Son bir yýlda yüzde 60 zamlanan ayçiçek yaðý, yarým litrelik ambalajlarda satýlmaya baþladý

  Bu haber 24 Subat 2021, Carsamba 16:41:16 eklenmitir.
Ayçiçek yaðý fiyatlarýndaki artýþlarýn ardýndan üretici firmalar 5 litrelik ayçiçek yaðýný alamayan vatandaþlar için sývý yaðý yarým litrelik ambalajlarda satmaya baþladý.

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre ayçiçek yaðý son bir yýlda yüzde 60'a yakýn zamlandý. 5 litrelik ayçiçek yaðýnýn fiyatlarý kimi marka ve marketlerde 80 lirayý aþmýþ durumda

Ayçiçek yaðý fiyatlarýnda görülen önlenemeyen artýþla beraber, üretici firmalar, yaðý 1 litrelik ambalajlarýn ardýndan yarým litrelik ambalajlarda satmaya baþladý. Yarým litrelik sývý yað, ortalama 10 liradan piyasaya sürüldü.

Ýyi Parti TBMM Grup Baþkaný ve Bursa Milletvekili ve Ýsmail Tatlýoðlu, yarým litre olarak satýlan ayçiçeði fotoðrafýný Twitter'dan paylaþarak, “Sývý yaðý 0,5 litrelik kolonya þiþesinde sattýran sistemin adýdýr 'Partili Cumhurbaþkanlýðý!'" dedi.