Saðlýk Bakaný Koca'dan vaka sayýlarýna iliþkin uyarý

  Bu haber 28 Ocak 2021, Persembe 21:56:22 eklenmitir.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayýsýnýn 7 bin 279 olduðuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aþý programýnýn selameti açýsýndan da tedbirlere ve kýsýtlamalara uymalýyýz." ifadesini kullandý.

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayýsýnýn 7 bin 279 olduðuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aþý programýnýn selameti açýsýndan da tedbirlere ve kýsýtlamalara uymalýyýz." ifadesini kullandý.

Bakan Koca, Twitter hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, þunlarý kaydetti:

"Bugün tespit edilen vaka sayýsý 7 bin 279 kiþi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aþý programýnýn selameti açýsýndan da tedbirlere ve kýsýtlamalara uymalýyýz. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiðimiz kontrolü riske atmamalýyýz."