Son Dakika! Hastanelerde aþýlama baþladý

  Bu haber 14 Ocak 2021, Persembe 09:38:04 eklenmitir.
Son dakika gelen bilgilere göre hastanelerde koronavirüs aþýlamasý baþladý. Ýlk etapta Türkiye’de 1 milyon saðlýk çalýþaný aþýlanacak.

Çin’den Türkiye’ye getirilen CoronaVac aþýsý Ýstanbul Okmeydaný Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taþcýoðlu Þehir Hastanesi’nde saðlýk çalýþanlarýna yapýlmaya baþladý. Ýlk aþýyý olan doktor, aðrý ve sýzý hissetmediðini belirtti. “Her þey yolunda iþliyor.” diyen doktor aþýnýn tüm millete hayýrlý olmasý temennisinde bulundu.

SABAH ERKEN SAATLERDE HASTANELERE DAÐITILDI

Çin’den Türkiye’ye getirilen CoronaVac aþýsý, Saðlýk Bakanlýðýna ait özel tasarlanmýþ iklimlendirme özellikli ‘Aþý Nakil Aracý’ ile Ýstanbul’da hastanelere daðýtýldý.

Ankara’dan Ýstanbul’a getirilen ‘CoronaVac’ aþýsý Ýstanbul Ýl Saðlýk Müdürlüðü’nün Bakýrköy’deki ilaç deposunda bekletildi.

Aþýlar bu sabah saat 05.00 itibariyle, eksi 20 ile artý 20 derece sýcaklýðý ayarlanabilen ‘aþý nakil araçlarý’ ile Ýstanbul’daki ilçe saðlýk müdürlüklerinin depolarýný götürüldü. Aþýlar buradan da hastanelere daðýtýldý.