İnce: "Gazetecilerin özlük haklarını iyileştireceğiz, gazeteciliğin cezalandırılmasına son vereceğiz"

DEVA Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. İnce, gazetecilerin özlük haklarını iyileştireceklerini ve gazeteciliğin cezalandırılmasına engel olacaklarını söyledi.

Sivas - 10-01-2023 15:55

İnce:

DEVA Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. İnce, gazetecilerin özlük haklarını iyileştireceklerini ve gazeteciliğin cezalandırılmasına engel olacaklarını söyledi.

‘Özgürlük esas, sınırlama istisna olacak’

Türkiye’nin Dünya Basın Özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 149.sırada yer aldığını hatırlatan İnce, “Ülkemizde gazetecilik yapmak ile ateşten gömlek giymek eşdeğer hale geldi” ifadelerini kullandı.İnce, basın özgürlüğünügüvencelerle donatacaklarını vurgulayarak, “Anayasamızın basın ve yayımla ilgili hükümlerinde özgürlük esas, sınırlama ise istisna olacak” dedi. Oktar hedeflerini şöyle sıraladı:

‘Sendikalaşmayı kolaylaştıracağız, tazminat haklarını genişleteceğiz’

“Gazetecilik sektöründe sendikalaşmayı ve sendika üyeliğini kolaylaştıracağız.Gazeteciler ekonomik ve sosyal haklarını etkili şekilde kullanabilecek. Sendika üyesi olunması nedeniyle haksız yere işten çıkarma uygulamasını engellemek üzere medya sektöründe iş güvencesi ve işten çıkarma hâlindeki tazminat haklarını genişleteceğiz.”

‘Basın kartı sansürüne son vereceğiz’

“Basın kartının siyasi iktidarın tercihlerine göre verilmesine, dolayısıyla basın kartının sansür mekanizması olarak kullanılmasına son vereceğiz. Bu konuda meslek kuruluşlarının belirleyici olmasını sağlayacağız. Keyfi akreditasyon kararlarını sonlandıracağız.”

‘Medya finansmanını şeffaf hale getireceğiz’

“Medyada tekelleşme ve kartelleşmeye karşı her türlü yasal ve yapısal tedbiri alacağız.Medya sahipliğini ve finansmanını şeffaf hale getireceğiz.”

‘Dar bütçeli medya kuruluşlarını destekleyeceğiz’’

“Medyaya ilişkin ayrı bir rekabet yasası hazırlayacağız. Rekabet Kurumu medya kuruluşlarını adil, tarafsız ve etkili şekilde denetleyebilecek. Medyada çoğulculuğu sağlamak için de dar bütçeli medya kuruluşlarını destekleyeceğiz.Yerel medyayı çok önemsiyoruz. Mutlaka güçlendireceğiz.”

‘Terör kavramını şiddetle bağlantılı olacak şekilde ele alacağız’

“Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu gibi düzenlemeler gazetecilere karşı ceza soruşturmalarına gerekçe yapılıyor.Bunları AYM ve AİHM içtihatları çerçevesinde düzenleyeceğiz. TCK’nın 218. maddesindeki‘haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz’ hükmünün uygulanmasına ilişkin uygulamadaki sorunları gidereceğiz. Terör kavramını şiddetle bağlantılı olacak şekilde ve net bir çerçevede ele alacağız.”

‘RTÜK ve BİK’i çıkar çevrelerinin etkisinden koruyacağız’

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu (RTÜK) ve Basın İlan Kurumu’nu (BİK) siyasi iktidarın ve diğer çıkar çevrelerinin etkisinden koruyacağız.Bağımsız ve tarafsız olmalarını sağlayacak yasal ve yapısal değişiklikler yapacağız. RTÜK’ün idari ve mali bağımsızlığını güvence altına alacağız. Basın İlan Kurumu da resmi ilân ve reklamları tüm basın kuruluşlarına adil ve şeffaf bir şekilde dağıtacak. Yerel medyayı da kapsayacak.”

‘TRT ve Anadolu Ajansı tarafsız olacak’

“Ayrıca TRT ve Anadolu Ajansı’nı bağımsız ve tarafsız kılacağız. Bu kurumlar toplumun genelini temsil edecekler.”

 

Advert
Neler Söylendi?
DİĞER HABERLER
UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Sivas'ta görülen İstismar Davasında Çocuğu ve Aileyi yalnız bırakmadı

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Sivas'ta görülen İstismar Davasında Çocuğu ve Aileyi yalnız bırakmadı

30-03-2023 - Sivas

Sivas'ta eğitime kar engeli

Sivas'ta eğitime kar engeli

30-03-2023 - Sivas