Doðal gaz fiyatlarýna zam

  Bu haber 01 Mart 2021, Pazartesi 00:12:33 eklenmitir.
Doðal gazda mart ayýnda geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarýnda yüzde 1 zam yapýldý.

Doðal gazda mart ayýnda geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarýnda yüzde 1 zam yapýldý.

Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma AÞ'nin (BOTAÞ) internet sitesinde, mart ayýna iliþkin tarife tablosu yayýmlandý.

Buna göre, BOTAÞ'ýn konut tüketicileri için gaz daðýtým þirketlerine uyguladýðý satýþ fiyatý, þubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artýþla 1000 metreküp doðal gaz için 1289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1442 lira olarak belirlendi.

Doðal gazda fiyat tarifeleri aylýk olarak hesaplanýyor.