Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Meral Akşener: Cumhurbaşkanl
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında gündeme
Kuzey Irak'tan acı haber... 1
Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında Tepe Üs Bölgesi
Davutoğlu’ndan dikkat çeke
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas ziyaretinin ikinci gün
Alevileri hedef alan öğretme
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden
En çok değer kaybeden para b
TL, Arjantin Peso'sunu geride bıraktı; dolar karşısında en çok değer kayb
BÝRÝLERÝ O'NA BOÞUNA 'ONAY MAKAMI' DEMÝYOR

BÝRÝLERÝ O'NA BOÞUNA 'ONAY MAKAMI' DEMÝYOR

  Bu haber 13 Subat 2011, Pazar 15:02:22 eklenmitir.
BÝRÝLERÝ O\'NA BOÞUNA \'ONAY MAKAMI\' DEMÝYOR Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylanan yasa ile; Yargýtay ve Danýþtay'ýn daire ve üye sayýsý artýrýlýyor. Yasayla; Ýptal davalarý ve idari sözleþmelerden doðan davalar yönünden daireler arasýndaki iþ bölümünün belirlenmesinde, uyuþmazlýðýn kaynaklandýðý mevzuat esas alýnacak. Dairelerden birinin yýl içinde gelen iþleri, normal çalýþma ile karþýlanamayacak oranda artmýþ ve daireler arasýnda iþ bakýmýndan bir dengesizlik meydana gelmiþse bir kýsým iþler baþka daireye verilebilecek.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylanan yasa ile; Yargýtay ve Danýþtay'ýn daire ve üye sayýsý artýrýlýyor. Yasayla; Ýptal davalarý ve idari sözleþmelerden doðan davalar yönünden daireler arasýndaki iþ bölümünün belirlenmesinde, uyuþmazlýðýn kaynaklandýðý mevzuat esas alýnacak. Dairelerden birinin yýl içinde gelen iþleri, normal çalýþma ile karþýlanamayacak oranda artmýþ ve daireler arasýnda iþ bakýmýndan bir dengesizlik meydana gelmiþse bir kýsým iþler baþka daireye verilebilecek.

Yargýtay ve Danýþtay'ýn yapýsýný deðiþtiren yasayla; Danýþtayýn daire sayýsý 13'ten 15'e çýkarýlacak. Danýþtay 14'ü dava, 1'i idari daire olmak üzere 15 daireden oluþacak. Danýþtaya da 95 olan üye sayýsý, 61 artýrýlarak 156'ya çýkarýlacak. Her dairede bir baþkan ile yeteri kadar üye bulunacak. Heyetler, 1 baþkan ve 4 üyenin katýlýmýyla toplanacak, salt çoðunlukla karar verecek.

Sayýnýn yeterli olmasý halinde birden fazla heyet oluþturulabilecek. Bu durumda oluþturulan diðer heyetlere, heyette yer alan en kýdemli üye baþkanlýk edecek. Müzakereler gizli yapýlacak. Ýdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin baþkanlarý ile üyelerinden; Vergi Dava Daireleri Kurulu da vergi dava
 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.