asal çember arasında “Yükseklik oranının alan oranına eşitliği” ile “Yatay ve Dikey Elips 2 ve ait olduğu asal çember arasında; “Yay oranı = Yükseklik oranı = Alan oranı eşitliğinde” Yatay ve Dikey Elips 2’nin Çevre uzunluğunun tam olarak veren matematiksel ifadeler” başlıklı çalışmalar ele alınmış, ilgili çalışmaların orta öğretim matematik dersinde analitik geometri konuları bağlamında koniklerin incelenmesinde kullanılabileceği görüşüne varıldığı” açıklanmıştır. Yine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nün akademik görüş yazısında;

Kerim SARILAR, Bil – Kod: 244e ait “Yatay ve Dikey Elips 2 nin Çevre Uzunluğunun Tam olarak Bulunması” ile ilgili formül bölümleri geometri anabilim dalınca detaylı olarak incelendiği;“Yay oranı = Yükseklik oranı = Alan oranı” eşitliğinde Yatay ve Dikey Elips 2’nin Çevre uzunluğunu veren formül doğrudur. Verilen formül bazı trigonometrik bağıntıları, Üçgenlerde benzerlik konusunu, Üçgenlerde yükseklik hesaplamalarını, daire dilimleri, Çemberin yay uzunluğu ve elipsin yay uzunluğunun hesaplanması gibi konuları temel düzeyde içermektedir. Bu çalışma için gerekli olan temel geometrik bilgiler 9, 10 ve 11 sınıf matematik dersi müfredatlarında bulunduğu için öğrenciler bu çalışma için gerekli alt yapıya sahiptir. Bu sebeplerden dolayı ve çalışmada daha önce karmaşık olarak verilen kısımlar çıkartılıp daha sade bir hale getirildiği için çalışmanın 12. Sınıf düzeyinde okutulabileceği görüşünde olduğu açıklanmıştır” dedi.

Üniversitelerin ilgili Bölümlerince YÖK Kanunun 3. Madde d şıkkında yer alan bilimsel özerkliği dahilinde ve YÖK Kanunun 37. Maddesi gereği ve yine fikri mülkiyet kanunu esas alınarak; “ORTA ÖĞRETİM 12. SINIF SEVİYESİNE UYGUN OLDUĞUNUN ” GÖRÜŞ BİRLİĞİ İÇİNDE TESPİTİNİ YAPAN SEKİZ (8) AYRI ÜNİVERSİTEMİZİN İSİMLERİNİ DE SAMSUNLU BİLİM ADAMI KERİM SARILAR ŞÖYLE AÇIKLADI;

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Orta öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalı Başkanlığı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitim Bölümü Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı,. , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen Matematik Alanları Eğitim Bölüm Başkanlığı Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanlığı.

(e-ha)

AdminAdmin