Dikkat çeken 'TCMB' analizi: Ekonomi yönetimi dibi gördü

  Bu haber 08 Nisan 2021, Persembe 22:46:11 eklenmitir.
Merkez Bankasý toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 194 milyon dolar azalarak 87 milyar 446 milyon dolara geriledi. Ýngiliz haber ajansý Reuters, net döviz rezervlerinin 2003'ten bu yana en düþük seviyesine gerilediðini yazdý.

Reuters, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý'nýn (TCMB) net döviz rezervlerinin 2 Nisan itibarýyla 10.68 milyar dolara inerek 2003'ten bu yana en düþük seviyesine gerilediðini aktardý.

TCMB tarafýndan Haftalýk Para ve Banka Ýstatistikleri yayýmlandý:

Buna göre, 2 Nisan'da Merkez Bankasý brüt döviz rezervleri 2 milyar 809 milyon dolar azalýþla 48 milyar 85 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Mart'ta 50 milyar 894 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altýn rezervleri, 385 milyon dolar azalarak 39 milyar 746 milyon dolardan 39 milyar 361 milyon dolara düþtü.

Böylece Merkez Bankasý'nýn toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kýyasla 3 milyar 194 milyon dolar gerileyerek 90 milyar 640 milyon dolardan 87 milyar 446 milyon dolara indi.

Ýngiliz haber ajansý Reuters ise, net döviz rezervlerinin 2 Nisan itibarýyla 10.68 milyar dolara inerek 2003'ten bu yana en düþük seviyesine gerilediðini aktardý.

Ajansa göre Türk Lirasý'ndaki deðer kaybýnýn önüne geçmek için 130 milyar dolar satýlmasýyla rezervler daha da düþtü. Buna raðmen geçen sene Türk Lirasý'ndaki kayýp yüzde 20'yi aþtý.