FLAÞ... FLAÞ... FLAÞ... Doðal gaza zam geldi

  Bu haber 31 Ocak 2021, Pazar 23:04:23 eklenmitir.
Doðal gazda þubat ayýnda geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarýnda yüzde 1 zam yapýldý.

Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma AÞ'nin (BOTAÞ) internet sitesinde, þubat ayýna iliþkin tarife tablosu yayýmlandý.

Buna göre, BOTAÞ'ýn konut tüketicileri için gaz daðýtým þirketlerine uyguladýðý satýþ fiyatý, ocakta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artýþla 1000 metreküp doðal gaz için 1276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira olarak belirlendi.

Doðal gazda fiyat tarifeleri aylýk olarak hesaplanýyor.