Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
Salgýn geri dönülemeyecek alýþveriþ alýþkanlýklarýna neden oldu

Salgýn geri dönülemeyecek alýþveriþ alýþkanlýklarýna neden oldu

  Bu haber 28 Subat 2021, Pazar 13:40:30 eklenmitir.
Salgýn geri dönülemeyecek alýþveriþ alýþkanlýklarýna neden oldu Dünyayý etkisi altýna alan koronavirüs salgýný ile birlikte firmalarýn ve tüketicilerin alýþkanlýklarý deðiþti. Mobil maðazalar piyasada etkisini artýrýrken alýþveriþte randevu ve rezervasyon uygulamalarý da dikkat çekti.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Dünyayý etkisi altýna alan koronavirüs salgýný ile birlikte firmalarýn ve tüketicilerin alýþkanlýklarý deðiþti. Mobil maðazalar piyasada etkisini artýrýrken alýþveriþte randevu ve rezervasyon uygulamalarý da dikkat çekti.

Aþýlama ve artýþ hýzýný azaltan küresel Covid-19 salgýný umut verse de bu yýl perakende sektörünü zor günler bekliyor.

Araþtýrmalara göre genel perakendede satýþlarýn düþtüðü, elektronik ticaretin ise yükseliþe geçtiði bu dönemde þirketlerin yenilenmesi de kaçýnýlmaz.

“Alýþveriþ alýþkanlýklarý geri dönülemeyecek þekilde deðiþecek” diyen REM People Üst Yöneticisi Bülent Peker, bu kapsamda yeni trendlerle ilgili þu vurgularý yaptý:

Yenilik: Yeni normalde müþteriler maðazaya daha fazla döndüklerinde hem ürünlerle hem de insanlarla temasý en aza indirmeye çalýþacak. Bu dönemde raflarýnda yenilik yapan ve riski azaltan maðazalar kazançlý çýkacak.

Rafta çok ürün: Markalar maðazalarda en çok satýþ yapan ürünler yerine daha fazla ürünle tüm yelpazesini göstermeye çalýþacak.

Mobil maðaza: Bazý perakende markalarý, salgýn döneminde ürünlerini tam olmak istediði yere götürmek için yenilikçi çözümler buluyor. Bu yýl “pop-up” maðazalar ve hatta ürün kamyonlarýyla açýk alanda ürün deneyimi yaþatmalarý bekleniyor.
Özel günler: Geçen yýl sektörü yýlbaþý, “Kara Cuma”, “Sevgililer Günü” ve farklý özel günler sürükledi ve satýþlarý artýrdý. 2021 daha çok özel gün ve kampanyanýn görüleceði yýl olabilir.

Maðaza deneyimi: Fiziksel perakendenin büyük yara aldýðý 2020 yýlýndan sonra yeni yýl aþý umuduyla baþladý. Daha iyimser olmak için daha fazla sebebin olduðu 2021’de tüketicileri maðazaya deneyimleme çekecek. Maðazaya geri dönme konusunda isteksiz olan müþteriler online ticaretle satýn alýp maðazada deneyerek teslim alacak.

Randevu: Maðazalarda tüketicileri daha rahat hissettirecek çalýþmalar bekleniyor. Randevu ve rezervasyonla maðazaya gelen müþteriler kendilerini daha fazla güvende hissediyor. Satýþ personeliyle görüntülü görüþme de müþterilerin daha çok karþýlaþacaðý bir yol olacak.

CEO TANIMI YENÝLENÝYOR

KPMG’nin periyodik Küresel CEO Araþtýrmasý’nýn “Covid-19 Özel Versiyonu”na göre Covid-19 iþ dünyasýný yöneten üst yöneticilerin (CEO) “liderlik” anlayýþýný yeniden yapýlandýrýyor.

Bu tür yöneticiler artýk kâr etmeye deðil, þirketlerinin amacýna odaklanýrken, görevlerini sadece þirket yönetmekle sýnýrlý görmüyor. Kendini toplumsal deðiþimin liderliði konusunda sorumlu hissediyor. Salgýndan kurtulmanýn “normal”e dönüþ anlamýna gelmediðini kaydeden KPMG Türkiye Baþkaný Murat Alsan da þu vurguyu yaptý: 

“Yeni bir gelecek tanýmlama fýrsatý var ve üç eylem alaný kritik olacak; sürdürülebilirlik, dijitalleþme ve güvenilirlik.” 

260 MÝLYAR TL

BKM verilerine göre geçen yýl internetten kartlý ödemeler yüzde 37 artarak 260 milyar liraya ulaþtý. Toplam kartlý ödemelerdeki payý da yüzde 22 oldu.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.