Özel Ýletiþim Vergisi oranlarý artýrýldý

  Bu haber 03 Mart 2021, Carsamba 20:30:29 eklenmitir.
Cep telefonu operatörleri, abonelerine gönderdikleri mesajla Özel Ýletiþim Vergisi'nin yüzde 10'a yükseltildiðini duyurdu.

Özel Ýletiþim Vergisi'nin yüzde 10'a yükseltilmesi, sosyal medyada tepkiyle karþýlanýrken cep telefonu operatörleri kararý resmi web sitelerinde de yayýmladý.

1.1.2018 tarihi itibariyle ÖÝV’ye tabii tüm mobil hizmetler için ÖÝV oraný %7.5 olarak tahsil ediliyordu.