"Türkiye aþý haritasý" eriþeme açýldý

  Bu haber 25 Ocak 2021, Pazartesi 19:21:00 eklenmitir.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca'nýn hafta sonu bir paylaþým yaparak duyurduðu "Türkiye aþý haritasý" eriþeme açýldý.

Çin'den sipariþ edilen ikinci parti aþýsý da bu sabah itibariyle Türkiye'ye geldi. Geçtiðimiz hafta sonu Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca'nýn bir paylaþýmda "Türkiye'de iller bazýnda aþý daðýlýmýný görebilirsiniz" ifadesi ile duyurduðu aþý haritasý eriþeme açýldý. 

Türkiye'deki 81 ilde ilde aþýlananlarýn sayýsý covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlýk olarak takip edilebiliyor. Ýllere göre aþý daðýlýmý ise 10 dakikada bir güncelleniyor.