Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri
Giriş Tarihi : 23-01-2020 04:01

İLAHİYATÇI REKTÖR ADALETİ!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin halen yürürlükte bulunan “Öğretim Üyeliğine Yükselme/ Atanma, Başvuru ve Değerlendirme Yönergesi” adı altında bir yönergesi mevcut.

İLAHİYATÇI REKTÖR ADALETİ!

Bu yönerge 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atanma Yönetmeliği’nin” hükümlerine dayanarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından aranacak ek şartlartı kapsamaktadır.

Yönerge için: http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/Atama.pdf

Bu yönergenin ikinci bölümünün 6. Maddesi (4). fıkrasında ise Dr. Öğretim üyelerinin yeniden atanabilmeleri için A maddesi kapsamında  en az bir yayın yapmış olma ve toplamda 30 puan almaları gerektiği belirtilmiştir.

Yönerge Dr. Öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalara yoğunlaşmalarını, yayın yapmalarını sağlamak için çıkartılmış bir yönerge gibi duruyor bakınca!

Bazı öğretim üyeleri tarafından ise bu yönergenin tam aksine Dr. Öğretim üyelerinin  bilimsel çalışmalarına yoğunlaşmaları amacıyla çıkarılmadığı tam tersi  kendi gibi düşünmeyen, yönetime körü körüne destek olmayan, aynı veya benzer dünya görüşüne sahip olmayan muhaliflere yönelik bir tasfiye girişimi olduğu iddia edilmektedir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 30 puan alamayan Dr. Öğretim üyelerinin sözleşmeleri yenilenmeyerek bu yönerge uyarınca görevlerine son verilen mağdur edilen ve hukuk yoluna giden  akademisyenlerin bulunduğu bilgisine ulaşılırken, İlahiyatçı Rektör Prof.Dr. Alim Yıldız’a oy vermiş,  ekibinde yer alan Eğitim Fakültesinde görev yapan, Divriği Meslek Yüksekokulunda Müdürlük yapmış olan Dr. Öğretim Üyesi Sebahattin Kartal için mevcut yönergeyi delmek için çare  bulunduğu söylemleri ise Üniversite camiasınıda ve kamuoyunda büyük rahatsızlık  yaratmaktadır.

Kadro İlanı: http://www.cumhuriyet.edu.tr/personel/duyurugoster.php?recordID=21135

Dr. Öğretim Üyesi Sebattin Kartal’ın özgeçmişine bakıldığında geçen yıl SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI ve ESCI indeksleri tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale v.s olmadığı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme / Atanma Başvuru ve  Değerlendirme Yönergesi’ne uygun yayın yapmadığı ve Doktor öğretim üyelerinin yeniden atanmaları için ekte linki bulunan “Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri ve Puan Tablosu”nda belirtilen alanlardan A maddesi kapsamında en az 1 yayın yapmış olmak şartıyla toplamda 30 puan almasının mümkün olmadığı konuşuluyor.

Sebahattin Kartal'ın Özgeçmişi ve bilimsel çalışmaları: https://avesis.cumhuriyet.edu.tr/skartal

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü,  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sebahattin Kartal’ın şartları yerine getirmediğinden  dolayı  görevine son verilmesi gerekirken, Sebahattin Kartal için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda bulunan “Çocuk Gelişimi” bölümüne kadro ilanı verildiği yüksek sesle konuşuluyor, Kartal’ın eski yayınları incelendiğinde  açılan ilana başvurma şartlarını taşıdığı gözükmektedir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde çok  defa Yüksekokul Sekreterliğine atanan ve sonrasında  hülle yolu ile şube müdürlüğüne çekilen kişilerin varlığı bilinirken,  Akademisyenler ve kamuoyu üniversite yönetiminin  kendi çıkardığı Yönergedeki 30 puan engellini yeni bir hülle ile aşıp, aşamayacağını merak etmektedir.

Sabahattin Kartal'ın alınacağı iddia edilen kadro ve bu ilana uyan yayınları: 

Kendileri için ilan verilmeyenler, işlerine son verilenlerin hakları, hukukları  ve kaybettiklerinin ne olacağı  toplumun tüm katmanlarınca gözlenirken güzel bir söz akla geliyor ;

“Yasalar ölüm gibi olmalı, hiç kimseyi ayırt etmemelidir”  Yönergeler’de !

AdminAdmin