TIP FAKÜLTESÝ DEKANI ÝLHAN ÇETÝN YOÐUN BAKIMDA

  Bu haber 04 Ocak 2021, Pazartesi 20:22:46 eklenmitir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýlhan Çetin bir süredir i Sivas’ta Covid 19 tedavisi görüyordu.

Prof. Dr. Ýlhan Çetin Ambulans Uçakla Ankara’ya Götürüldü

Nefes sorun oluþan ve saturasyonu düþtüðü öðrenilen Çetin Ambulans uçakla Ankara Ýbni Sina hastanesine kaldýrýldý.

Egemen Gazetesi Yazým Ailesi olarak Dekan Ýlhan Çetin’e acil þifalar dileriz.