Askeri helikopter düþtü... 9 þehit

  Bu haber 04 Mart 2021, Persembe 18:42:40 eklenmitir.
Milli Savunma Bakanlýðý (MSB), Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kýrýma uðradýðýný, 9 personelin þehit olduðunu, 4 personelin yaralandýðýný bildirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri bir helikopterin düþtüðü belirtildi. Helikopter düþtüðü haberi üzerine çok sayýda ambulans, saðlýk ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlýðý Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kýrýma uðradýðýný, 9 personelin þehit olduðunu, 4 personelin yaralandýðýný bildirdi.

 

Þehitler içinde üst düzey askerler de bulunuyor. 8. Kolordu Komutaný Korgeneral Osman Erbaþ'ta þehit oldu.

Bakanlýktan yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi:

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkýþ yapan Kara Kuvvetleri Komutanlýðýmýza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiþtir.

Bölgede ÝHA, CN-235 uçaðý ve bir helikopter ile arama çalýþmalarýna derhal baþlanmýþtýr.

Arama çalýþmalarý sonucunda helikopterin kaza kýrýma uðradýðý tespit edilmiþtir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaþlarýmýzdan 9'unun þehit olduðu, 4 kahraman silah arkadaþýmýzýn ise yaralandýðý belirlenmiþtir.

Yaralý personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalýþmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acý ve üzüntüye boðan bu elim olayda þehit olan kahraman silah arkadaþlarýmýza Allah'tan rahmet, deðerli ailelerine, yakýnlarýna, Türk Silahlý Kuvvetleri ile Asil milletimize baþsaðlýðý ve sabýr, yaralý personelimize acil þifalar diliyoruz.